เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
โฟร์แมนโครงสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างและงานที่วิศวกรโครงการมอบหมายให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสัญญาก่อสร้าง - ควบคุมคุณภาพงานของงานวัสดุ ฝีมือแรงงานทุกขั้นตอนของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนดของการก่อสร้าง - ตรวจสอบงานหน้าสนามและพิจารณาแบบ Shop Drawing แบบตามที่ก่อสร้างจริง - ประสานงานด้านเทคนิคกับวิศวกรสนามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานผู้รับเหมา แนะนำการแก้ไข ปรับปรุง วิธีการให้งานก่อสร้างดำเนินการไปได้เรียบร้อย - แนะนำและเก็บตัวอย่างวัสดุทุกชนิดเพื่อส่งทำการทดสอบและบั
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจำสำนักงานใหญ่
1. ร่วมจัดหาผู้รับเหมางานโครงการกับฝ่ายก่อสร้าง 2. จัดทำรายงานและสถิติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผ่านเรื่องมายังส่วนจัดซื้อฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้กับ Supplier เพื่อนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย 4. ดูแลและจัดการงานขออนุมัติซื้อ-จ่าย / ตรวจ / รับมอบ / ส่งมอบ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์เพื่อการบริการต่าง ๆ 5. ศึกษา ติดตาม ความเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ อุปกรณ์ และแนวโน้มของสินค้าและ/หรือบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจา ต่อรองราคา และการสั่งซื้ออย่างมีป
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการไอริส ปาร์ค ชัยพฤกษ์-วงแหวน
1. แนะนำโครงการและเสนอขาย 2. ติดตามและดำเนินการเอกสารกู้ยืมเงินและขอสินเชื่อ 3. ดูแลและต้อนรับลูกค้า เพื่อตรวจสภาพและรับโอน
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงานอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
- รับผิดชอบงานถอดแบบ ออกแบบและเขียนแบบโครงการก่อสร้าง - ทำ Shop Drawing/ As Build - ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแก้ไขและหาข้อสรุปร่วมกัน
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
โฟร์แมนงานโยธา (ควบคุมการผลิต, ควบคุมการติดตั้ง) ประจำโรงงานอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- ถอดแบบประมาณราคา - อ่านแบบ Shop Drawing ได้ - ประสานงานฝ่ายบริหารบริษัทและภาคสนาม เช่น ผู้ควบคุมงาน /ที่ปรึกษาฝ่ายผู้ว่าจ้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม - ควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการทำงานของช่างและคนงานของบริษัทให้อยู่ในระเบียบวินัย และทำงานอย่างมีประสิทธิผล - ตรวจสอบคุณภาพงาน ตรวจรับงานของผู้รับเหมา และตั้งเบิกผลงานให้แก่ผู้รับเหมา
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขายประจำโครงการบางใหญ่ (Sale)
-แนะนำพาลูกค้าชมโครงการ -นำเสนอข้อมูล Product และปิดการขาย -ติดต่อประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับสินเชื่อ -ปฏิบัติงานที่อ.บางใหญ่ นนทบุรี
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่นิติกรรม
• ร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักการโยธา รฟม. สำนักงานเขต การประปา การไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • จัดเตรียมเอกสาร พร้อมยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการ เช่น ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง, จัดสรร, อาคารชุด, งานโอนกรรมสิทธิ์, งานจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการ ดิ ไอริส บางใหญ่
1. แนะนำโครงการและเสนอะขาย 2. ติดตามและดำเนินการเอกสารกู้ยืมเงินและขอสินเชื่อ 3. ดูแลลูกค้าตรวจสภาพห้องและรับโอน
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ออกแบบ (Graphic Designer) ***ด่วนที่สุด***
ออกแบบป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ สือโฆษณา และอื่นๆ ตามแผนทางด้านการตลาด
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน
1. จัดทำบันทึกการจองบ้านและคอนโด 2. ดูแลและตรวจสอบเอกสารเรื่องการทำสัญญาซื้อ-ขาย/โอนกรรมสิทธิ์ ใบ ปลอด จำนอง 3. รับผิดชอบและตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินรับ และบันทึกในระบบ 4. ออกใบเสร็จรับเงิน
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพื้นที่เช่า
