เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกกลุ่มธุรกิจไมซ์ (MICE Division Manager)
วางแผนงานและดำเนินงานกลุ่มลูกค้าธุรกิจไมซ์ ที่ต้องการเดินทางท่องเทียวเพื่อจัดประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง ภายในประเทศไทย รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000 – 60,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์และทักษะ)
Ticketing & Reservation Officer (เจ้าหน้าที่จองและออกตั๋วเครื่องบิน)
- ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า องค์กร บริษัท ฯลฯ ในการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน - พิมพ์และออกตั๋วเครื่องบิน ตามระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินที่ถูกหลักมาตรฐานสากล - ตลอดจนการประสานงานเพื่อการออกตั๋วเครื่องบินให้กับลูกค้าจนเรียบร้อยสมบูรณ์
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดทัวร์อินบาวน์ (Incentive Inbound Tour Officer)
นำเสนอขายและให้บริการทัวร์กับลูกค้าชาวต่างชาติ ที่ต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเป็นลักษณะการให้บริการแบบวัน สต๊อป เซอร์วิส ที่ดูแลและจัดการทุกอย่างได้แล้วเสร็จในบุคคลเพียงคนเดียว ตั้งแต่รับทราบความต้องการของลูกค้า เปิดการขายจนเสร็จสิ้นถึงการปิดการขาย และจัดการงานทัวร์ให้เป็นไปตามโปรแกรมทัวร์ที่นำเสนอ จนกระทั่งลูกค้าเสร็จสิ้นการเดินทาง รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 มีนาคม 2561
พนักงานขับรถลีมูซีน - Limousine Driver
- ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ และโรงแรมชั้นนำ เพื่อให้บริการขับรถรับส่งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท - สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรง ที่ E Mail : sunthorn@thailimousinecenter.com
18 มีนาคม 2561
พนักงานขายแพคเก็จทัวร์ (Collective Tour Sales Officer)
นำเสนอขายและให้บริการแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
18 มีนาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุง / อาคารสถานที่
1. ดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน 2. ดูแลการปฏิบัติงานของ Buiding Service, Service, Security Service และ Service หรือ CCTV 3. รับผิดชอบงานซ่อมแซมอุปกรณ์ และบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ สัญญาเตือนเพลิงไหม้ และระบบสุขาภิบาล 4. ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สิน ตลอดจนทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 5. สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 4. สนใจ สามารถส
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
IT Programmer / Web Programmer - นักพัฒนาและเขียนโปรแกรม
บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของไทย มีความประสงค์ต้องการรับสมัคร IT Programmer เพื่อทำหน้าเขียนและพัฒนาโปรแกรม ซอร์สโค๊ดบน Framework ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ Web Application และ Website รวมถึงขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขให้เกิดความถูกต้องของโปรแกรม ตามลำดับงาน และ บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานในบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักการที่ควรจะเป็น ผู้สมัครในตำแหน่งนี้จะมีการทดสอบ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ณ วันสัมภาษณ์งาน
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง/ประสบการณ์
ฺBarista/barback
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการต้อนรับ ในการบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ให้ถุูกสุขอนามัย 2. ดูและความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดแผนกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟและเบเกอรี่ในแต่ละวัน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขี้ จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่นลูกค้าไม่พอใจในการบริการ, ส่งเสียงดัง, และการทะเลาะกับผู้รับบริการรายอื่นๆ เป็นตน 5. ควบคุมดูแล
18 มีนาคม 2561
พนักงานเสิร์ฟร้านอาหาร (Server)
- ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ดูแลความสะดวกให้ลูกค้า - รับออร์เดรอ์ เสริฟอาหาร - จัด โต๊ะอาหารให้สวยงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับลูกค้า - บริการด้วยกิริยามารายาทที่สุภาพเรียบร้อย - สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ บริษัท หรือส่ง anek.sri@thaitravelcenter.com
18 มีนาคม 2561
Supervisor ร้านอาหาร
1. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการต้อนรับในการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหารในแต่ละวัน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง และการทะเลาะกับผู้รับบริการรายอื่น ๆ เป็นต้น 5. สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ 6. ควบค
18 มีนาคม 2561
Bartender
1. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการต้อนรับในการบริการเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหารในแต่ละวัน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช้น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง และการทะเลาะกับผู้รับบริการายอื่น ๆ เป็นต้น 5. ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. สรุ
18 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ต่างประเทศ (Destination Management Consultant Officer)
จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับกลุ่มตลาดลูกค้าในรูปแบบของ Incentive Group ได้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง เปรียบเทียบราคา และ คิดต้นทุน เพื่อนำเสนอราคาให้กับลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจ และปิดการขาย ให้ได้ตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ
18 มีนาคม 2561
กุ๊ก / พ่อครัว / แม่ครัว
1. วางแผนการผลิต, คิดเมนูอาหาร, ควบคุมต้นทุนอาหาร, ดูแลความเรียบร้อยในครัว 2. สามารถทำอาหารไทย หรือ อาหารต่างชาติ ได้หลากหลาย และ ปรุงอาหารตามออเดอร์ได้ 3. สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ บริษัท หรือส่ง anek.sri@thaitravelcenter.com
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง/ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ขายและสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Sales & Reservation Air ticket Officer)
นำเสนอขายสินค้าและบริการ และให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานขายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง/ประสบการณ์
Chef de partie / Commim / Chef / กุ๊ก / แม่ครัว / พ่อครัว
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานในการผลิตอาหารให้ถูกสุขอนามัย และมีต้นทุนอาหารให้เป็นตามเป้าหมาย 2. ดูและความเรีรยบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน 3. ช่วยวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและสามารถความคุมปริมาณการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารได้ 4. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 5. สามารถช่วยคิดค้นและพัฒนาเมนูอาหารให้มีความทันสมัยต่อความต้องการของลูกค้าได้ 6. ตรวจสอบตารางการทำงานของ
18 มีนาคม 2561
Commis Chef
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานในการผลิตอาหารให้ถูกสุขอนามัย และมีต้นทุนอาหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ดูและความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน 3. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 4. สามารถช่อยคิดค้นและพัฒนาเมนูอาหารให้มีความทันสมัยต่อความต้องการของลูกค้าได้ 5. ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่
18 มีนาคม 2561
Cashier / แคสเชียร์
- คิดเงิน - เก็บเงิน - อื่น ๆ - สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ บริษัท หรือส่ง anek.sri@thaitravelcenter.com
18 มีนาคม 2561
เสิร์ฟ
- ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ดูแลความสะดวกให้ลูกค้า - รับออร์เดรอ์ เสริฟอาหาร - จัด โต๊ะอาหารให้สวยงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับลูกค้า - บริการด้วยกิริยามารายาทที่สุภาพเรียบร้อย - สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ บริษัท หรือส่ง anek.sri@thaitravelcenter.com
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง/ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ฯ
- ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก องค์กร - จัดใช้สถานที่ อำนวยความสะดวก ทั้งอบรม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ - รับผิดชอบงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ - ควบคุมตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในออฟฟิศ - ดูแลห้องประชุม รปภ. ด้านอาคารสถานที่ เป้นต้นฯ - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 มีนาคม 2561
บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : !! ด่วน !! 2 อัตร   เงินเดือน : 10,500 - 15,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560