หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
:- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์ :- มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการทำงานในแต่ละวัน และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน :- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า / suppliers :- ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน :- ตรวจสอบ / ติดตามและช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมพนักงานขับรถของบริษัท :- จัดทำเอกสารและจัดเตรียมรายงานจากข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรม Word, Excel ฯลฯ :- รับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และตามความสามารถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. ขับรถรับ - ส่งผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากโรงแรมใหญ่ในเมืองย่านสุขุมวิท, นานา, สีลม, สาทร, พระราม 9, รัชดา, พระราม 4 ฯลฯ ไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ และรอรับผู้โดยสารส่งกลับเข้าโรงแรมใหญ่ในเมืองตามที่ได้รับมอบหมาย (ประมาณ 4 - 8 ขาต่อวัน) 2. ขับรถนำผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเข้าร่วมงานประชุม สัมมนาทางธุรกิจ และตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 3. มีหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ** บริษัทการันตีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน ** (บวกเงินเบี้ยขยัน ในกรณีที่มีวิ่งงานรอบดึก งานพิเศษหรืองานต่างจังหวัดเป็นรายเที่ยว)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. ทำหน้าที่วางแผนและจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงการรับสมัครพนักงาน การสัมภาษณ์ ต่อรองเงินเดือน การปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ และทำ exit interview หากพนักงานลาออก 2. ทำหน้าที่จัดการอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ตรงกับความสามารถที่ทางบริษัทหรือแผนก ต้องการ 3. ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ เช่น ทำประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินกู้ เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน, น้ำท่วม, ทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น 4. ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการประเมินผลงานพนักงาน แล้วคอยรายงาน ให้กับผู้บริหาร 5. จัดทำแผนการบริหารพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
:- มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator + Call Center) ที่อยู่ standby ประจำออฟฟิศตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อรับเรื่องต่างๆ ทางอีเมลและโทรศัพท์ :- มีหน้าที่กำหนดและวางแผนการทำงานในแต่ละวัน และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน :- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า / suppliers :- ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน ช่วงเวลา 22.00 - 8.00 น. โดยประมาณ (หยุดวันจันทร์-อังคาร หรือ วันพฤหัส-ศุกร์ ตามตกลง) :- ตรวจสอบ / ติดตามและช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมพนักงานขับรถของบริษัท :- จัดทำเอกสารและจัดเตรียมรายงานจากข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรม Word, Excel ฯลฯ :- รับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และตามความสามารถ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
:- รับเรื่องและติดต่อประสานงานกับลูกค้า (สามารถเลือกทำงานช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน / จันทร์ - ศุกร์ / เสาร์ - อาทิตย์) :- ตรวจสอบ/ติดตามและให้การสนับสนุนการทำงานของพนักงานขับรถของบริษัท :- จัดทำเอกสารและจัดเตรียมรายงานจากข้อมูลที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรม Word, Excel :- รับผิดชอบงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
(รับตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ / ช่างระบบไฟและไดร์รถ / ช่างแอร์รถ / ช่างทำสี โป๊วสี / ช่างอิเล็กทรอนิกส์รถ / ช่างเปลี่ยนและดูแลยาง) มีหน้าที่ :- 1. ตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสีย ทำตารางการตรวจเช็คสภาพรถ สภาพอะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบรถ และแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง 2. ตรวจเช็คอาการเสีย ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ 3. ตรวจเช็คและติดตั้งเครื่องยนต์ รวมถึงการประกอบอุปกรณ์ประจำรถรถบัสปรับอากาศยี่ห้อฮีโน่ เบนซ์ วอลโว่ อีซูซุ โกลเด้นดราก้อน ฯลฯ 4. วางแผนเวลากำหนดการเข้าซ่อมบำรุงรถในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าซ่อม เพื่อให้งานมีความราบรื่น 5. ประสานงานการทำงานกับศูนย์ซ่อมภายนอก 6. สั่งซื้อและจัดหาอะไหล่ ติดต่อกับร้านอะไหล่ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ** รายได้ขั้นต่ำ 18,000 บาทต่อเดือน (บริษัทจะปรับเงินเดือนขึ้น 10 - 15%หลังผ่านช่วงทดลองงาน 2 - 3 เดือน)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. จอด Standby เพื่อรอรับลูกค้าตามจุดที่กำหนดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2. ขับรถรับ-ส่งแขกคนไทยและชาวต่างชาติตามสถานที่ต่างๆ 3. ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ** บริษัทการันตีรายได้ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ** (บวกเงินเบี้ยขยัน ในกรณีที่มีวิ่งงานรอบดึก งานพิเศษหรืองานต่างจังหวัดเป็นรายเที่ยว)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. ขับรถรับ - ส่งผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากโรงแรมใหญ่ในเมืองย่านสุขุมวิท, นานา, สีลม, สาทร, พระราม 9, รัชดา, พระราม 4 ฯลฯ ไปส่งยังสนามบินสุวรรณภูมิ และรอรับผู้โดยสารส่งกลับเข้าโรงแรมใหญ่ในเมืองตามที่ได้รับมอบหมาย (ประมาณ 4 - 8 ขาต่อวัน) 2. ขับรถนำผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเข้าร่วมงานประชุม สัมมนาทางธุรกิจ และตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 3. มีหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ** บริษัทการันตีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ** (บวกเงินเบี้ยขยัน ในกรณีที่มีวิ่งงานรอบดึก งานพิเศษหรืองานต่างจังหวัดเป็นรายเที่ยว)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
- Baan Nampetch Hostel - เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า check in, check out - ทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน - สถานที่ทำงานชื่อ บ้านน้ำเพชร โฮสเตล (Baan Nampetch Hostel) เป็นเกสต์เฮ้าส์ขนาดเล็กตั้งอยู่แถวถนนข้าวสาร ที่อยู่ 402/2 ซ. วัดตรีทศเทพ ถนนประชาธิปไตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 https://www.facebook.com/Baan-Nampetch-Hostel-205437262963160/ http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Baan-Nampetch-Hostel/Bangkok/81353
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
1. เป็นตัวกลางในการประสานงานการซ่อมรถบัส รถตู้ รถเก๋งกับช่าง 2. สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของช่าง 3. สั่งซื้อและจัดหาอะไหล่ ติดต่อกับร้านอะไหล่ 4. ช่วยประสานงานการทำงานกับศูนย์ซ่อมภายนอก 5. ทำตารางการตรวจเช็คสภาพรถ สภาพอะไหล่ ชิ้นส่วนประกอบรถ และแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง 6. วางแผนเวลากำหนดการเข้าซ่อมบำรุงรถในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าซ่อม เพื่อให้งานมีความราบรื่น ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด (VNT Limo Co., Ltd.)
ดูแลรักษา ซ่อมแซม และทำความสะอาดห้องพักแขก, พื้นที่ส่วนกลาง (ถ้ามีความรู้ด้านงานช่างบ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - สถานที่ทำงานชื่อ บ้านน้ำเพชร โฮสเตล (Baan Nampetch Hostel) เป็นเกสต์เฮ้าส์ขนาดเล็กตั้งอยู่แถวถนนข้าวสาร ที่อยู่ 402/2 ซ. วัดตรีทศเทพ ถนนประชาธิปไตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 https://www.facebook.com/Baan-Nampetch-Hostel-205437262963160/ http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Baan-Nampetch-Hostel/Bangkok/81353
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+