เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการการตลาดสินค้าconsumer products
- งานการตลาดหาข้อมูล ทำแผนการตลาดและขายสินค้าในช่องทางต่างๆ ติดต่อประสานงานเปิดการขายช่องทางใหม่
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ****ด่วน****
- วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน - เซ็นต์งบการเงิน และปิดบัญชี - วางระบบงาน, ประมาณการทางบัญชี/การเงิน
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เลขานุการผู้บริหาร
รับผิดชอบงานเอกสารติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ,งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถาปนิก (ด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
จัดทำแบบก่อสร้างตกแต่งและประเมินราคา ออกแบบและควบคุมงานเขียนแบบบ้านพักอาศัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมงานสถาปัตยากรรมกับงานโครงสร้าง
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่ ****ด่วนมาก!!!!!****
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการเงินของบริษัทฯ - ลงงบรายละเอียดทางการเงิน - ทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow) - จัดพิมพ์ Statement - ดูแลเงินสดย่อย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Business Development เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วางแผนกลยุทธ์ จัดทำ Business Plan และงบประมาณ รวมทั้งความเป็นไปได้โครงการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
ผู้จัดการบัญชีต้นทุน
ดูแลงานเกี่ยวกับด้านบัญชีต้นทุนโรงแรม รีสอร์ท
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
- งานเอกสารแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ - การสรรหารับสมัครพนักงาน - ยานพาหนะบริษัทฯ - ประกันสังคม, สถิติการขาดลามาสาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000
Internal Auditor(ผู้ตรวจสอบและพัฒนาระบบ)
ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในทุกหน่วยงาน
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
Project Manager (ด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- บริหารโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำงบประมาณทั้งโครงการ - ดูแลและควบคุมงานในโครงการทั้งหมด เช่น - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
13 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ รีสอร์ท ปาย
งานด้านบัญชี-การเงินของบริษัท ฯ บันทึกบัญชี ทำเอกสารรับ-จ่าย ติดต่อประสานงานกับธนาคารและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000+++
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ****ด่วน****
งานเอกสารด้านงานจัดซื้อของบริษัทฯ ทั้งระบบISO และงาน สั่งซื้อของต่างประเทศ
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
-บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ -บริการ จัดการ ควบคุม ดูแล ระบบงานธุรการทั้งระบบ -งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
หัวหน้าฝ่ายขายห้างsupermarket
ติดต่อประสานงาน นำเสนอสินค้า กับ supermarket, ร้านขายส่ง สินค้า แปรรูปการเกษตร ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ วางแผนการค้าการขายการตลาด ร้านค้า สาขาต่างๆ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า เช่น เครื่องปั้นน้ำผลไม้ เป็นต้น ร้านค้า ประกอบด้วย น้ำผลไม้ปั้น เบเกอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้าบริษัท ฯ ในเครือ
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000+++
พนักงานประจำร้าน PC (ปฏิบัติงานที่เมืองทอง / สีลม / แจ้งวัฒนะ) ด่วนมาก !!!!!
- ดูแลงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ของในเครือด้าน consumer product - ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือ Promotion ที่จัดให้กับลูกค้า -การขายOrder หน้าร้าน -ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ -การจัดสินค้า-หน้าร้าน เป็นระเบียบสวยงาม สภาพสินค้าพร้อมขาย -รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ขาย ทางเดินภายในร้าน
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
ออกแบบ Website / Graphic Desiฃgn / Online Marketing Officer (ด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ออกแบบwebsite และโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ภายในบริษัทฯ ออกแบบ packaging งานโฆษณา ต่างๆ
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
จนท.พัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพ
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการฟาร์ม (พืชผักผลไม้)
ดูแลรับผิดชอบการจัดการสวนผัก-ผลไม้ ในรูปแบบorganic ฟาร์ม ไร่นาสวนผสม Hydroponic วางแผนงานและจัดระบบในโรงเรือน Green house ได้
13 กรกฎาคม 2561
บริษัท วิไลลักษณ์ แอสเสท จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ขึ้นกับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560