เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำโครงการเขตพื้นที่บางกอกน้อย-วังหลัง)
1. ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2. รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3. เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5. ทำรายงานผลการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา 6. ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 8 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ใกล้รถไฟฟ้าอโศก
• บันทึกบัญชีรายการในโปรแกรมบัญชีของบริษัท • จัดเตรียมเอกสาร Journal Voucher เกี่ยวกับรายการที่จะต้องนำมาปรับปรุง • จัดทำสรุปรายงานการกระทบยอดบัญชีประจำเดือนหลังจากปิดบัญชี • ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนการให้คำแนะนำในเรื่องการหักภาษีและเอกสารการเบิกจ่าย • ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Project Engineer- EE– Base in Yangon, Myanmar
1.จัดทำและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา 2.จัดหาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ เพื่อขออนุมัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 3.จัดหาและคัดเลือกผู้รับเหมาย่อยที่จะเข้าทำงานในโครงการ 4.ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และงานก้าวหน้าตามแผนงาน 5.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 6.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาไว้อย่างดี 7.ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก 8.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานให้มีความปลอดภัย 9.จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Administrative Officer ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก รับสมัครด่วน!!
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท 2. จัดทำข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3. สรุปข้อมูล และจัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) : Building Products รับสมัครด่วน !!!
• ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ • รับผิดชอบกระบวนการขายทั้งหมด เช่น ดูแลฐานข้อมูลสัญญาของลูกค้า ทำใบเสนอราคา ตลอดจนเจรจาปิดการขาย • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และหาช่องทางขยายกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Foreman (โฟร์แมนงานระบบ ไฟฟ้า,ประปา,แอร์) ประจำโครงการเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
1.ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ (ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย)ให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง 3.ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ 4.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 5.รายงานความก้าวหน้าของงาน 6.ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย 7.ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) ประจำโครงการกรุงเทพฯ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1. ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 2. เขียนแบบเอกสารอื่นๆ ประกอบโครงการ 3. จัดเขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. เคลียร์แบบงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ช่างเทคนิค (Technician) - ประจำโครงการสนามบินภูเก็ต
1. ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2. รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3. เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5. ทำรายงานผลการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา 6. ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
08 ธันวาคม 2560
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560