เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
ผู้ช่วยครู ( อนุบาล )
1.ดูแลนักเรียนอายุระหว่าง 3 - 5 ขวบ 2.จัดทำงานธุรการในชั้นเรียน 3.ดูแลและทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 7,500 + ค่าประสบการณ์ + ฟรีอาหารกลาง
ครูสังคม
1.ทำการสอนในรายวิชาครูสังคม/พระพุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรีอาหารกลางวัน
ครู Grammar
ครูภาษาอังกฤษ 1.ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย 2.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
16 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรีอาหารกลางวัน
พนักงานต้อนรับ และ แนะนำโปรแกรมการศึกษา (School Receptionist)
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนการบริการ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง สุภาพ และมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instragram, Line) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 2.ติดต่อผู้สนใจเพื่อส่งเสริมการขายทั้งทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instragram, Line) 3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลากร พร้อมประสานงานแจ้งปัญหากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาต่อไป 4.รับนัด/รับแจ้ง ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้สนใจ จัดคิวต่างๆ นำข้
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,000+ประสบการณ์ + ฟรีอาหารกลางวัน
Foreigner Teacher
Teach the English , Math , Social study and Science subjects.
16 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 + Experience + Extra class each month + Lunch
ครูคณิตศาสตร์
1.ทำการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรีอาหารกลางวัน
ครูภาษาไทย
1.ทำการสอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษ
ครูวิทยาศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์ 1.ทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 2.ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.จัดทำแผนการสอน สรุปหลังสอน ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษ
พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
ดูแล KPI ของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,000+ประสบการณ์ + ฟรีอาหารกลางวัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษา BP
1.ดูแลนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 2.ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น เอกสารประจำตัวนักเรียน ใบรายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
14 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 8,500 + ค่าประสบการณ์ + เงินสอนพิเศษรายเดือน + ฟรีอาหารกลางวัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560