หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดต่อประสานงานภายในและลูกค้าเรื่องการวางบิล และการเก็บเช็คต่างๆ - ประสานงานและจัดตารางการรับเช็คของ Messenger - ติดตามและแจ้งเตือนลูกค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด - ทำรายงานสรุปเกี่ยวกับ Collection ให้หัวหน้างานรับทราบ - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดการเอกสาร ไฟล์ต่างๆ ตรวจสอบข้อมูล และคีย์เข้าระบบ - ทำรายงานสรุปข้อมูลและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- รับสายโทรศัพท์ 100 กว่าสาย/วัน - บริการลูกค้า - ถามรายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงาน - สัญญาจ้าง 1 ปี มีโอกาสต่อสัญญา - จ - ศ. 8.30-17.30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ดูแลสินค้า จัดสินค้า - ยกและจัดเรียงสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริการแนะนำการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้นให้กับบริษัทลูกค้า - บริการแนะนำ Software ที่สนับสนุนการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสารให้กับบริษัทลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว - ประสานงานร่วมกับทีมขายในการให้บริการลูกค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับบริษัท - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Responsibilities: • To work for an international company. • Report to Country Manager. • Being responsible for selling products with a focus on sales opportunities in order to achieve new business growth. • Preparing quotation for customers with accurate cost estimations. • In charge of taking care of current and new customers. • Coordinate with customer and technical service team for installation • Site survey • Follow up the payment • Update customer contact details and progress in CRM system • Responsible for sales weekly/monthly report and sales forecast • Experienced from lift industry is a plus • Take on new assignment as assigned
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- รับสายโทรศัพท์ 100 กว่าสาย/วัน - บริการลูกค้า - ถามรายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงาน - สัญญาจ้าง 1 ปี มีโอกาสต่อสัญญา - จ - ศ. 8.30-17.30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Responsibility :- • Manage Payroll and Welfare. • Responsible for Time Attendant. • Responsible for Admin Task. • Others as assignment.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน 1.ติดตั้งลิฟท์ตามไซต์งาน 2.ซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ 2.ตรวจเช็คลิฟท์ประจำเดือน 3.เปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ทำงานเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ - ดำเนินการขั้นตอนในการรับลงทะเบียนจากลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - เวลาทำงานจ-ศ 8.30-5.30 - สัญญาจ้าง 1 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
-ทำงานบัญชีด้านสินค้าคงเหลือ -จัดการรายงานรายงานการเคลีื่อนไหวของสินค้า - ติดต่อหน่วยงานราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- Prepare material requirements of the projects in charge (both fielding and reporting). - Monitor and manage the projects in charge and solve the problems day to day. - Prepare report/ other deliverables (both Thai and English) in good quality and in timely manner. - Other miscellaneous tasks.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. รับเช็ควางบิลงานบริการ, งานอะไหร่ และงานซื้อลิฟต์ใหม่ ให้ทันตามเวลา รวมถึงประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางบิลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 2. บันทึกการเปิดใบแจ้งหนี้ละใบเสร็จรับเงิน ทุกวันเพื่อที่จะขออนุมัติจากผู้ควบคุมทางการเงิน และส่งให้ฝ่ายบัญชีเปิดบิลเก็บเงินในวันถัดไป 3. ดูแลและควบคุม คนเดินเอกสาร(Massaenger) สำหรับงานรับเช็คและวางบิลทุกวัน และตรวจสอบเอกสารที่จ่ายงานออกไป ของแต่ละวัน 4. ติดตามการเก็บเงินทั้งงานบริการ งานอะไหล่ และจัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า 5. จัดทำรายงานความคืบหน้าในการเก็บเงิน และลูกหนี้คงค้างในแต่ละเดือนเพื่อแจ้งหัวหน้าฝ่ายทราบความเครื่องไหวของลูกหนี้และจัดประชุมกับแผนกที่เกี่ยวข้องในแต่ละเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Job Description • Prepare payment transaction for vendor and inter-company (trade & non-trade), including monitoring and managing account payable activity to be completeness and accuracy of transaction and account code booking in SAP. • Checking employee expense reimbursement • Issue withhold tax certificates to vendors • Prepare all input VAT report. • Prepare PND 3 and 53. • Providing OPEX accrual during month-end close. • Filing all document in finance department. • Others as assigned by supervisors and manager.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบงานทางด้านการตลาดเเละการขาย รวมถึงทุกกิจกรรมเกี่ยวกับการประสานงานด้านการ ขาย ติดต่อลูกค้าเเละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามสมควร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Responsible for support the HR department in term of Payroll, Welfare and any HR report including of HR documentation as assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบการตรวจสินค้า และอุปกรณ์ บันทึกการรับ-การจ่ายสินค้า จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เช็คสต๊อคสินค้าที่เหลือค้าง ปฏิบัติ หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- Responsible for consult with the clients and employees about HR process, Thai labor law and any company services. - Review the data with accuracy before forwarding to payroll and accounting team. - Any other duties as assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Job Responsibilities  Sells all products and services to customers mostly via telephone and at times in person visits.  Meets and exceeds sales quota by making significant outbound telephone sales calls to clients and/or renewing contracts including enterprise sales deals.  Creates sales opportunities by generating outbound calls to lock in, maintain and generate new revenue from assigned accounts.  Profiles accounts by researching, gathering customer information, identifying key players, and generating interest.  Engages customers to learn content needs.  Encourages and enables customer to self-serve through education on website functionality and features.  Handles all aspects of the renewal process for Mid-Market Accounts, from contract and customer performance review through negotiations to closure  Enters and maintains accurate customer and sales data into CRM and related systems.  Performs effective online presentations
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จัดหางานเคลลี่ เซอร์วิสเซส สต๊าฟฟิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญา, เอกสารการสั่งซื้อ, เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น - ออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า - จัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระบบ - งานธุรการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76