หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คีย์ Invoice , แยกเอกสาร-วางบิล - บันทึกบัญชี - ติดต่อทวงถามลูกหนี้การค้าและเจ้าหน้าที่การค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ - หยุดเสาร์ อาทิตย์ เเละ วันหยุดนขตฤกษ์ตามปฏิทิน **โปรดแนบรูปถ่ายสมัครงาน**
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000 - 15,000
เลขานุการผู้บริหาร
-จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม -นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ -จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร -ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์ 08.30 -18.00 หยุด เสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ไฮเทค เอเจ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในเครือ ซีทีไอ โลจิสติกส์) **โปรดแนบรูปถ่ายสมัครงานด้วย**
14 ตุลาคม 2560
พนักงานขับรถบรรทุก (สุวรรณภูมิ)
-ดูแลรักษารถ ระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน -ดูแลเอกสารและดูแลงานรับ-ส่งสินค้าให้ถูกต้องตรงตามจำนวน -ศึกษาเส้นทางก่อนไปรับ-ส่งสินค้าเพื่อรับ-ส่งตรงตามเวลา -รับผิดชอบและดูแลรักษาสินค้าภายในรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ประจำอยู่ที่สำนักงาน สาขา สนามบินสุวรรณภูมิ
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถบรรทุก (นวนคร)
-ดูแลรักษารถ ระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน -ศึกษาเส้นทางก่อนไปรับ-ส่งสินค้าเพื่อรับ-ส่งสิค้าให้ตรงตามเวลา -รับผิดชอบและดูแลรักษาสินค้าภายในรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ประจำอยู่ที่สำนักงาน สาขา นวนคร
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support
-ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และระบบงานของบริษัท -วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการซ่อม บำรุงอุปกรณ์ IT -ตรวจสอบการทำงานโปรแกรม Anti Virus แก้ปัญหาด้านความปลอดดภัยของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ทำบันทึกรายงานการตรวจสอบประจำวัน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานที่ อาคาร ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 31 (แยกอโศกมนตรี)
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 -23,000
Sale Executive
- ตัวแทนการขายในการเสนอบริการหรือเข้าร่วมประมูลกับผู้รับบริการ Freight , Customs , Clearance and Transportation -จัดเตรียมเสนอ Quotation ให้กับผู้รับบริการ - ติดต่อประสานงานและติดตาม Order หรือ Purchase Order จากลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับทาง Overseas Agent ในการติดตาม Shipment ของผู้รับบริการ - ติดต่อประสานงานกับ Overseas Agent เพื่อขอทราบ Pre-Alert ล่วงหน้า - ประสานงานกับ Coordinator Sales ในการติดตาม Flight Arrival - ประสานงานกับ Custom Service ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการ Customs Clearanc
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการสถาปนิก
-เขียนแบบ -ตรวจแผนก่อสร้าง -ตรวจงานก่อสร้าง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00 น. หยุดเสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานที่ อาคาร ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 31 (แยกอโศก)
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 - 25,000
พนักงานขนถ่ายสินค้า (ดอนเมือง)
-จัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการแพ็คสินค้า -ขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ -ตรวจนับสต็อคสินค้า -ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดสถานที่ที่ทำการแพ็คสินค้า และความเรียบร้อยโดยรวม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน สาขา ดอนเมือง
14 ตุลาคม 2560
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)
1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน 2. จัดทำรายงานทางภาษี ภพ 30, ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53 3. ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา 4. จัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงและงบการเงิน 5. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 21,000 - 25,000
พนักงานขนถ่ายสินค้า (นวนคร)
-จัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการแพ็คสินค้า -ขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ -ตรวจนับสต็อคสินค้า -ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดสถานที่ที่ทำการแพ็คสินค้า และความเรียบร้อยโดยรวม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน สาขา นวนคร
14 ตุลาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300 -10,500
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560