หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
   จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานของหน่วย ทำการเก็บข้อมูลความต้องการของตัวแทนจำหน่าย และการจัดทำรายงานการส่งข้อมูลของตัวแทนจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของสายการขายสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : ดุสิต
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : 16000
เลขานุการ
   บันทึกการประชุม ดูแลงานเอกสารทั้งหมดของผู้บริหาร เอกสารรับเข้าและจ่ายออก ตลอดจนอัพเดทเอกสารสำคัญของบริษัท และจัดเตรียมเอกสารสำคัญของบริษัทให้กับหน่วยงานต่าง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
   -สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและลูกค้ารายอื่นๆทุกช่องทาง - ผลักดันสินค้า เข้าร้านค้า (รวมถึงสื่อโฆษณา) -จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับทางร้านค้า - ร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางร้านค้า และกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น -จัดทำเอกสารต่าง ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
Trade Marketing Supervisor/Officer
   - วางแผนกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละสินค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนกพัฒนาและบริหารช่องทาง โดยต้องสอดคล้องกับทิศทางของสินค้าที่กำหนดโดยฝ่ายการตลาด - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน – ภายนอกบริษัทฯ ในการดำเนินการ เช่น รายการส่งเสริมการขายบรรลุตามแผนงาน
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
    1. วางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนจนอัตรากำลัง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ติดตามและควบคุมให้กิจกรรมที่กำหนดเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริหารค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และตรวจสอบการใช้งบประมาณ 3. ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมิณผลการปฏิบัติงานตาม Objective/KPI ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ควบคุม และจัดทำแนวทาง หลังการ สำหรับการดำเนินการในโครงการต่างๆ ของสายการขายที่จัดตั้งขึ้
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Assistant Brand Manager (Alcohol)
   1. Investigating market trend, consumer demand and market competition 2. Initiating and executing marketing activities including event & sponsorship, promotion,premium, POSM, PG and online campaign in order to drive brand reputation and sales reaching to target. 3. Providing strategic guidance and marketing supports to sales team. 4. Monitoring sales & activity performance and reporting to management 5. Developing P&L analysis 6. Budget allocating & monitoring
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Personal Assistant Manager
   -Development of marketing strategy for implementation. -Development supply chain management. -Responsible in summarize and brief regional report. -Follow up the overall image of branding management. -Budget review and internal audit account to support Budget team.
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืn/a
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ด่วนมากๆ
   หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) - จัดทำงบประมาณประจำปีตามแผนงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ - ควบคุม และรายงานงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้งานจริง - จัดทำรายงานงบประมาณรายเดือน สรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย Accrued ประจำเดือน - รายงานสรุปการทำงานประจำรอบของแผนกควบคุมงบประมาณ - การตรวจสอบเอกสารจากส่วนงานและการควบคุมการใช้งบประมาณ การตรวจสอบงบคงเหลือ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าหน่วยบัญชี (สังกัดบริษัท มิตรชุมพรเทรดดิ้ง จำกัด) ด่วนมาก !!!
   - ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี - ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายเงินตามอำนาจดำเนินการของบริษัท - ควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี - ตรวจข้อมูลทางบัญชีและบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชี - จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา - จัดทำบัญชีและการปิดบัญชีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละงวดให้ถูกต
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ืn/a
Key Account Supervisor / Executive
   หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) •ดูแลบริหารงานขายลูกค้ากลุ่ม Modern Trade •ประสานงานกับลูกค้าสาขาต่างๆที่ได้รับมอบหมาย •ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ •สำรวจตลาด ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560