เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพ (โรงงานแปรรูปอาหาร) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ทวนสอบระบบคุณภาพ ทดสอบความสะอาดของพื้นที่ผลิต ทดสอบคุณภาพสินค้า (Swab test, Validation, Sensory test) - งานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล Update ข้อมูล ที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ
ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล)
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงรักษา - ตรวจสอบ ติดตาม สถานะเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน - รายงานสถานะเครื่องจักร กับหัวหน้างาน - เผ้าดูแลเครื่องจักรระหว่างการผลิต
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส
1.รับหลักการ และ วางระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 2.วิเคราะห์ต้นทุนจริง และ ต้นทุนมาตรฐาน 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่สรรหา
รับผิดชอบงานบุคคลด้านงานสรรหาพนักงาน(รายวัน), วางแผนช่องทางการสรรหา , วิเคราะห์และจัดการในงานที่รับผิดชอบ, จัดการอบรมพนักงานและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.คอมพิวเตอร์/การจัดการทั่วไป)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน สรุปสถิติการปฏิบัติงาน - จัดทำระบบเอกสารเกี่ยวกับงานบุลคล - ฝึกอบรมพนักงาน
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร
- รับผิดชอบควบคุมการผลิตสุกร และ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ได้ผลผลิต และ ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ
บริหารจัดการ ควบคุมดูแล เอกสารระบบคุณภาพ (GMP & HACCP ) โรงงานชำแหละและตัดแต่งเนื้อสุกร
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน)
รายละเอียดของงาน 1. จัดทำและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมทั้งจัดวางระบบการบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่บริษัทเพื่อค้นหาสาเหตุตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 3. ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณ์ดับเพลิง น้ำมัน สายไฟ พร้อมจัดทำรายงาน 4. สุ่มตรวจการปฏิบัติงาน
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ( โรงงานชำแหละตัดแต่งเนื้อสุกร )
- รับผิดชอบวางแผนและควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานกำหนดไว้ - ตรวจติดตามการจัดการ การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงาน - เข้าร่วมกิจกรรมระบบคุณภาพตามโปรแกรมของหน่วยงาน - บริหารและพัฒนาบุคลากร,ฝึกอบรมตลอดจนควบคุมงบประมาณภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย *ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ดูแลลูกค้าของบริษัท หาลูกค้าใหม่ ประสานงานเกี่ยวกับการขาย
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนผลิต (ปวส.คอมพิวเตอร์/การจัดการทั่วไป)
- ตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้า พร้อมพิมพ์รายงาน - จัดทำแผนผลิตสินค้า ประสานงานเรื่องเอกสาร - บันทึกข้อมูลการผลิต ออกรายงาน - ดูแลจัดเก็บเอกสารในระบบคุณภาพของฝ่ายผลิต
19 กันยายน 2561
บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560