1.วางแผนการขาย และขายพื้นที่เช่าภายใน Community Mall พื้นที่เช่าทำกิจกรรม และถ่ายทำรายการและหรือถ่ายภาพนิ่ง ภายในโครงการ 2.ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา ให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลงบริษัท 3.นำเสนอ และปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ในการขายพื้นที่เช่า 4.ดูแลและตรวจสอบความพึ่งพอใจของผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอ 5.ประสานงานฝ่ายการตลาดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้า (พื้นที่เช่า) และกระจายข่าวกิจกรรมให้แก่ผู้เช่าในโครงการให้รับทราบ 6. กำกับดูแลบุคคลากรฝ่ายขายพื้นที่เช่า ใ
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเทคนิค ประจำโครงการเวนิส ดิ ไอริส วัชรพล
- รับผิดชอบงานให้บริการระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลของโครงการฯ - รับผิดชอบงานต่อเติม ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ของโครงการฯ - ควบคุม ดูแลและรักษาระบบงานไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลของโครงการฯ
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายพื้นที่เช่าอาวุโส***ต้องการด่วน***
ลักษณะงาน 1. ขายพื้นที่เช่าในส่วนCommunity Mall พื้นที่เช่าทำกิจกรรม และขายพื้นที่เช่าเพื่อถ่ายทำรายการและหรือถ่ายภาพนิ่ง ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ติดตามสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญาจากผู้เช่า และให้ทุกฝ่ายลงนามก่อนนำส่งหัวหน้า และผู้เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการขายตามกลยุทธ์ในการขายพื้นที่เช่าตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 4. ดูแล และตรวจสอบความพึ่งพอใจของผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอ 5. รับทราบโปรโมชั่นทางการตลาดพร้อมกระจายข่าวกิจกรรมให้แก่ผู้เช่าในโครงการให้รับทราบ 6. ช่วยเหลืองานธุรการที่เกี
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ ประจำโครงการเวนิส ดิ ไอริส วัชรพล
1. จัดทำเอกสารการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ก่่อสร้าง, ร้านอาหาร 2. จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการ 3. ติดต่อและประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร 4. สามารถเปรียบเทียบราคาและหา Supplier ใหม่ได้ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Tour Service Director
ลักษณะงาน • คิดและวางแผนงานการตลาดแบบ B2B เพื่อสร้างยอดผู้ใช้บริการที่มาจากบริษัททัวร์ ให้ได้ตามเป้าหมาย • ติดต่อ และเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัททัวร์ กลุ่มทัวร์ (โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์ชาวจีน) ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ • กำกับดูแลคุณภาพของสินค้าและบริการ บุฟเฟต์สุกี้ นวดสปา โรงละครกอนโดล่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า/กลุ่มทัวร์ ได้เป็นอย่างดี • บริหารทีมงาน และการปฏิบัติงานของทีมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างการบริการที่ดีและ สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการ • วิ
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาด - Online Marketing ด่วน !!
- ดูแลวางแผน พัฒนาการตลาดทางช่องทางออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด เทคโนโลยีใหม่ๆ และการวัดผลเชิงออนไลน์ เช่น SEO, email marketing, Google analytics, social medeia marketing, Google Adwords, Google Adsense - รักออนไลน์ ชื่นชอบการใช้สื่อออนไลน์
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่
- จัดทำบัีญชีตั้งหนี้ เจ้าหนี้/ลูกหนี้ - จัดทำใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญทั่วไป - กระทบยอดบัญชีต่างๆ และเก็บรายละเอียดประกอบงบ - ทำทะเบียนทรัพย์สิน และคิดค่าเสื่อมทรัพย์สิน
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรโยธา โครงการชัยพฤกษ์-วงแหวน
- ตรวจสอบงานโครงสร้าง - ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม - เขียนแบบ , แก้ไขแบบ , ทำเอกสารหน้างาน - เขียน Auto Cad ได้ , ใช้ Excel , word ได้
17 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560