เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
โฟร์แมนโครงสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างและงานที่วิศวกรโครงการมอบหมายให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสัญญาก่อสร้าง - ควบคุมคุณภาพงานของงานวัสดุ ฝีมือแรงงานทุกขั้นตอนของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดของการก่อสร้าง - ตรวจสอบงานหน้าสนามและพิจารณาแบบ Shop Drawing แบบตามที่ก่อสร้างจริง - ประสานงานด้านเทคนิคกับวิศวกรสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานผู้รับเหมา แนะนำการแก้ไข ปรับปรุง วิธีการให้งานก่อสร้างดำเนินการไปได้เรียบร้อย - แนะนำและเก็บตัวอย่างวัสดุทุกชนิดเพื่อส่งทำการทดสอบและบั
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจำสำนักงานใหญ่
1. ร่วมจัดหาผู้รับเหมางานโครงการกับฝ่ายก่อสร้าง 2. จัดทำรายงานและสถิติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผ่านเรื่องมายังส่วนจัดซื้อฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้กับ Supplier เพื่อนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย 4. ดูแลและจัดการงานขออนุมัติซื้อ-จ่าย / ตรวจ / รับมอบ / ส่งมอบ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์เพื่อการบริการต่าง ๆ 5. ศึกษา ติดตาม ความเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ อุปกรณ์ และแนวโน้มของสินค้าและ/หรือบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจา ต่อรองราคา และการสั่งซื้ออย่างมีป
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการบางกรวย-ไทรน้อย
รับผิดชอบการบริหารงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการไอริส ปาร์ค ชัยพฤกษ์-วงแหวน
1. แนะนำโครงการและเสนอขาย 2. ติดตามและดำเนินการเอกสารกู้ยืมเงินและขอสินเชื่อ 3. ดูแลและต้อนรับลูกค้า เพื่อตรวจสภาพและรับโอน
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (งานสรรหา)
1.ทำการสรรหาตำแหน่งงานว่างตามใบร้องขอของแต่ละส่วนงาน 2.ดูแลเว็บไซค์ประกาศรับสมัครงาน 3.งานประกันสังคม 4.การประเมินผลการทดลองงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานเดินตั๋วโรงละครกอนโดล่า
-รับผิดชอบการเดินตั๋วแขกผู้เข้ารับชมโรงละครกอนโดล่า -ออกตั๋วและเคลียร์ยอดประจำวัน
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ ประจำสำนักงานใหญ่
- รับผิดชอบงานเอกสารธุรการภายในสำนักงานและโครงการ - ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สามารถเป็นโอปอเรเตอร์ได้
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่นิติกรรม
• ร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักการโยธา รฟม. สำนักงานเขต การประปา การไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • จัดเตรียมเอกสาร พร้อมยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการ เช่น ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง, จัดสรร, อาคารชุด, งานโอนกรรมสิทธิ์, งานจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการ ดิ ไอริส บางใหญ่
1. แนะนำโครงการและเสนอะขาย 2. ติดตามและดำเนินการเอกสารกู้ยืมเงินและขอสินเชื่อ 3. ดูแลลูกค้าตรวจสภาพห้องและรับโอน
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Graphic Designer) ***ด่วนที่สุด***
ออกแบบป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ สือโฆษณา และอื่นๆ ตามแผนทางด้านการตลาด
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินอาวุโส
-สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการได้ (Feaibility) -จัดทำงบประมาณและควบคุมงบประมาณ (Budgeting) -ควบคุมและประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทฯ -ดูแลและตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย ออกใบเสร็จรับเงิน โอน ปลอดจำนอง และอื่นๆ -สรุปข้อมูลทางการเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์การ
วิศวกรบริการหลังการขาย
- รับเรื่องแจ้งซ่อม ข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าและนิติบุคคลอาคาร - ตรวจสอบสภาพการแจ้งซ่อมเบื้องต้น และจัดทำใบงานแจ้งซ่อม - จัดงานและติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมตามรายการที่อยู่ในระยะเวลาประกัน - ปิดงานแจ้งซ่อมและตั้งเบิกผลงานงานให้แก่ผู้รับเหมา - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพื้นที่เช่า
1.วางแผนการขาย และขายพื้นที่เช่าภายใน Community Mall พื้นที่เช่าทำกิจกรรม และถ่ายทำรายการและหรือถ่ายภาพนิ่ง ภายในโครงการ 2.ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา ให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลงบริษัท 3.นำเสนอ และปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ในการขายพื้นที่เช่า 4.ดูแลและตรวจสอบความพึ่งพอใจของผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอ 5.ประสานงานฝ่ายการตลาดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้า (พื้นที่เช่า) และกระจายข่าวกิจกรรมให้แก่ผู้เช่าในโครงการให้รับทราบ 6. กำกับดูแลบุคคลากรฝ่ายขายพื้นที่เช่า ใ
