เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
1. ต้อนรับ, ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้เยี่ยมชมโครงการฯ, การปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน 2. ประสานงาน, ให้ความรู้, ให้ความช่วยเหลือด้านงานขายและบริการแก่ลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรเช่น แผนกลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายก่อสร้าง เป็นต้น 4. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานอื่นๆนอกองค์กรเช่น สถาบันการเงิน เป็นต้น 5. สานสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบและประเมินผล ดวนที่สุด
รับผิดชอบด้านการควบคุมเอกสาร การจัดเก็บเอกสารของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตราฐาน Iso 9001 : 2008 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทและภายนอก ควบคุมจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดี
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้บริหารฝ่ายโครงการส่วนงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด
1. ผลักดันนโยบายและแผนงานของบริษัทให้เกิดเป็นรูปธรรม 2. ประสานงาน แก้ปัญหา ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี 3. ดำเนินการบริหาร กำกับ ดูแลงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 4. ร่วมกำหนด พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
1.รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสารเพื่อนำไปขออนุญาต 2.ติดต่อกับหน่วยงานที่ขออนุญาต เพื่อจะนำใบอนุญาตออกมา 3.การก่อสร้างของหน้างานโดยไม่ติดขัดต่อการดำเนินการ
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนที่สุด
1. เช็ค Payment โครงการ ทีได้รับมอบหมาย - เช็คยอดเงิน งวดงาน ที่ต้องจ่าย กับสัญญาว่าถูกต้องหรือไม่ - ทำใบขออนุมัติเบิกในโปรแกรม Real Estate Online 2. จัดแยกเอกสารการจ่าย ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - แยกเอกสารสำหรับฝ่ายบัญชี - แยกเอกสารจัดเตรียมให้ผู้รับเหมา หรือ Suppailer 3. ติดตามใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ จากผู้รับเหมา Suppailer
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมนก่อสร้าง ด่วนที่สุด
1. ให้งานเป็นไปตามคู่มือคุณภาพ 2.แนะนำให้คำปรึกษาให้งานก่อสร้างป็นไปตามแบบและคุณภาพมาตราฐาน 3. เป็นผู้ประสานงานระหว่างแผนกลูกค้าสัมพันธ์และลูกค้าเรื่องการรับมอบบ้าน โอนบ้าน 4. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะสัญญา หรือเป้าหมายการโอน 5.ประสานงานและแก้ปัญหางานทุกเรื่องเพื่อให้บ้านเสร็จตามเป้าหมาย
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ด่วนที่สุด
1.เพื่อจัดทำ BOQ.ในงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ 2.เพื่อจัดทำ BOQ.ในงานก่อสร้างในไตรมาสของโครงการต่างๆ 3.เพื่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการ
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 2. เสนอแนะวิธีการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
17 มีนาคม 2561
บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560