หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา แบรนด์ On The Table ประจำศูนย์การค้าคริสตัล ราชพฤกษ์ ** พิเศษ ค่าเดินทาง 1,000 บาท **
   - บริหารงานสาขา การบริการ อบรมพนักงาน วางแผนกำลังคน - วางแผนงานและเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย - ควบคุมค่าใช้จ่ายในสาขาตรวจสอบการปฎิบัติงานสาขาและควบคุมการบริหารงานสาขา - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านยอดขาย ค่าใช้จ่าย และข้อร้องทุกข์หรือความคิดเห็นของลูกค้า - ตรวจประเมินผล Q.S.C
30 พฤษภาคม 2560
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 23,000 ++
รองผู้จัดการบริการ (ปฎิบัติงานที่ห้างเซ็นทรัลระยอง) ด่วนมาก
   บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
30 พฤษภาคม 2560
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 16,400
พนักงานบริการ,กุ๊ก,กุ๊กผู้ช่วยกุ๊ก ในร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN (สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด/สยามเซ็นเตอร์/สยามสแคววัน) มีค่าเดินทาง 1,000 บาท
   ฝ่ายบริการหน้าร้าน - พนักงานแคชเชียร์ รับผิดชอบงานดูแลเก็บชำระค่าบริการจากลูกค้าและสรุปยอดขายในแต่ละวัน (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป/ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงานตามเงื่อนไขบริษัท) - พนักงานต้อนรับลูกค้า รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน, จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า, ขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จก่อนออกจากร้าน เป็นต้น - พนักงานรับออร์เดอร์ รับผิดชอบงานรับออร์เดอร์ และดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร, จดบันทึกรายการอาหาร และ เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง, ประสานงานกับแผนกครั
30 พฤษภาคม 2560
กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก,ล้างจาน แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN (ประจำสาขา ออซีซั่น,คูซิน่า) ด่วนๆๆ
   ฝ่ายบริการหน้าร้าน - พนักงานแคชเชียร์ รับผิดชอบงานดูแลเก็บชำระค่าบริการจากลูกค้าและสรุปยอดขายในแต่ละวัน (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป/ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงานตามเงื่อนไขบริษัท) - พนักงานต้อนรับลูกค้า รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน, จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า, ขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จก่อนออกจากร้าน เป็นต้น - พนักงานรับออร์เดอร์ รับผิดชอบงานรับออร์เดอร์ และดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร, จดบันทึกรายการอาหาร และ เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง, ประสานงานกับแผนกครั
30 พฤษภาคม 2560
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,400+++
ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น Zen/ Aka/ On the table รายได้ 20,000 ++ บาท/เดือน => ด่วน ๆๆ
   - บริหารงานสาขา การบริการ อบรมพนักงาน วางแผนกำลังคน - วางแผนงานและเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขาย - ควบคุมค่าใช้จ่ายในสาขาตรวจสอบการปฎิบัติงานสาขาและควบคุมการบริหารงานสาขา - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านยอดขาย ค่าใช้จ่าย และข้อร้องทุกข์หรือความคิดเห็นของลูกค้า - ตรวจประเมินผล Q.S.C
30 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
   1. รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี 2. จัดทำบัญชีรายรับ/รายจ่ายของบริษัท 3. จัดทำและตรวจสอบบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ของบริษัท 4. จัดทำการตั้งเบิกตามใบแจ้งหนี้ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
30 พฤษภาคม 2560
กุ๊ก / ผู้ช่วยกุ๊ก / พนักงานเสิร์ฟ / ล้างจาน / บาร์น้ำ / แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN รายได้ 12,400 ++ บาท/เดือน (ประจำสาขา ห้างเซ็นทรัลระยอง) ด่วน ๆๆๆ
   ฝ่ายบริการ - พนักงานแคชเชียร์ รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง (ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน) - พนักงานต้อนรับลูกค้า รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน, จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า, ส่งและขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น - พนักงานรับออร์เดอร์ รับผิดชอบงานรับออร์เดอร์ และดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร, จดบันทึกรายการอาหาร และเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง, ประสานงานกับแผนกครัว และแผนกเครื่องดื่ม, ตามรายการอาหาร หรือเครื่องดื่มให้ลูกค้า
30 พฤษภาคม 2560
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 12,400 ++
ผู้จัดการเขต (Area Manager) แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น Zen/ Aka/ On the table รายได้ 35,000 ++ บาท/เดือน
   1. บริหารยอดขายของร้านอาหารทุกสาขาให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารบุคลากรภายในร้าน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมต้นทุนของร้านอาหารในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4. สรุปรายงานและทำบันทึกยอดขายของแต่ละสาขารวมถึงสาขาเปิดใหม่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
30 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กุ๊ก / ผู้ช่วยกุ๊ก / พนักงานเสิร์ฟ / ล้างจาน / บาร์น้ำ / แบรนด์ร้าน ตำมั่ว สาขา Big-cปทุมธานี
   ฝ่ายบริการ - พนักงานแคชเชียร์ รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง (ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน) - พนักงานต้อนรับลูกค้า รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน, จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า, ส่งและขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น - พนักงานรับออร์เดอร์ รับผิดชอบงานรับออร์เดอร์ และดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร, จดบันทึกรายการอาหาร และเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง, ประสานงานกับแผนกครัว และแผนกเครื่องดื่ม, ตามรายการอาหาร หรือเครื่องดื่มให้ลูกค้า
30 พฤษภาคม 2560
บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 30   เงินเดือน : 12,000-25,000
ผู้จัดการฝึกหัด แบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN / AKA / On The Table รายได้ 16,000 ++ บาท/เดือน
   -บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน -ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
30 พฤษภาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560