เข้าระบบผู้สมัครงาน
จป เทคนิคขั้นสูง
ดูแลเรื่อง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
19 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20000-25000
ช่างไฟฟ้า
ติดตั้ง/ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/โคมไฟฟ้าทั้งใน-นอกสถานที่
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 300-350/วัน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( ด่วนมาก! )
ทำเอกสารต่างๆตามคำสั่งหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาและติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นต้น
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,500 - 12,000
จนท.กราฟฟิก/ออกแบบ
ทำแคตตาล๊อคต่างๆ /ออกแบบ/ดูแลเว็ปไซด์ หรืองานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นต้น
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เลขานุการ (ด่วนมาก)
จ่ายค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์,ติดต่อทำธุรกรรมทางธนาคาร,ส่งไปรษณีย์ เป็นต้น
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Sale Executive (ด่วนมาก)
-ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า และพบลูกค้ากลุ่มดครงการ//ที่ปรึกษาโครงการม ผู้รับเหมา, สถาปนิก , อินทรีเรีย -ดูแลงานขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อผลักดันให้ลูกค้าใช้สินค้าของบริษัท -เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม -สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด -ทำเอกสารการขาย, ใบเสนอราคา -เจราจาการขาย, ติดตามงานและปิดการขาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)
จัดสินค้าตามใบORDER/)ประกอบโคมไฟ/จัดอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 300/บาท+โอที+เบี้ยขยัน
พนักงานขับรถ (ด่วนมาก)
เก็บเช็ค/วางบิล/จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ/และทำงานทั่วไปตามคำสั่งหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000บาทขึ้นไป
Marketing Online
ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท (ประมาณ 8 เว็บไซต์) - จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพ จ่ายงานและตรวจสอบงานของทีมงาน - วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง - ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์ - ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก)
เปิดใบPO เจรจาต่อรองการสั่งซื้อสินค้าและตามสินค้าตามใบPO จัดเก็บเอกสารบิลเป็นต้น
19 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000-15000
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ด่วนมาก )
จัดสินค้าตามใบสั่ง/ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสต๊อคสินค้า/ตรวจนับ-ตัดสต๊อคสินค้าประจำปี/จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่/และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,000 - 12,000
จนท.บัญชี/ธุรการบัญชี
1.จัดเก็บและเรียงเอกสารเข้า 2.ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร 3.จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล สินค้าตัวอย่าง/สินค้ารอเปิดIV. 4.รวบรวมสรุปภาษีขายประจำเดือน 5.จัดเตรียม/รับคืนเอกสารส่งสนง.บัญชี/จัดเก็บเอกสารข้อมูลบัญชี 6.รวบรวมเอกสารส่งสนง.บัญชี/จัดเก็บเอกสารข้อมูลบัญชี 7.ตรวจสอบจำนวน/สั่งซื้อเอกสารสั่งทำ 8.อื่นๆตามที่หัวหน้าสั่ง
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ภาคตะวันตก/ภาคใต้)
เสนอขายผลิตภัฑณ์โคมไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทฯเป็นต้น
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
ผู้จัดการคลังสินค้า (ด่วนมาก)
ตรวจสอบการกระจายสินค้าให้กับสาขา วางแผนเส้นทางขนส่ง ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและจำนวนคน ตรวจสอบปัญหาที่ได้รับแจ้งในแต่ละวัน ตรวจสอบการส่งสินค้าถึงสาขาในแต่ละวัน สรุปข้อมูลเพื่อรายงานในการประชุม วางแผนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
19 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ด่วนมาก)
- ประสานงานและอัพเดทชิปเม้นการส่งออกระหว่างประเทศทั้งภายในบริษัท ลูกค้า หรือบุคคลที่ต้องประสานงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ - ติดตามพร้อมแจ้งสถานะ พร้อมทั้งประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้าหรือภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอให้ดำเนินไปได้ด้วยดีและรวดเร็ว - ประสานงานเรื่องต่างๆระหว่างบริษัทและลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า - จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
19 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
พนักงานธุรการ ( ด่วนมาก )
คีย์ข้อมูล เอกสารงานต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับแต่ละหน่วยงานภายใน ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 มีนาคม 2561
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,500บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560