เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
ผู้จัดการร้านฝึกหัด Dakasi สาขา:Union Mall ด่วนมาก!!!!!
ดูแลควบคุมพนักงานภายในร้าน รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆภายในร้าน
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-14,000
เจ้าหน้าบัญชีstock ด่วนมาก!!
1.บันทึกต้นทุนวัตถุดิบ, บันทึกต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป, สรุปว้ตถุดิบและสินค้าสำเร็จ รูปคงเหลือประจำเดือน 2. ควบคุมการรับและเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 3. ควบคุมจัดระเบียบคลังวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 4. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปก่อนรับเข้าและเบิกจ่ายออก
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 14,000-15,000
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขาสยามสแควร์
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - มีค่าครองชีพให้ 1000 บาท/เดือน - ปรับค่าจ้างให้ในเกณฑ์ 500-1000 บาทเมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 บาท (มีค่า Incentive)
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขาจามจุรีสแควร์
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,300 - 11,000 บาท
Accounting Officer (บัญชีเจ้าหนี้)
• รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้ การจ่ายชําระหนี้ ใบสําคัญจ่าย • จัดทําบันทึกเจ้าหนี้, บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้การค้า • บันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อย • จัดทําเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย • ทํางบกระทบยอดธนาคาร และสอบทานรายการ เงินฝากใน Statement กับรายการการจ่ายเงิน และเช็คจ่าย • ออกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย(ภพ.30) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53 ยื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด • ทําการปรับปรุงรายงานการบัญชี ทุกตัว เช่น ธนาคาร, เงินสด, หนี้ค้างชําระทุกประเภท ฯลฯ • จัดทํารายงานการค้างชําระ และรายงานอื่นๆ นําเสนอต่อผู้บร
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขาแพลตตินั่ม ประตูน้ำ
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขา ยูเนี่ยนมอลล์ พหลโยธิน
1.ต้อนรับ/บริการลูกค้า 2.ชงชาและต้มไข่มุก 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สามารถเปิด-ปิดร้านได้
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,300 - 11,000 บาท + Incentive
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,000 - 10,000 บาท
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขาเดอะสตรีท รัชดา
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขา เมกาบางนา
1.ต้อนรับ/บริการลูกค้า 2.ชงชาและต้มไข่มุก 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สามารถเปิด-ปิดร้านได้ (มีค่าเดินทางพิเศษ)
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300 - 11,000 บาท + Incentive
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (Dakasi) สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ
1.ต้อนรับ/บริการลูกค้า 2.ชงชาและต้มไข่มุก 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สามารถเปิด-ปิดร้านได้
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,000 - 11,000 บาท + Incentive
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (ดาคาซี่) สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
- ต้อนรับ/บริการลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,300 - 11,000 บาท + Incentive
พนักงานประจำร้าน ดาคาซี่ สาขาจามจุรี รับหลายอัตรา!!!! (รายได้รวม10,000-12,000 )
งานประจำ / พารค์ทามส์ 1.รับออร์เดอร์ 2.ทำชานมไข่มุก และเครื่องประเภทต่างๆ 3.บริการลูกค้า 4.ดูแลร้าน ทำความสะอาด 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9300 - 12000
เจ้าหน้าที่จัดส่ง (รถยนต์ส่งของ) ด่วนมาก ด่วนมาก
ขับรถส่งสินค้า ตามสาขาต่างๆ ในกรุงเทพฯ
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
พนักงานประจําร้านชานมไข่มุก (Dakasi) สาขา แพลตตินัม ประตูน้ำ
1.ต้อนรับ/บริการลูกค้า 2.ชงชาและต้มไข่มุก 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สามารถเปิด-ปิดร้านได้
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ดาคาซี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500 - 12,000 บาท + Incentive + ค่าครองชีพ 1,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560