หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
งานด้านบัญชีทั้งระบบ ปิดงบ ภาษี สรรพากร เป็นผู้ทำบัญชี
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
งานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ และ ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ช่างปรับฉีดพลาสติก Injection Molding Technician Set Up Mold
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
งานเกี่ยวกับ ซ่อมบำรุง รักษา แม่พิมพ์พลาสติก ตามงานใน line ผลิต และ new model
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์พลาสติก
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
งานสรรหา คัดเลือก ค่าจ้าง สวัสดิการ และ อื่นๆ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ระบบงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก ติดต่อลูกค้า รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ ประสานงานกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
งาน safety ทั้งระบบ ตามกฎหมายความปลอดภัยของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายด้านความปลอดภัย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ติดตามงาน แม่พิมพ์พลาสติก new model จากลุกค้า และ ทดสอบแม่พิมพ์ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และจัดทำรายงาน ดำเนินการอบรมเกี่ยวกับnew model
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1. Job monitoring and arrangement 2.Employee training and performance evaluating 3. BUY OFF; Tooling BUY OFF 4. Solving and analyzing the tooling problem that occurred while producing. 5. New model testing 6. Factory LAYOUT and IE planning 7. Mold repair cost estimate and evaluating. 8. Tool(Jig) cost estimate and evaluating 9. Working procedure improve.
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1.ผลิตแม่พิ่มพ์ ซ๋อมแซมและบำรุง 1.1 จัดการปัญหาแม่พิพม์ระหว่างการผิต 1.2 ปรับเปลี่ยนแม่พิพม์ตามลูกค้ารีเควสท์ 1.3 วิเคราะห์งานแม่พิมพ์ที่เสียง่าย ปรับปรุงและเตรียมการผลิตเครื่องมือสำรอง 1.4 ทำความสะอาด ซ่อมแซมบำรุงช่อง hot runner 1.5 CNC EDM,ควบคุมและบำรุงซ่อมแซมเครื่องจักรต่างเช่น เครื่องกลืน เครื่องเจีย CNC EDM เป็นต้น 1.6 ดีไซน์แม่พิ่มพ์ตัวใหม่และทำการผลิต 2. เทสแม่พิมพ์ใหม่ ติดตามและจัดทำ(เตรียม)เอกสารต่างๆ 2.1 ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลการรับการส่งและการโอนย้ายแม่พิมพ์ 2.2 เทสแม่พิมพ์ ติดตามและปรึกษาหารือกัน 2.3 บันทึกและจัดเก็บข้อมูล เอกสารการซ่อมแม่พิมพ์ 2.4 แพลนงานบำรุงแม่พิมพ์และจัดเตรียมเอกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.5 ประเมินค่าซ่อมแซม
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1.ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.1 ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.2 ซ่อมแซมบำรุงวงจรไฟฟ้าและทางเดินสายไฟ 1.3 ซ่อมแซมแผ่นพีซีบี 1.4 ประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงซ่อมแซม 2. จัดการและติดตามเรื่องโปรเจทต่างๆ 2.1 เขียนโปรเจทงานต่างๆและร่างงบประมาณ 2.2 ติดตามและดำเนินการตามโปรเจทงานต่างๆ 2.3 ควบคุมระบบไฟฟ้า 3. จัดการเอกสารISO 3.1 ร่างคู่มือการเรียนการสอบของการใช้เครื่องจักรต่างๆ 3.2 จัดเก็บข้อมูลาต้ากา 3.3 บำรุงรักษาระบบเชื่อมต่อ WPIS/CIM/CLF 3.4 จัดทำตารางการคุมงานโปรเจทต่างๆและทำการคุมงาน 4. ปรับปรุงการทำงาน 4.1 ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนด้านพลังงาน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1.ผลิตแม่พิ่มพ์ ซ๋อมแซมและบำรุง 1.1 จัดการปัญหาแม่พิพม์ระหว่างการผิต 1.2 ปรับเปลี่ยนแม่พิพม์ตามลูกค้ารีเควสท์ 1.3 วิเคราะห์งานแม่พิมพ์ที่เสียง่าย ปรับปรุงและเตรียมการผลิตเครื่องมือสำรอง 1.4ทำความสะอาด ซ่อมแซมบำรุงช่อง hot runner 1.5 ควบคุมและบำรุงซ่อมแซมเครื่องจักรต่างเช่น เครื่องกลืน เครื่องเจีย CNC EDM เป็นต้น 1.6 ดีไซน์แม่พิ่มพ์ตัวใหม่และทำการผลิต 2. เทสแม่พิมพ์ใหม่ ติดตามและจัดทำ(เตรียม)เอกสารต่างๆ 2.1 ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลการรับการส่งและการโอนย้ายแม่พิมพ์ 2.2เทสแม่พิมพ์ ติดตามและปรึกษาหารือกัน 2.3 บันทึกและจัดเก็บข้อมูล เอกสารการซ่อมแม่พิมพ์ 2.4 แพลนงานบำรุงแม่พิมพ์และจัดเตรียมเอกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.5 ประเมินค่าซ่อมแซม
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
งานระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ ทุกส่วนงาน และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลงาน ในขั้นตอน Secondary Process (Printing room) ทั้งระบบ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ทำงานตามเป้าหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่อง injection รายงานผลการทดสอบ new model กับผู้บริหาร
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ช่าง technician ปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติก
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
วางแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามงานใน line ผลิต ทำรีพอร์ทรายงานหัวหน้า ติดต่อประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ตามงานตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกใน line ผลิต และ ตามงานส่วนของลูกค้า สามารถใช้งาน หรือมีความรู้เกี่ยวกับ เครื่อง CMM รายงานผลต้นสังกัด
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจวัดตรวจงานโดยใช้เครื่องมือวัด QC - อ่าน Drawing - เขียนโปรแกรม CMM
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+