เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Branch Maintenance เจ้าหน้าที่บริหารงานซ่อมบำรุงสาขา (สำนักงานใหญ่) ด่วน!!
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** - ดูแลงานซ่อมบำรุงสาขา - ดูแลงานเอกสาร - ประสานงานกับผู้จัดการสาขาและหน่วยงานอื่น - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี - ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร ,Shop ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า (ถ้าเคยเป็นช่างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) - ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานอื่น -ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งสาขา - ควบคุมและประสานงานกับผู้รับเหมาในการดำเนินงานก่อสร้างหรือปรับปรุงตกแต่งสาขาต่างๆให้เป็นไปตามรูป
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์เชียงใหม่
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามา สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า - เป็นลักษณะงานเดียวกับ call center - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 20   เงินเดือน : 308บาท/วัน+ค่า OTและอื่นๆ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์ ขอนแก่นเซ็นเตอร์
ให้บริการด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆทางโทรศัพท์
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 20   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำศูนย์สาขาศรีราชา
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ *ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสมุทรสาคร
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ *ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ *ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการสาขา**ภาคอีสาน** มีประสบการณ์สายธนาคารหรือบัตรเครดิต,ประกันชีวิต พิจารณาเป็นพิเศษ ***
1. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมชน เพื่อกระตุ้นยอดขาย 4. ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและข้อมูลคู่แข่งขัน 5. พัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 6. พัฒนางานบริการของสาขา
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด นครพนม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อศูนย์ขอนแก่น
- ตรวจสอบข้อมูล,เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต,สินเชื่อฯ กับบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของลูกค้า - ทำงานเป็นกะ (เลิกงานไม่เกิน 22:00 น.)
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 5   เงินเดือน : N/A
วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที 02-6977762
ความรับผิดชอบ:- - วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, เอกสารภาษี หรือเอกสารรายได้อื่นๆ ของใบสมัครสินเชื่อได้ - ให้ความเห็นเรื่องคุณสมบัติของลูกค้า และนำเสนอข้อมูลของผู้กู้ และการประกอบธุรกิจลูกค้าได้ - ตรวจสอบความมีตัวตน/พิสูจน์ความมีตั
21 เมษายน 2561
พนักงานประสานงานลูกค้า สมัครสัมภาษณ์ทันที
ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ งานเอกสารต่างๆ
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12000++, เบี้ยขยัน
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภายใน ศูนย์กรุงเทพ รายได้ดี
โทรศัพท์ติดต่อกับทางลูกค้า เจรจาต่อรองการชำระค่าบริการ ประนอมหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 30   เงินเดือน : 12,000-15,000
Risk Management Officer
- Analyze data and make report for Risk Management - Monitor Promotion and Criteria of Competitors - Support information for Collection,Credit Control,Marketing department
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
System Operator
- ทำการติดตั้งตู้ ATM และ เครื่อง EDC HP ให้กับ Branch, AEON spot, Mini Counter และ Dealer เพื่อพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าตามแผนงานของแผนกการตลาด - Monitor และ Follow up เกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาของระบบ
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000++
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที 02-6977762
ความรับผิดชอบ:- - วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, เอกสารภาษี หรือเอกสารรายได้อื่นๆ ของใบสมัครสินเชื่อได้ - ให้ความเห็นเรื่องคุณสมบัติของลูกค้า และนำเสนอข้อมูลของผู้กู้ และการประกอบธุรกิจลูกค้าได้ - ตรวจสอบความมีตัวตน/พิสูจน์ความมีตั
21 เมษายน 2561
System Engineer
The System Engineer is part of our IT team and supports all Windows servers in local and remote locations. The successful candidate will have significant experience managing Windows systems, specifically in the area of Active Directory, Exchange, and Microsoft Internet Information
21 เมษายน 2561
Tele-Sale ( ประกันรถยนต์ )
ขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ให้คำปรึกษาการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 10000-20000
MC event
ลักษณะงาน - ออกบูท, งานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - แนะนำบัตรแพลทตินั่ม และโปรโมชั่นต่างๆของบริษัท - เป็น Brand Image ให้กับตัวสินค้า - บริการลูกค้า และคอยช่วยเหลือ, แก้ปัญหาให้ลูกค้า - สามารถทำงานตามเวลาห้าง, เวลาตามงานนิทรรศกาล และทำงานในวันหยุดได้
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท (ไม่รวม Incentive)
Marketing /Co-Brand Development/ Media /Credit Card Promotion
-ประสานงานฝ่ายการตลาด คิดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดการใช้บัตร -คิดกลยุทธ์ วางแผน ในการทำการตลาด -ติดต่อประสารงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก -คิดแผนโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดการใช้บัตรกับกลุ่มลูกค้าเดิม สนใจโทรสอบถามได้ที่ 02-689-7151 หรือ 095-2432881
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : 18000-25,000 ขึ้นไป
ผู้ช่วยผู้จัดการภาค Regional Support เขตภาคอีสาน ( ร้านค้าและบัตรเครดิต )
1. การบริหารจัดการระบบรายงานผลการดำเนินงานสาขารายวันและรายสัปดาห์ และการเตรียมการประชุมเพื่อสนับสนุน Regional & Branch Manager 2. การบริหารงานสาขาทุกหน้าที่ เพื่อทดแทนและทำงานแทน ผู้จัดการสาขาในช่วงเวลาพักร้อน ลาระยะยาว หรือเมื่อตำแหน่งว่างลง 3. สนับสนุนและเตรียมการ โครงการพิเศษ เช่นการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ หรืองานแสดงพิเศษ โดยเตรียมการประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน 5. จัดทำ / สนับสนุนงานโครงการพิเศษของสาขา หรือภูมิภาค 6. การบริหารระบบ
21 เมษายน 2561
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 33 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560