เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
-บริหารศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังทุกสาขา ให้ได้ผลกำไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -จัดตั้ง และวางระบบการทำงานในแผนกปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุม กำกับดูแล และบริหารการจัดการ การดำเนินงานในแผนกปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลกำไร -ขยายและมองหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดผลกำไรมากยิ่งขึ้น -สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ -ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ MD ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-60,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการแผนกซ่อมสีและตัวถัง-สาขารามอินทรา
-ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถังให้ได้คุณภาพที่ดีและระยะเวลาที่เร็ว -สรรหาและบริหารทีมช่างสีให้มีความสามัคคีและประสิทธิภาพ -ชี้แจงขั้นตอนการซ่อมสีให้ลูกค้าเข้าใจ -ตรวจสอบงานคุณภาพ QC ก่อนซ่อม/หลังซ่อม
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 50,000 บาท ตามความสามารถ
ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง-สาขาศรีนครินทร์
1. ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถังให้ได้คุณภาพที่ดีและระยะเวลาที่เร็ว 2. บริหารจัดการ เครื่องมือ/พื้นที่การซ่อม/ความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควมคุมดูแลต้นทุน/วัสดุการซ่อม 4. สรรหาและบริหารทีมช่างสีให้มีความสามัคคีและประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจำนวนงาน 5. ชี้แจงขั้นตอนการซ่อมสีให้ลูกค้าเข้าใจ ุ6. บริหารจัดการระบบตรวจสอบงานคุณภาพ QC ก่อนซ่อม/หลังซ่อม
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-50,000 บาท ตามความสามารถ
ผู้จัดการแผนกซ่อมสีและตัวถัง-สาขาปทุมธานี
1. ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถังให้ได้คุณภาพที่ดีและระยะเวลาที่เร็ว 2. บริหารจัดการ เครื่องมือ/พื้นที่การซ่อม/ความสะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควมคุมดูแลต้นทุน/วัสดุการซ่อม 4. สรรหาและบริหารทีมช่างสีให้มีความสามัคคีและประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจำนวนงาน 5. ชี้แจงขั้นตอนการซ่อมสีให้ลูกค้าเข้าใจ ุ6. บริหารจัดการระบบตรวจสอบงานคุณภาพ QC ก่อนซ่อม/หลังซ่อม
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-50,000 บาท ตามความสามารถ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน-สาขาศรีนครินทร์
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2. จัดทำงบการเงิน และรายงานทางบัญชี รวมทั้งรายงานข้อมูลทางการบริหาร ให้มีความถูกต้องและเสร็จตามกำหนด 3. วางแผนภาษี วางแผนการควบคุมและตรวจสอบการจัดทำการเงินควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล รับผิดชอบพนักงานแผนกบัญชี รวมทั้งพัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 5. ดูแลการทำงานของระบบจัดซื้อ ,สโตร์ และงานซ่อมบำรุง
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 60,000 บาม ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมสีตัวถังรถยนต์ (Service Advisor - SA)-สาขาศรีนครินทร์
1. ดูแล ลูกค้า และอธิบายประเมินราคา การซ่อมสี ตัวถังรถยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง ให้ลูกค้าทราบ 2. ดูแล-ติดต่อและแนะนำ ในเรื่องการเคลมประกันภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ 3. จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-20,000 ตามความสามารถ
นักวิเคราะห์การตลาด
-วางแผนและดำเนินการในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านบริการซ่อมสีรถยนต์ รวมทั้ง ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตามแผนการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ -จัดทำแผนและงบประมาณของฝ่ายการตลาด -วางแผน จัดทำและควบคุมการดำเนินงานทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นไปตาม Budget และเป้าหมายที่วางไว้ รวมไปถึงการประเมินผลแผนดังกล่าว -จัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอข้อมูลในการติดต่องานทั้งภายในและภายนอก -ประชาสัมพันธ์บริษัท และอัพเดทโปโมชั่นผ่านสื่อต่าง ๆ -ลงโฆษณาออนไลน์และติดตามผล ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ข
21 เมษายน 2561
ช่างซ่อมสีและตัวถัง-สาขาศรีนครินทร์
*ซ่อมสีตัวถังรถยนต์* - ช่างเคาะ - ช่างโป้ว - ช่างขัดสี - ช่างผสมสี - ช่างพ่นสี - ช่างประกอบ หากคุณมีความสามารถ รีบเข้ามาสมัครกับเราเพื่อพร้อมเจริญเติบโตไปพร้อมกับเราได้ ด่วน!
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 - 30,000/ตามประสบการณ์และความสามารถ
ช่างซ่อมสีและตัวถัง-สาขารามอินทรา
*ซ่อมสีตัวถังรถยนต์* - ช่างเคาะ - ช่างโป้ว - ช่างขัดสี - ช่างผสมสี - ช่างพ่นสี - ช่างประกอบ หากคุณมีความสามารถ รีบเข้ามาสมัครกับเราเพื่อพร้อมเจริญเติบโตไปพร้อมกับเราได้ ด่วน!
