หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัดบริษัท ดาคาซี่ จำกัด
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - มีค่าครองชีพให้ 1000 บาท/เดือน - ปรับค่าจ้างให้ในเกณฑ์ 500-1000 บาทเมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
1.ต้อนรับ/บริการลูกค้า 2.ชงชาและต้มไข่มุก 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สามารถเปิด-ปิดร้านได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
ดูแลควบพนักงานในร้าน , รายงานยอดการขายต่อผู้บริหาร , รับผิดชอบร้านตามที่ได้รับมอบหมาย , รับผิดชอบดูแลหน้าที่อื่นๆในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
1.ต้อนรับ/บริการลูกค้า 2.ชงชาและต้มไข่มุก 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สามารถเปิด-ปิดร้านได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
•ควบคุมดูแลและสั่งงานพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ,Supervisor ตลอดจนพนักงานในตำแหน่งอื่นๆที่รับผิดชอบโดยให้ทุกคนปฏิบัติงานและประสานงานให้เป็นไปด้วยดี •บริหารจัดการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงภายในสาขา วิเคราะห์ ประเมินผล ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้ •รับนโยบายและวิธีการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด •จัดทำตารางการทำงานพร้อมทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานตามตารางเวลาการทำงาน •อบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและหน้าที่รับผิดชอบให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนมีความเข้าใจ ความชัดเจนในการทำงานและสามารถให้บริการอันเป็นที่ประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้ •สามารถประสานงานได้กับทุกฝ่าย ทุกแผนกขององค์กร บริษัทฯ และบุคคลภายนอก •ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
•ควบคุมดูแลและสั่งงานพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ,Supervisor ตลอดจนพนักงานในตำแหน่งอื่นๆที่รับผิดชอบโดยให้ทุกคนปฏิบัติงานและประสานงานให้เป็นไปด้วยดี •บริหารจัดการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงภายในสาขา วิเคราะห์ ประเมินผล ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้ •รับนโยบายและวิธีการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด •จัดทำตารางการทำงานพร้อมทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานตามตารางเวลาการทำงาน •อบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและหน้าที่รับผิดชอบให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนมีความเข้าใจ ความชัดเจนในการทำงานและสามารถให้บริการอันเป็นที่ประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้ •สามารถประสานงานได้กับทุกฝ่าย ทุกแผนกขององค์กร บริษัทฯ และบุคคลภายนอก •ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
•ควบคุมดูแลและสั่งงานพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ,Supervisor ตลอดจนพนักงานในตำแหน่งอื่นๆที่รับผิดชอบโดยให้ทุกคนปฏิบัติงานและประสานงานให้เป็นไปด้วยดี •บริหารจัดการรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงภายในสาขา วิเคราะห์ ประเมินผล ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้ •รับนโยบายและวิธีการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด •จัดทำตารางการทำงานพร้อมทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานตามตารางเวลาการทำงาน •อบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและหน้าที่รับผิดชอบให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนมีความเข้าใจ ความชัดเจนในการทำงานและสามารถให้บริการอันเป็นที่ประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้ •สามารถประสานงานได้กับทุกฝ่าย ทุกแผนกขององค์กร บริษัทฯ และบุคคลภายนอก •ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+