เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก ทำงานที่ จ.ปทุมธานี ลำลูกกา คลอง14 )
- บันทึกบัญชี ตัดชำระ และค่าใช้จ่ายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามการตกลง
หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ(ปฏิบัติงาน คลอง14 จ.ปทุมธานี)
รับผิดชอบ -สรรหาว่าจ้าง -งานพัฒนาและฝึกอบรม -งานบริหารค่าตอบแทน -งานประกันสังคม -งานบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ -งานธุรการ
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสพการณ์
เภสัชกรฝ่าย RA
จัดทำงานในด้านคุณภาพ R&Dและเอกสารทะเบียนยา
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามการตกลง
ผุ้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน!!
-รับนโยบายจากผู้บริหาร -ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี,ปิดงบ,กระทบยอด,วิเคาะห์งบ -ทำงบกระแสเงินสด,ภงด.1,50,90,91 -ทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดส่งให้ผู้บริหาร -ควบคุมและดูแลฝ่ายบัญชีให้เป็นไปตามนโนบายของบริษัท -บริหารจัดการบุคคลากรในแผนกบัญชีให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท -ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสพการณ์
ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้างร่วมทั้งวางแผนอัตรากำลังคน - ควบคุมดูแลการจัดทำค่าจ้าง รวมทั้งสวัสดิการต่างๆและ รปภ. แม่บ้าน - จัดทำการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - วางแผนการฝึกอบรม จัดทำ/จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัท - ควบคุมดูแลการทำงานด้านความปลอดภัย(จป.) ให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามการตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานในส่วนงานต่างๆภายในบริษัท,ทำงานในห้องปรับอากาศ,มีโอทีทุกวันโอทีถึง22.00น.,เฉลี่ยวันละ3ชั่วโมง,กะกลางคืนมีค่ากะ
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 8060ไม่รวมโอที
Graphic Design
ออกแบบ บรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ฉลากสินค้า ,Display,สื่อสิ่งพิมพ์ และประสานงานกับผู้ผลิตหรือโรงพิมพ์ ถ่ายรูปสินค้าเพื่อทำ Catalog เก็บข้อมูลบันทึกรายละเอียดงาน
23 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ จป.(วิชาชีพ) ด่วนมาก ทำงานที่ คลอง 14 จ.ปทุมธานี
-วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน -แนะนํา ฝึกสอน อบรมพนักงานในการปฎิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน -ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องจากการทํางาน -รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ อันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องจากการทํางานของพนักงาน -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นๆ
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามการตกลง
ผู้แทนยา ( Detail /Sale ตจว.)
เสนอขายยา และเวชภัณฑ์ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามการตกลง
เภสัชกร(R&D )
- คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ - จัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองส่งแก่ ผจก. - เก็บข้อมูลผลการทดลองของผลิตภัณฑ์ยาทุกตัวที่มีการปรับปรุงหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามการตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี (รับสมัครด่วน)
-ทำรายงานขายยาส่งอย. -ตรวจนับ Stock ยาควบคุม -ตรวจสอบ Order ยาควบคุม -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Export Sale Associate (ต่างประเทศ)
-นำเสนอสินค้าดูแลลูกค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า -สามารถออกเดินทางและเยี่ยมลูกค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้ -วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -จัดเก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน -ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง และรายงานผล
23 มกราคม 2561
Online sale
-นำเสนอสินค้า ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า -วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามการตกลง
พนักงานส่งเสริมการขาย (PC)
1. แนะนำ เชียร์ขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าของสาขา 2. เช็คสต๊อค, คอยดูแลและจัดเรียงสินค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. สะดวกเดินทาง เนื่องจากต้องสลับไปประจำทั้ง 4สาขา สถานที่: ดอนเมือง/ประตูน้ำ/สำเพ็ง 4. ทำงานอังคาร-อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 09.00-17.00 น. มีค่าคอมมิชชั่น ค่าเดินทาง+เบี้ยเลี้ยง
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามการตกลง
เจ้าหน้าที่Organic Plant (ทำงานที่ บริษัท เฮเว่นเฮิร์บ จำกัด คลอง14 จ.ปทุมธานี)
- บริหาร วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ - ดูแลควบคุมคนงานที่รับผิดชอบ
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 Up
เจ้าหน้าที่เทคนิคเกษตร (ทำงานที่ บริษัท เฮเว่นเฮิร์บ จำกัด คลอง14 จ.ปทุมธานี)
-จัดทำรายงานการปฎิบัติงาน ที่แสดงผลผลิต ปัญหาที่พบพร้อมแนวทางการแก้ไข -ดูแลจัดพื้นที่ทางการเกษตร โดยควบคุม ดำเนินงานตามแผน และแก้ปัญหาที่พบ
23 มกราคม 2561
บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 Up
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560