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 - 30,000/ตามประสบการณ์และความสามารถ
ช่างซ่อมสีและตัวถัง-สาขาปทุมธานี
*ซ่อมสีตัวถังรถยนต์* - ช่างเคาะ - ช่างโป้ว - ช่างขัดสี - ช่างผสมสี - ช่างพ่นสี - ช่างประกอบ หากคุณมีความสามารถ รีบเข้ามาสมัครกับเราเพื่อพร้อมเจริญเติบโตไปพร้อมกับเราได้ ด่วน!
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 - 30,000/ตามประสบการณ์และความสามารถ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล - สาขาศรีนครินทร์
1. จัดทำ Payroll ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. จัดทำเอกสารการจ่ายชำระเงินค่าสาธารณูปโภคของบริษัทฯ 3. บริหารสต๊อก Uniform พนักงาน 4. ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินบริษัทฯ 5. รับผิดชอบดูแลกระบวนการสรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือก และการว่าจ้างพนักงานของบริษัท 6. รับผิดชอบงานด้านภาษีของพนักงาน ( ภงด. 1 , ภงด.1 ก. ,ภงด 91 ) 7. รับผิดชอบโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากบริษัท 8. ช่วยผู้บริหารในเรื่องเอกสารและปร
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 30,000 บาท ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี - สาขาศรีนครินทร์
- บันทึกข้อมูลรับ - จ่ายของบริษัท ฯ ในโปรแกรม Express - จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - รับวางบิล รวบรวมเอกสาร จัดทำเอกสารในการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - บันทึกทรัพย์สินบริษัท - ช่วยเหลืองานด้าน HR - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
21 เมษายน 2561
แม่บ้าน-สาขาศรีนครินทร์
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย(ออฟฟิศ) -เสริฟน้ำลูกค้า -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300 บาทขึ้นไป + OT
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานซ่อม (Controller)-สาขาศรีนครินทร์
1. ควบคุมการจ่ายงานและติดตามงานซ่อมสีและตัวถัง (BP) ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมสีและตัวถัง (BP) 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 25,000/ตามประสบการณ์และความสามารถ
พนักงานขับรถส่วนกลาง-สาขาศรีนครินทร์
1 รับ และส่งรถลูกค้าด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัย และทันตามเวลาที่กำหนด 2 ตรวจสอบสภาพรถก่อนนำรถเข้าซ่อม 3 รับอะไหล่และตรวจสอบความถูกต้องของอะไหล่ที่ได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ 4 ดูแลรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครอง 5 เลื่อนรถในศูนย์ซ่อม 6 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-20,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานซ่อม (Controller)-สาขาปทุมธานี
1. ควบคุมการจ่ายงานและติดตามงานซ่อมสีและตัวถัง (BP) ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมสีและตัวถัง (BP) 3.ควบคุมและตรวจสอบช่างเทคนิค การใช้ความสามารถ อัตราการทำงาน ระยะเวลาในการให้บริการซ่อม (TAT) และประสิทธิภาพการทำงาน 4. จัดทำและดูแลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ ฟอร์ด ลำลูกกา คลอง 4
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 25,000 บาท
ช่างโป้ว-สาขารามอินทรา
-ช่างโป๊วงานซ่อมสีและตัวถัง -ปฏิบัติงานที่ศูนย์ ฟอร์ด รามอินทรา กม. 4
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 30,000/ตามประสบการณ์และความสามารถ
ช่างประกอบ-สาขารามอินทรา
-ช่างประกอบงานซ่อมสีและตัวถัง -ปฏิบัติงานที่ศูนย์ ฟอร์ด รามอินทรา กม. 4
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 30,000/ตามประสบการณ์และความสามารถ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานซ่อม (Controller)-สาขารามอินทรา
1. ควบคุมการจ่ายงานและติดตามงานซ่อมสีและตัวถัง (BP) ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมสีและตัวถัง (BP) 3.ควบคุมและตรวจสอบช่างเทคนิค การใช้ความสามารถ อัตราการทำงาน ระยะเวลาในการให้บริการซ่อม (TAT) และประสิทธิภาพการทำงาน 4. จัดทำและดูแลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ ฟอร์ด รามอินทรา กม.4
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 - 25,000 บาท
ผู้ช่วยผู้จัดการ
1 ตรวจสอบและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานช่างและพนักงานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2 ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต 3 คิดวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 4 เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคในกระบวนการซ่อมสีและตัวถัง 5 ตรวจสอบยอดสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานซ่อมสีและตัวถังทั้งหมด 6 Sub-contract Support รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบสาขาภายใต้การดำเนินงานของบริษัท 7 Work Support และงานอื่น ๆ 8 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายอกองค์กร เพื
21 เมษายน 2561
บริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-30,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560