เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรจัดหา
1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ 2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ 3. การหา Product มาขายแบบซื้อมาขายไป
16 กรกฎาคม 2561
วิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม
-นำเสนอและแนะนำทางด้านสเปคของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและที่ปรึกษาได้ -กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ -สามารถติดต่อประสานการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้ -หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)
1. วางแผน กำกับ ดูแลและบริหารงานด้านการจัดการพลังงาน 2. กำหนด ติดตามแผนงานด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ 3. สนับสนุนทางด้านข้อมูล งานด้านการจัดการพลังงานให้กับฝ่ายต่างๆทีเกี่ยวข้อง 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-นำเสนอระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย - ติดตามงาน ทำนัดกับกลุ่มผู้ออกแบบ
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกรโครงการ/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและบริการ
1.วางแผนงานการติดตั้ง 2.กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ 3.ระบุและเลือกทรัพยากรที่จำเป็นของโครงการ 4.ควบคุมการดำเนินโครงการ 5.ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 6.ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพ
16 กรกฎาคม 2561
วิศวกรประจำโซนภาคตะวันออก (ชลบุรี,พัทยา,ระยอง)
1. PM ผลิตภัณฑ์ตามรอบระยะเวลา 2. BM เครื่องตามอาการ 3. ติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่ดูแล
14 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่วางแผนโครงการ
1. รับข้อมูลการพยากรณ์จากฝ่ายขาย 2. วิเคราะห์กำลังพล เครื่องมือ และระยะเวลาในการดำเนินการ 3. จัดทำแผนงานของโครงการ 4. ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 5. แจกจ่ายแผนงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนของโครงการ 7. จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกรขาย
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า 2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 3. ติดตามงานและดูแลลูกค้า
14 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone
1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า 2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินราคา
14 กรกฎาคม 2561
หัวหน้าแผนก/วิศวกรประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ช่างเทคนิค RMQA
- จัดหาและอนุมัติวัตถุดิบตัวใหม่ - ทบทวนการตรวจสอบการได้รับมอบวัตถุดิบให้อยู่ภายใน Spec ที่ต้องการ - เมื่อพบปัญหาสามารถรายงาน และดำเนินการแก้ไขติดต่อส่งคืนผู้ส่งมอบได้
16 กรกฎาคม 2561
วิศวกรบริการ
1. งานติดตั้งใหม่ จัดทำแผนการติดตั้ง ติดตั้งตามแผนที่กำหนด 2. บริการหลังการขาย
14 กรกฎาคม 2561
ช่างเทคนิค/วิศวกรเขียนแบบ
1. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบแบบหน้างาน และปรับปรุงพัฒนา Drawing
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกรขายต่างประเทศ
1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ 2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย 3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ 4. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
1. ดูแลงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานติดตั้ง 2. ดูแลและ PM ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ในภูมิภาค ตามรอบระยะเวลา 3. รายงานและสรุปรายงานผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้าแผนกรับทราบ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกร/ช่างเทคนิค (ประจำโซนภาคใต้)
1. ทำงาน แบบ Home-Based Work from home with travel to Project site 2. ดำเนินการติดตั้ง, Preventive Maintenance,ฺBreakdown เครื่อง OZG,MBDAF 2. ทำรายงานการเข้าบริการส่งได้ตามรอบเวลา ตรวจสอบกลับได้ 3. ดูแลเครื่องมือช่าง,เครื่องมือวัดต่างๆ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกรพลังงาน
1. วัดค่าพลังงาน และติดตั้งเครื่องมือวัดก่อนและหลังเข้าโครงการ 2. สรุปข้อมูลในการวัดค่าและจัดทำรายงาน 3. เสนอวิธีในการประหยัดพลังงาน
14 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
1. วางแผน ควบคุม ติดตามการดำเนินงานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. ประสานงานกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัย และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3. เป็นคณะกรรมการกิจกรรมหรือระบบการจัดการของบริษัทฯ 4. ตรวจติดตามระบบการจัดการของบริษัท 5. คณะทำงานจัดทำระบบมาตราฐานความปลอดภัย
14 กรกฎาคม 2561
วิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำโซนภาคเหนือ
1. ทำงาน แบบ Home-Based Work from home with travel to Project site 2. ดำเนินการติดตั้ง, Preventive Maintenance,ฺBreakdown เครื่อง OZG,MBDAF 2. ทำรายงานการเข้าบริการส่งได้ตามรอบเวลา ตรวจสอบกลับได้ 3. ดูแลเครื่องมือช่าง,เครื่องมือวัดต่างๆ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 กรกฎาคม 2561
หัวหน้าแผนกติดตั้งและบริการ
1. ควบคุมดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 3. ควบคุมูแลซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 4. จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงและติดตั้ง 5. ควบคุมดูแลผู้ใต้ผู้บังคับบัญชา
14 กรกฎาคม 2561
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1. อ่านแบบและ Wiring ตามแบบ 2. ตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องของวัตถุดิบที่จะขึ้นผลิต 3. ผลิตผลิตภัณฑ์ตามแผนการผลิต 4. บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
14 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560