เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร -ช่วยงานด้านเอกสารในระหว่างวัน หากผู้บริหารไม่ได้ออกไปที่ใด เช่น ถ่ายเอกสาร ส่งเอกสารภายใน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
พนักงานขับรถบรรทุก (สุวรรณภูมิ)
-ดูแลรักษารถ ระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน -ดูแลเอกสารและดูแลงานรับ-ส่งสินค้าให้ถูกต้องตรงตามจำนวน -ศึกษาเส้นทางก่อนไปรับ-ส่งสินค้าเพื่อรับ-ส่งตรงตามเวลา -รับผิดชอบและดูแลรักษาสินค้าภายในรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ประจำอยู่ที่สำนักงาน สาขา สนามบินสุวรรณภูมิ
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถบรรทุก (นวนคร)
-ขับรถบรรทุกส่งของ -ดูแลรักษารถ ระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน -ศึกษาเส้นทางก่อนไปรับ-ส่งสินค้าเพื่อรับ-ส่งสิค้าให้ตรงตามเวลา -รับผิดชอบและดูแลรักษาสินค้าภายในรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขนถ่ายสินค้า (ดอนเมือง)
-จัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการแพ็คสินค้า -ขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ -ตรวจนับสต็อคสินค้า -ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดสถานที่ที่ทำการแพ็คสินค้า และความเรียบร้อยโดยรวม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน สาขา ดอนเมือง
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขนถ่ายสินค้า (นวนคร)
-จัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการแพ็คสินค้า -ขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ -ตรวจนับสต็อคสินค้า -ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดสถานที่ที่ทำการแพ็คสินค้า และความเรียบร้อยโดยรวม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงาน สาขา นวนคร
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300 -10,500
พนักงานขนถ่ายสินค้า (สนามบินสุวรรณภูมิ)
- จัดสินค้าและขนถ่ายสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ดูแลอุปกรณ์การใช้งานในการขนถ่ายสินค้า (Hand lift) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300 - 10,500
พนักงานขนถ่ายสินค้า(ผู้พิการ)
งานขนถ่ายสินค้า (ยกของ) -จัดเรียงสินค้าเข้าคลังสินค้า -จัดเรียงชั้นวางสินค้า -จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- คีย์ Invoice , แยกเอกสาร-วางบิล - บันทึกบัญชี - ติดต่อทวงถามลูกหนี้การค้าและเจ้าหน้าที่การค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ - หยุดเสาร์ อาทิตย์ เเละ วันหยุดนขตฤกษ์ตามปฏิทิน **โปรดแนบรูปถ่ายสมัครงาน**
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 13,000 - 16,000
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accounting Officer)
1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน 2. จัดทำรายงานทางภาษี ภพ 30, ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53 3. ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 21,000 - 25,000
หัวหน้างานบัญชี (Supervisor Accounting )
- จัดทำงบกระแสเงินสด และงบการกระแสเงินสดรวม - จัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวม - จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน - ควบคุมรายการทางบัญชี ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย - จัดทำงบการเงินรายไตรมาส - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
เลขานุการผู้บริหาร
-จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม -นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ -จองตั๊วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร -ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์ 08.30 -18.00 หยุด เสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ไฮเทค เอเจ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในเครือ ซีทีไอ โลจิสติกส์) **โปรดแนบรูปถ่ายสมัครงานด้วย**
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 30,000
Sale Executive
- ตัวแทนการขายในการเสนอบริการหรือเข้าร่วมประมูลกับผู้รับบริการ Freight , Customs , Clearance and Transportation -จัดเตรียมเสนอ Quotation ให้กับผู้รับบริการ - ติดต่อประสานงานและติดตาม Order หรือ Purchase Order จากลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับทาง Overseas Agent ในการติดตาม Shipment ของผู้รับบริการ - ติดต่อประสานงานกับ Overseas Agent เพื่อขอทราบ Pre-Alert ล่วงหน้า - ประสานงานกับ Coordinator Sales ในการติดตาม Flight Arrival - ประสานงานกับ Custom Service ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการ Customs Clearanc
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
IT Support
-ติดตั้ง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมพื้นฐาน และระบบงานของบริษัท -วิเคราะห์ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำบันทึกประวัติการซ่อม บำรุงอุปกรณ์ IT -ตรวจสอบการทำงานโปรแกรม Anti Virus แก้ปัญหาด้านความปลอดดภัยของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ทำบันทึกรายงานการตรวจสอบประจำวัน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ -ปฏิบัติงานที่ อาคาร ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 31 (แยกอโศกมนตรี)
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 21,000 -25,000
Business Application Support
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ Business Application เช่น Sysfreight , WMS - Similan , Customer Paperless , TMS etc กำหนดสิทธิ์การใช้ระบบงาน -อบรมผู้ปฏิบัติงานให้ใช้ Software ได้อย่างถูกต้อง -จัดทำทะเบียนระบบงานและปรับปรุงคู่มือการใช้งานระบบ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ และหยุด เสาร์ อาทิตย์
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 21,000 - 25,000
เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน 2. จัดทำรายงานทางภาษี ภพ 30, ภงด 1, ภงด 3, ภงด 53 3. ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
Project Manager
The role of the Project Manager is to plan, execute, and finalize projects according to strict deadlines. This includes acquiring resource and coordinating the efforts of team members and third-party contractors or consultants in order to deliver projects according to plan. Responsibilities -Planing and designing the project and proactively maintaining its overall progress, resolving issues and initiating corrective action as appropriate -Manage project development from assigned to end. -Dev
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
พนักงานบริการสัมพันธ์
- ทำเอกสารต่างๆ (SI, VOUCHER, CONSOL) ในระบบ SYSFREIFHT - ตรวจสอบเอกสาร (B/L) จากสายเดินเรือหรือตัวแทน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและสายเดินเรือ
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 15,000
เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน
ดำเนินงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสำนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (พัทยา)
ดำเนินงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสำนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 16,000
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
วางแผน ควบคุม และติดตามงานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้างความถึงพอใจให้กับบุคลากรในองค์กร
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560