เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ พญาไท / พร้อมพงษ์ / เอกมัย / แบริ่ง (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ 2. ตรวจสอบระบบประปา เครื่องสูบน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ ทำความสะอาด รวมทั้งการเติมสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ต่างๆที่มี ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 5. ตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆอาทิเช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท กล้องวงจรปิด ให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีการซ้อมหนีภัย 7. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆตลอดเวลา 8. ร
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 15 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการ พระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา จ.นนทบุรี (ด่วนมาก)
-จัดทำเอกสารที่ได้รับผิดชอบ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกบริษัท -ธุรการเอกสาร (บันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ภายในอาคาร) -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร ประจำโครงการ พระราม 4 (ด่วนมาก)
- งานบริหารงานด้านซ่อมบำรุงอาคารสูง - บริหารจัดการทีมงานช่างซ่อมบำรุง, - งานด้านการจัดการ PM ของทีมช่าง, - บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ เอกมัย (ด่วนมาก)
ตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชีตามหน่วยงานงานเรื่อง 1.เอกสารทางด้านบัญชี,ใบสำคัญรับ,ใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรายวันทั่วไป 2.บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 3.จัดทำแบบฟอร์มภาษีประจำเดือน 4.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร,สรรพากร,ประกันสังคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบัญชี
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ประจำโครงการ แบริ่ง / ลาซาล (ด่วนมาก)
- ซ่อมแซม,แก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,อื่นๆ) - ดูแล,รักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ,อื่นๆ) รวมถึงระบบสระว่ายน้ำ - ดูแลพนักงานในระดับผู้ใต้บังคับบัญชา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมหาย
20 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงานและงานตรวจสอบ (Coordinate and Auditor) ด่วนมาก
- ประสานงานข้อมูล,นโยบาย,คำสั่ง ระหว่างสำนักงานกับหน่วยงาน - ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำเอกสาร,รายงานสรุป เสนอต่อผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ นาจอมเทียน-สัตหีบ จ.ชลบุรี (ด่วนมาก)
1.ออกใบแจ้งหนี้ 2.สรุปเงินสดย่อย 3.บันทึกรับ-จ่าย 4.ดูแลเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการพัทยา และ โครงการสัตหีบ จ.ชลบุรี (ด่วนมาก)
- ดูแล,ตรวจสอบ งานระบบสุขาภิบาลประจำอาคาร (ไฟฟ้า,ประปา,ปรับอากาศ) - ดูแล,ตรวจสอบ งานสาธารณูปโภคภายนอก (พื้นที่ส่วนกลาง,สระว่ายน้ำ) - ซ่อมแซมระบบงานสาธารณูปโภคประจำอาคาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ งามวงศ์วาน (ด่วนมาก)
บริหารงานด้านซ่อมบำรุงอาคารสูง บริหารจัดการทีมงานช่างซ่อมบำรุง งานด้านการจัดการ PM ของทีมช่าง บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000 / หรือตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต (ด่วนมาก)
- ติดต่อ,ประสานงานกับลูกค้า - วางแผน,วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำโครงการเอกมัย ใช้ภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก)
1. รับโทรศัพท์และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแล ตรวจตราแขกที่เข้า – ออกอาคาร 3. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และประสานงานดูแลแขกของอาคาร 4. ดูแลตรวจตราการทำงานของแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า – ออกล็อบบี้ และที่จอดรถ 6. อื่นๆ ที่ผู้จัดการมอบหมาย หรือความต้องการของลูกค้า
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ บางเขน (ด่วนมาก)
- ตรวจสอบ,ดูแล,แก้ไข งานสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารฯ (ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ) - ตรวจสอบ,ดูแล,แก้ไข งานสาธารณูปโภคต่างๆ ภายนอกอาคารฯ และพื้นที่ส่วนกลาง (สระว่ายน้ำ) - จัดตารางเวลาและติดตามแก้ไขซ่อมแซมงานช่างตามที่ลูกบ้านแจ้ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูเเลอาคาร ประจำโครงการ เอกมัย (ด่วนมาก)
- ตรวจสอบและควบคุมความเรียบร้อยภายในอาคาร - ติดต่อและประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสาร และรายงานสรุป เสนอต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการ แจ้งวัฒนะ (ด่วนมาก)
- ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (ไฟฟ้า, ประปา, สุขาภิบาล) - ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร เช่น สระว่ายน้ำ อื่นฯ - งานตรวจเช็คระบบสุขาภิบาลฯ - งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 / ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการสุขุมวิท 69 (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร / ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร - ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ/ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม/จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ - อื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร ประจำโครงการทองหล่อ (ด่วนมาก)
- ประสานงานจัดทำเอกสาร - ตรวจดูเเลความเรียบร้อยในระบบอาคาร/ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง/ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง/ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของ - ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโครงการ รัตนาธิเบศร์ (ด่วนที่สุด)
1. ออกใบแจ้งหนี้ 2. สรุปเงินสดย่อย 3. เตรียมรายงานประจำเดือนในเรื่องสถานะทางการเงิน 4. จัดเตรียมงบประมาณประจำเดือน และปี 5. เตรียมข้อมูลสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 6. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี 7. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน 8. ประสานงานกับสรรพากร 9. บันทึกรายรับรายจ่าย 10. บันทึกใบเสร็จ 11. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเช็ค 12. ดูแลเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆ 13. ดูแลใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการนิติบุคคล 14. ดูแลการจ่ายภาษี 15. ดูแลเงินในบัญชีต่างๆ ที่นิติบุคคล 16. ดูแลขั้นตอนการจัดซื้อ 17. ดูแลก
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต (ด่วนมาก)
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - งานติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก องค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง ประจำโครงการโชคชัย 4 (ด่วนมาก)
- ดูแล,ตรวจเช็ค, งานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,แอร์) รวมถึงระบบงานสระน้ำ - การให้บริการงานด้านสาธารณูปโภค - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เขตพื้นที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ด่วนมาก)
1.วิเคราะห์และรูปแบบโครงการงานอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผลตอบแทนต่อบริษัทฯ สูงสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ความเป็นไปได้ของโครงการ 3.จัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้โครงการรูปแบบใหม่ 4.พัฒนารูปแบบโครงการใหม่ และวางแนวคิดโครงการเบื้องต้น 5.ศึกษา Fescilibity โครงการ ใหม่ 6.สำรวจ วิเคราะห์ลงพื้นที่สำรวจงานอสังหาริมทรัพย์และจัดทำรายงานสรุปฯ นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 7.วิเคราะห์ STP, SWOT
20 สิงหาคม 2561
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์ + (สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560