หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
พนักงานขับรถผู้บริหาร
   - รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร - ประสานงานทั่วไป - อำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร - ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
20 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,500
โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก...!!
   1.ดูแล และควบคุมโครงการก่อสร้าง 2.วางผัง และแปลนก่อสร้าง 3.ถอดปริมาณวัสดุ และสั่งซื้อ 4.Update แผนงาน 5.ทำงบประมาณการก่อสร้าง
20 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,500-30,000
วิศวกรฝ่ายวางแผน
   - ปรับเลื่อนแผนการผลิตประกอบและเชื่อมประจำสัปดาห์ - ปรับเลื่อนแผนการผลิตประกอบและงานเชื่อมประจำวัน - จัดทำรายงานการผลิตประจำงัน/สัปดาห์/เดือน - ปรับแผนงานและแจ้งย้ายชิ้นงานระหว่างกรุ๊ปให้ทันต่อการผลิตและการตรวจชิ้นงาน - บันทึกข้อมูลMaster plan เข้า Webside Mcs - บันทึกข้อมูล Daily Plan เข้า Web side MCS - บันทึกข้อมูลแก้ไขงานประจำวัน Master Plan เข้า We side MCS
21 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000 หรือตามตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเชื่อมช่างประกอบ
   1.ช่างเชื่อม # เชื่อมงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนด 2.ช่างเประกอบโครงสร้างเหล็ก # ประกอบงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนดส่งต่อให้ช่างเชื่อม 3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่ 3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma) 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ 3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ
21 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12000-60000
วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต
   1)รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทุุกชิ้น 2)ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานในทุก Process ในงานเเชื่อม 3)ควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลและเอกสารให้พนักงานเพื่อทำการแก้ไข 4)ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามรายการที่ปัญหาทีตรวจพบ 5)ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด 6)แจกจ่ายเอกสาร ผลการตรวจติดตามผลงาน ชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ึ7)ควบคุมดูแล NCR และ Clear ตัวเลข Dimension ที่แก้ไขแล้ว่งคืน QA ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนด 8)ควบคุมดูแลการแก้ไขปํญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่างๆที่กำหนด 9)ควบ
21 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
IT Programmer
   - รับมอบหมายหน้าที่การทำงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับผิดชอบ - พัฒนาโปรแกรมภายใต้ข้อกำหนดและลักษณะของโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ - เขียนโปรแกรมตามมาตรฐานของการเขียนโปรแกรม เพื่อนำไปใช้งานด้านต่างๆภายในองค์กร - ประสานงาน กับผู้ใช้งานระบบ และนักวิเคราะห์ระบบ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน - กำหนดขั้นตอนในการทำงานในระบบงานสารสนเทศและแสดงออกมาเป็นชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ระบบทำงานได้ตามความต้องการ - เขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้ตรงกับข้อกำหนดของโปรแกรม - ทำการแก้ไขโปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดหรื
20 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
พนักงาน cut-built up beam
   1. ตรวจสภาพ ขนาด และเกรดเหล็ก ก่อนตัด 2. ตรวจความพร้อม เครื่องตัด หัวตัด และทำความสะอาด 3. เช็คระยะ ปรับหัวตัดตามระยะที่ set ไว้ตาม detail ในแบบ 4. เช็คระยะก่อนตัด โดยคนเช็คต้องเป็นคนละคนกับ คนปรับตั้งเครื่อง 5. ปรับแรงดัน หัวตัดให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงาน 6. ทดลองเดินเครื่องเพื่อปรับความเร็วของเครื่องและเช็คความผิดปกติของเครื่อง 7. เดินเครื่องตัดชิ้นงาน จากขอบด้านนอกสุด 8. เช็คระยะของชิ้นงานเมื่อเดินเครื่องไปประมาณ 10 mm. 9. ตัดชิ้นงานลบเกิน 2 mm. หยุดเครื่องแจ้งผู้บังคับบัญชา 10. ตรวจ
20 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,240ขึ้นไป
พนักงาน finishing box
   1. เช็คความเรียบร้อยและเจียรแต่งความเรียบร้อย 2. ติดกระดาษกาวก่อนทาน้ำยาป้องกันสนิม 3. ถ่าย VDO 4. เช็คจุดตั้งกล้อง 5. เช็คฟิวเจอร์บอร์ด 6. ส่ง file vdo ตรวจสอบ 7. ปฎิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 8. ปฎิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 9. .งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9240 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายระมาณราคาโครงสร้างเหล็ก
   1.Estimate 2.Budet 3.Invoice 4.Planing 5.Stock 6.Local Project 7.Constroction 8.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 9.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอานามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ZOHSAS 18001)
21 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000-20000 หรือตามตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต
   3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่ 3.1)พนักงานควบคุมเครื่องตัด (เครื่อง CNC , Plasma) 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเจาะ 3.2)พนักงานควบคุมเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 3.4)พนักงานควบคุมเครื่องขัดผิวโลหะ 3.5)พนักงานเจียร์ตกแต่งผิวโลหะ
21 กรกฎาคม 2560
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000-30000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560