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค ประจำโครงการเวนิส ดิ ไอริส วัชรพล
- รับผิดชอบงานให้บริการระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลของโครงการฯ - รับผิดชอบงานต่อเติม ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ของโครงการฯ - ควบคุม ดูแลและรักษาระบบงานไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลของโครงการฯ
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการโครงการ / งานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-รับผิดชอบควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผน งาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ -วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ -ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า -ดูแลและพัฒนาพนักงานภายในโครงการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง -วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในด้านเทคนิค และการบ
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายพื้นที่เช่าอาวุโส***ต้องการด่วน***
ลักษณะงาน 1. ขายพื้นที่เช่าในส่วนCommunity Mall พื้นที่เช่าทำกิจกรรม และขายพื้นที่เช่าเพื่อถ่ายทำรายการและหรือถ่ายภาพนิ่ง ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ติดตามสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญาจากผู้เช่า และให้ทุกฝ่ายลงนามก่อนนำส่งหัวหน้า และผู้เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการขายตามกลยุทธ์ในการขายพื้นที่เช่าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 4. ดูแล และตรวจสอบความพึ่งพอใจของผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอ 5. รับทราบโปรโมชั่นทางการตลาดพร้อมกระจายข่าวกิจกรรมให้แก่ผู้เช่าในโครงการให้รับทราบ 6. ช่วยเหลืองานธุรการที่เกี
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Supervisor, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์ ประจำร้านอาหาร แกรนด์ ดิ พิอัตโต (Grande Piatto)โครงการ เวนิส ดี ไอริส คอมมูนิตี้มอลล์ ซอยวัชรพล 2/5
ลักษณะงาน 1.ตรวจความเรียบร้อยในส่วนห้องอาหาร (การจัดวางโต๊ะ,การจัดวางอุปกรณ์,ความสะอาดบนโต๊ะ,เก้าอี้ อื่นๆ) 2.เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ Station เช่น ช้อน,ส้อม,มีด,กระดาษ ทิชชู่ ,จานแบ่งอาหาร อื่นๆ 3.รับออเดอร์รายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง พร้อมนำเสริ์ฟ 4.ตรวจสอบรายการอาหารในบิล ก่อนนำบิลไปให้ลูกค้า 5.ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณด้านนอก(Outdoor) พร้อมทั้งจัดให้เป็นระเบียบพร้อมให้บริการ
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. จัดทำงบประมาณของแผนกและองค์กร 2. ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก บันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน 3. จัดทำต้นทุนการขาย และต้นทุนการก่อสร้าง 4. จัดทำงบกระแสเงินสด (ส่วนหนึ่งของงบการเงินทางบัญชี) 5. สามารถวางแผนภาษี และให้คำแนะนำต่างๆ แก่แผนกอื่นๆได้ 6. จัดทำงบการเงินแสดงฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกเดือน
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Job Descriptions • Support the business planning and analyze complex company's information for management and investors • Monitor performance indicators, highlight trends, and analyze causes of un expected variance • Manage information flow among departments to support the business plans, equity raising, and other corporate initiatives • Proven ability to data collection, compilation for purpose of corporate financial reporting and financial projections • Monitor and control the c
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
กุ๊ก อาหารไทย-จีน (Chef de Partie) ประจำร้าน Grande Piatto ที่เวนิส ชอปปิ้ง พลาซ่า
ลักษณะงาน -สามารถปรุงอาหารไทย-จีน ได้หลากหลายชนิด -คิดค้นเมนูใหม่ๆ และควบคุมต้นทุนให้อยู่ในมาตรฐานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -แสวงหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร -ดูและความเรียบร้อย เช่น ความสะอาดตามหลักสุขอนามัย เครื่องครัวให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -และอื่นๆทีๆด้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560