เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน,บิลขายและอื่นๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลจัดการงบการเงินเพื่อยื่นส่งสรรพากร รวมถึงรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีต่างๆ 5.มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (EXPRESS) 6.มีความรู้ในด้านกฎหมายภาษีต่างๆและสรรพากร
17 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 10,000
เจ้าหน้าที่ HR ทรัพยากรบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับผิดชอบกระบวนการการสรรหาว่าจ้างบุคลากร • สรรหาว่าจ้างพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย • รับผิดชอบในการสรรหาว่าจ้าง, ติดต่อผู้สมัครงาน และนัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น • ให้ข้อมูลผู้สมัครในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ, สวัสดิการและผลตอบแทน, สภาพแวดล้อมการทำงาน และโอกาสความก้าวหน้า • อธิบายนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรให้พนักงานทราบ • ดำเนินการในส่วนของเอกสารสรรหาว่าจ้าง • จัดทำฐานข้อมูลพนักงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ • รับผิดชอบและจัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท สามารถต่อรองได้
พนักงานบัญชี ประจำสาขา (จ.บุรีรัมย์)
- ดูแลสินค้าประจำสาขา - ดูแลการขาย ของพนักงานขาย - ตรวจสอบ พนักงานขาย / ทำงานเป็น ช่วงเวลา
16 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่การตลาด (ทั่วไป)
1.การตลาดทั่วไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.วิเคราะห์ตลาด และสร้างสรรกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ 3.คิดและสร้างสรรค์วิธีการส่งเสริมการตลาด และการขายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์
16 มีนาคม 2561
พนักงานบัญชี ประจำสาขา ศรีสะเกษ
- ดูแลสินค้าประจำสาขา - ดูแลการขาย ของพนักงานขาย - ตรวจสอบ พนักงานขาย / ทำงานเป็น ช่วงเวลา
16 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ IT
-วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญาญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ /IT และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -เพศชาย -สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได้เป็นอย่างดี -สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี -มีความสามารในการใช้คอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรม และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี - บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว กระตือรือร้น มีความอัธยาศัยดี และมีความอดทน
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท
พนักงานบัญชี ประจำสาขาอุบล
-ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน,บิลขายและอื่นๆ -ตรวจสอบเอกสาร และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัตงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 บาท
พนักงานขาย จ.ศรีสะเกษ (หน่วยรถ/เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.อุบลราชธานี (หน่วยรถ/เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.บุรีรัมย์ (หน่วยรถ/เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.อำนาจเจริญ (หน่วยรถ/เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.อุบลราชธานี (หน่วยรถจักรยานยนต์)
- เข้าเยี่ยมร้านค้าทั่วไป - เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ ประเภทขนม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : รายได้รวม 19,500
พนักงานขาย จ.ศรีษะเกษ (หน่วยรถจักรยานยนต์)
- เข้าเยี่ยมร้านค้าทั่วไป - เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ ประเภทขนม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 19,500
พนักงานขาย จ.อำนาจเจริญ (หน่วยรถจักรยานยนต์)
- เข้าเยี่ยมร้านค้าทั่วไป - เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ ประเภทขนม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 19,500
พนักงานขาย จ.บุรีรัมย์ (หน่วยรถจักรยานยนต์)
- เข้าเยี่ยมร้านค้าทั่วไป - เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ ประเภทขนม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 19,500
พนักงานขาย จ.นครราชสีมา (หน่วยรถ / เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.ขอนแก่น(หน่วยรถ/เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.ร้อยเอ็ด (หน่วยรถ/เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.ชัยภูมิ (หน่วยรถ / เงินสด)
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 18,500
พนักงานขาย จ.ร้อยเอ็ด (หน่วยรถจักรยานยนต์)
- เข้าเยี่ยมร้านค้าทั่วไป - เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ ประเภทขนม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 19,500
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560