เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถบรรทุก (สุวรรณภูมิ)
-ดูแลรักษารถ ระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน -ดูแลเอกสารและดูแลงานรับ-ส่งสินค้าให้ถูกต้องตรงตามจำนวน -ศึกษาเส้นทางก่อนไปรับ-ส่งสินค้าเพื่อรับ-ส่งตรงตามเวลา -รับผิดชอบและดูแลรักษาสินค้าภายในรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ประจำอยู่ที่สำนักงาน สาขา สนามบินสุวรรณภูมิ
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถบรรทุก (นวนคร)
-ขับรถบรรทุกส่งของ -ดูแลรักษารถ ระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน -ศึกษาเส้นทางก่อนไปรับ-ส่งสินค้าเพื่อรับ-ส่งสิค้าให้ตรงตามเวลา -รับผิดชอบและดูแลรักษาสินค้าภายในรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขนถ่ายสินค้า (นวนคร)
-จัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการแพ็คสินค้า -ขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ -ตรวจนับสต็อคสินค้า -ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดสถานที่ที่ทำการแพ็คสินค้า และความเรียบร้อยโดยรวม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน สาขา นวนคร
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300 -10,500
พนักงานขนถ่ายสินค้า (สนามบินสุวรรณภูมิ)
- จัดสินค้าและขนถ่ายสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ดูแลอุปกรณ์การใช้งานในการขนถ่ายสินค้า (Hand lift) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300 - 10,500
พนักงานขนถ่ายสินค้า(ผู้พิการ)
งานขนถ่ายสินค้า (ยกของ) -จัดเรียงสินค้าเข้าคลังสินค้า -จัดเรียงชั้นวางสินค้า -จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คีย์ Invoice , แยกเอกสาร-วางบิล - บันทึกบัญชี - ติดต่อทวงถามลูกหนี้การค้าและเจ้าหน้าที่การค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ - หยุดเสาร์ อาทิตย์ เเละ วันหยุดนขตฤกษ์ตามปฏิทิน **โปรดแนบรูปถ่ายสมัครงาน**
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000 - 16,000
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)
1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน 2. จัดทำรายงานทางภาษี ภพ 30, ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53 3. ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
เลขานุการผู้บริหาร
-จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม -นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ -จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร -ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์ 08.30 -18.00 หยุด เสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ไฮเทค เอเจ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในเครือ ซีทีไอ โลจิสติกส์) **โปรดแนบรูปถ่ายสมัครงานด้วย**
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 30,000
พนักงานบริการสัมพันธ์ (Customer Service)
-รับเอกสารจากลูกค้า/ผู้รับบริการหรือตัวแทนจากสายเรือ -จัดทำใบขนสินค้า(ฉบับร่าง)ส่งให้ Supervisor ตรวจสอบความถูกต้อง -นำใบขนสินค้ามาจัดชุดเอกสารและมอบให้ Shipping นำไปปล่อยตรวจ -รับแจ้งชื่อคนรับ,เบอร์โทรคนขับและเวลารถออกจาก Shipping เพื่อแจ้งให้ลูกค้า -แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อรถขนสินค้าออกจากท่าเรือไปแล้ว -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ อาคาร ซีทีไอ ทาว์เวอร์ (แยกอโศกมนตรี)
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 16,000
Sale Executive
- ตัวแทนการขายในการเสนอบริการหรือเข้าร่วมประมูลกับผู้รับบริการ Freight , Customs , Clearance and Transportation - จัดเตรียมเสนอ Quotation ให้กับผู้รับบริการ - ติดต่อประสานงานและติดตาม Order หรือ Purchase Order จากลูกค้า - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Senior IT Support
-ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และระบบงานของบริษัท -วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการซ่อม บำรุงอุปกรณ์ IT -ตรวจสอบการทำงานโปรแกรม Anti Virus แก้ปัญหาด้านความปลอดดภัยของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ทำบันทึกรายงานการตรวจสอบประจำวัน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานที่ อาคาร ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 31 (แยกอโศกมนตรี)
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
IT Application Support
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ Business Application เช่น Sysfreight , WMS - Similan , Customer Paperless , TMS etc กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบงาน -อบรมผู้ปฏิบัติงานให้ใช้ Software ได้อย่างถูกต้อง -จัดทำทะเบียนระบบงานและปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ และหยุด เสาร์ อาทิตย์
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน 2. จัดทำรายงานทางภาษี ภพ 30, ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53 3. ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
Project Manager
The role of the Project Manager is to plan, execute, and finalize projects according to strict deadlines. This includes acquiring resource and coordinating the efforts of team members and third-party contractors or consultants in order to deliver projects according to plan. Responsibilities -Planing and designing the project and proactively maintaining its overall progress, resolving issues and initiating corrective action as appropriate -Manage project development from assigned to end. -Dev
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ
ติดต่อประสาน เพื่อหาช่องทางและลูกค้าใหม่ จากประเทศจีน -แนะนำธุรกิจของบริษัทให้กับลูกค้าทราบ -ประสานงานระหว่างบริษัทในประเทศไทยและหน่วยงานที่ประเทศจีน
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 -30,000 หรือพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ
พนักงานพิธีการศุลกากร
-คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า -จัดชุดเอกสาร COMPLETE SET ให้ลูกค้า -เปิด JOB SYSFREIGHT เพื่อทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการ -ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 - 16,000 (หรือพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบกา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน สอบสวน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมรวมข้อมูลอุบัติเหตุ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยต่อนายจ้าง -จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี -ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ฝึกอบรม ให้ความรู้พนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน -รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนอันเนื่องจากการทำงานของลูก
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดทำแผนการฝึกอบรมหรือแผนพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมทั้งหา Training need ของ ธุรกิจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงความต้องการฝึกอบรมของแผนกต่างๆในองค์กร เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาบุคคลากร โดยการพัฒนาดังกล่าวต้องตรงกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อผลักดันระบบคุณภาพต่างๆ ที่นำเข้ามาใช้ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท โดยจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆของบริษัท ดำเนินการสอน พัฒนาบุคคลากร ควบคุมการดำเนินการฝึกอบรมหรือติดต่อประสานกั
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
Sale Manager
-ผลักดันยอดขาย -ขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ -ดูแลทีมฝ่ายขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000 - 80,000 + Commission / Intensive ตามที่บริ
เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรการและจัดซื้อ
- เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสธุรการและจัดซื้อ ของแผนก IT -จัดทำ PR เบิกอุปกรณ์ด้นา IT และอุปกรณ์สำนักงานของแผนกผ่านโปรแกรม Technical Soft -จัดทำ PO ด้าน IT -จัดเก็บเอกสารต่างๆของ IT ตามระบบคุณภาพ ISO -ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายอุปกรณ์ด้าน IT -ควบคุมบัญชีขอเข้าระบบ Network User Application -เตรียมข้อมูลต่อสัญญาซ่อมแชมบำรุงรักษาอุปกรณ์ IT -บันทึกข้อมูลประวัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Software -สำรวจสถานะการใช้งานในระบบ E-mail, Internet. Sysfreight -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 -25,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560