เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1. อ่านแบบและ Wiring ตามแบบ 2. ตรวจสอบจำนวนและความถูกต้องของวัตถุดิบที่จะขึ้นผลิต 3. ผลิตผลิตภัณฑ์ตามแผนการผลิต 4. บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
23 มีนาคม 2561
วิศวกรบริการ
1. งานติดตั้งใหม่ จัดทำแผนการติดตั้ง ติดตั้งตามแผนที่กำหนด 2. บริการหลังการขาย
23 มีนาคม 2561
วิศวกรขายด้านสิ่งแวดล้อม
-นำเสนอและแนะนำทางด้านสเปคของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและที่ปรึกษาได้ -กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ -สามารถติดต่อประสานการส่งออกสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้ -หากมีประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
23 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
1. วางแผน ควบคุม ติดตามการดำเนินงานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. ประสานงานกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัย และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3. เป็นคณะกรรมการกิจกรรมหรือระบบการจัดการของบริษัทฯ 4. ตรวจติดตามระบบการจัดการของบริษัท 5. คณะทำงานจัดทำระบบมาตราฐานความปลอดภัย
23 มีนาคม 2561
วิศวกร/ช่างเทคนิค ประจำโซนภาคเหนือ
1. ทำงาน แบบ Home-Based Work from home with travel to Project site 2. ดำเนินการติดตั้ง, Preventive Maintenance,ฺBreakdown เครื่อง OZG,MBDAF 2. ทำรายงานการเข้าบริการส่งได้ตามรอบเวลา ตรวจสอบกลับได้ 3. ดูแลเครื่องมือช่าง,เครื่องมือวัดต่างๆ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
วิศวกรขาย
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า 2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 3. ติดตามงานและดูแลลูกค้า
23 มีนาคม 2561
หัวหน้าแผนกติดตั้งและบริการ
1. ควบคุมดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 3. ควบคุมูแลซ่อมบำรุงตามระยะเวลา 4. จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุงและติดตั้ง 5. ควบคุมดูแลผู้ใต้ผู้บังคับบัญชา
23 มีนาคม 2561
ผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone
1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า 2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินราคา
23 มีนาคม 2561
ผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ
1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า 2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให้เกิดประโยชน์ 3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้า
23 มีนาคม 2561
วิศวกรขายต่างประเทศ
1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ 2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย 3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้าต่างประเทศ 4. ประสานงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า
23 มีนาคม 2561
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
1. วิ่งเอกสาร วางบิล รับเช็คของบริษัทฯ 2. รับของ ส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย 3. บริการซื้อของตามแผนงานที่ไ้ด้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
ผู้จัดการด้านการจัดการพลังงาน (ESCO Business Manager)
1. วางแผน กำกับ ดูแลและบริหารงานด้านการจัดการพลังงาน 2. กำหนด ติดตามแผนงานด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ 3. สนับสนุนทางด้านข้อมูล งานด้านการจัดการพลังงานให้กับฝ่ายต่างๆทีเกี่ยวข้อง 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
23 มีนาคม 2561
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-นำเสนอระบบ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า ที่ปรึกษา นักวิชาการ - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มเป้าหมาย - ติดตามงาน ทำนัดกับกลุ่มผู้ออกแบบ
23 มีนาคม 2561
วิศวกรพลังงาน
1. วัดค่าพลังงาน และติดตั้งเครื่องมือวัดก่อนและหลังเข้าโครงการ 2. สรุปข้อมูลในการวัดค่าและจัดทำรายงาน 3. เสนอวิธีในการประหยัดพลังงาน
23 มีนาคม 2561
ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างเทคนิค
- ซ่อมเครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF - PM เครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF - ช่วย Support งานวิศวกรบริการ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
23 มีนาคม 2561
เลขาผุ้จัดการขาย
1. ติดตามผู้จัดการรับรองลูกค้า 2. มีความรู้ด้านงานขาย และเทคนิค สเปคทางด้านไฟฟ้าพูดคุยกับลูกค้าได้ 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
23 มีนาคม 2561
วิศวกร/ช่างเทคนิค (ประจำโซนภาคใต้)
1. ทำงาน แบบ Home-Based Work from home with travel to Project site 2. ดำเนินการติดตั้ง, Preventive Maintenance,ฺBreakdown เครื่อง OZG,MBDAF 2. ทำรายงานการเข้าบริการส่งได้ตามรอบเวลา ตรวจสอบกลับได้ 3. ดูแลเครื่องมือช่าง,เครื่องมือวัดต่างๆ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
วิศวกร/ช่างเทคนิคประจำจังหวัดนครราชสีมา (และโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1. ดูแลและ PM ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ในบริษัทซีเกท ตามรอบระยะเวลา 2. รายงานและสรุปรายงานผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้าแผนกรับทราบ 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2561
วิศวกรวิจัยและพัฒนา
1. ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
23 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. ประสานงานด้านบุคคลและธุรการ 2. ดำเนินงานด้านเอกสารบุคคล 3. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ 4. ควบคุมการเบิกจ่ายและสรุปการเบิกอุปกรณ์สำนักงาน 5. ดูแลการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์อุปกรณ์สำนักงาน 6. ทำค่าแรงพนักงานรายวัน 7. รับรองแขกเยี่ยมชมโรงงาน 8. ทดสอบข้อสอบเบื้องต้นพนักงานเข้าสัมภาษณ์งาน
23 มีนาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560