เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
พนักงานทั่วไป รายวัน
-ควบคุมการฉีดการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ตรวจสอบชิ้นส่วนงานหลังจากได้รับแผนผลิต -ตัดแต่งชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -นับชิ้นงานและบันทึกข้อมูลการทำงาน -บรรจุชิ้นงานให้เรียบร้อย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภาค /พนักงานขาย กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด ด่วน!!
- ติดต่อ ติดตามประสานงานลูกค้า - หาออเดอร์ลูกค้าใหม่ - ทำยอดขาย และเพิ่มยอดขาย - พื้นที่ขาย จังหวัดทั่วประเทศ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : 10,000 - 30,000 บาท (รายได้รวม 50,000 - 100,000 บาท/เดือน)
พนักงานขายห้าง (PC) ทั่วประเทศ/ พนักงานขาย SALE / พนักงาน EVENT
- ให้บริการแนะนำสินค้ากับลูกค้า สาธิตการใช้สินค้า - พนักงานขาย SALE มีรถเป็นพาหนะ พนักงาน EVENT ออกบูธตามห้างสถานที่ต่างๆ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัครา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าฝ่ายขายต่างประเทศ / ประสานงานขายต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานและดูแลลูกค้าต่างประเทศ ติดต่อประสานงานและดำเนินการนำออกต่างๆ ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงงานในการส่งออกสินค้า อาจมีเดินทางไปเปิดบูธที่ต่างประเทศบ้าง ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ในการทำงาน มีค่าคอมมิชชั่น
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เลขานุการผู้บริหาร
งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง - จดบันทึกรายงาน รายละเอียดภายในองค์กร สาขาที่ท่านปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย - จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม - แจ้งรายละเอียดการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
18 กรกฎาคม 2561
พนักงานขายประจำจังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,พิษณุโลก,เชียงราย,เชียงใหม่,สุราษฎร์ธานี,สงขลา(หาดใหญ่),นครศรีธรรมราช
ติดต่อ ติดตามประสานงานลูกค้า หาออเดอร์ลูกค้าใหม่ ทำยอดขาย และเพิ่มยอดขาย พื้นที่ขายต้องการด่วน จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,พิษณุโลก,เชียงราย,เชียงใหม่,สุราษฎร์ธานี,สงขลา(หาดใหญ่),นครศรีธรรมราช
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 30,000 บาท (รายได้รวม 50,000 - 100,000 บาท/เดือน)
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ QMR
1. ติดตามการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในระบบ 3. ทำแผนการปฏิบัติงานการจัดทำระบบคุณภาพ 4. ประสานงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 5. สรุปการประเมินผลระบบคุณภาพ/ การทบทวนการบริหาร 6. ติดตามประเมินผลและแก้ไขระบบให้ได้ตามมาตรฐานข้อกำหนด ISO 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
วิศวกรวางแผนการผลิต
- ติดตามวัตถุดิบ ชิ้นส่วนระหว่างผลิตและคงคลังให้เพียงพอต่อการผลิต - วางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของ order / ฝ่ายตลาด/ ในการผลิต - รวบรวมข้อมูลยอดการผลิตประจำวัน / สัปดาห์/วัน - จัดทำแผนการผลิตประจำเดือน / สัปดาห์ - แก้ปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Leader (หัวหน้างานผลิต)
ควบคุมดูแลสอนงานพนักงาน ประจำเครื่อง ควบคุมจัดทำรายงานใน Line ผลิตพร้อมรับผิดชอบ ประสานงานกับช่าง สโตร์ เพื่อเบิกวัตถุดิบ ส่งมอบผลผลิตใน Line ติดตามงานตามแผนเพื่อส่งมอบให้ทันเวลา
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
QC
1.ตรวจสอบสินค้าจากผู้ขาย.ผู้ส่งมอบ 2. ตรวจสอบสินค้าก่อนเริ่มผลิต 3. ตรวจสอบสินค้าระหว่างผลิต 4. ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป 5.บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน
18 กรกฎาคม 2561
ช่างปรับฉีดพลาสติก
1. ติดต้งอุปกรณ์ Pin/ Die /Sleeve 2. ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน condition 3. ควบคุมสภาวะการผลิตให้เสถียร 4. ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน 6. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก รวมกับผู้ใช้งานในการกำหนด คุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคาคุณลักษณะของสินค้า
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตราด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า /เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการซื้อขายและเอกสารโอนย้ายระหว่างสาขา 3จัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระเบียบ ตาม Layoutที่กำหนด แบ่งงานและแยกหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานภายในคลังสินค้าอย่างชัดเจน 4.จัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบสินค้าก่อนส่ง ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 5.บริหารและพัฒนาบุคลากรภายในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 20   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
ช่างรีดท่อ PVC , PE
1. ติดคั้งอุปกรณ์ pin / Die/Sleeve 2. ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน Condition 3.ควบคุมสภาพการผลิตให้เสถียร 4. ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน 6. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานเขียนแบบ/Autocad/CAM
- จัดทำและควบคุมแบบ Drawing ของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่างๆ - สามารถใช้โปรแกรม Autocad , solid work ได้ - จัดทำและควบคุมแบบ Drawing ของผลิตภัณฑ์รวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลาสติก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ขับรถ 4 ล้อ / 6 ล้อ และเด็กติดรถ
ขับรถ 6 ล้อ ขับรถส่งของในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 6อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าเดินทาง และอื่นๆอีกมากมาย
Engineer ประจำสาขา เอกชัย , มหาชัย
-ออกแบบงานและเขียนแบบงานต่างๆในสายการผลิตรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลาสติก -ดูแลกระบวนการผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 10 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามตกลง
ประสานงานต่างประเทศ ด่วน!!!
-หาสินค้าใหม่ และเปรียบเทียบราคาสินค้าจากต่างประเทศ -ติดต่อประสานงานและดำเนินพิธีการนำเข้าจากต่างประเทศ -รับรองลูกค้าจากต่างประเทศ -อัพเดทสินค้าจากต่างประเทศกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใหม่ในการทำงาน
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 5 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายกรุงเทพ (มีมอเตอร์ไซต์เป็นพาหนะตัวเอง)
ติดต่อ ติดตามประสานงานลูกค้า หาออเดอร์ลูกค้าใหม่ ทำยอดขายและเพิ่มยอดขาย พื้นที่ขายเฉพาะกรุงเทพ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 30 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 30,000.- บาท (รายได้รวม 50,000 - 100,000 บาท/เดือน)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560