หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
   1. เชื่อม-ประกอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่ผลิต
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร HRD) ด่วนๆ (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)
   1.ทำแผนงานพัฒนารายบุคคล (IDP) 2.ทำใบกำหนดหน้าที่ (JD) 3.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Function) 4.กำหนดคุณลักษณะประจำตำแหน่ง (Job Specifications) 5.ทำใบสรุปผล On thb Training เพื่อพัฒนา Competency ของพนักงาน 6.วางแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) 7.วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00 - 17.00 น.
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ด่วน
   รับ-ส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ออกต่างจังหวัด และมีค้างต่างจังหวัด (บางครั้ง แล้วแต่งาน) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Marketing Manager (ประจำอ่อนนุช 46)
   1. เข้าพบลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯ สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2. เตรียมข้อมูลในการทำ Presentation ตัวอย่างสินค้า ฯลฯ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำใบเสนอราคาหรือเอกสารต่างๆ 4. วางแผนในการส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา : 08.00 - 17.00 น.
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
   1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง 3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้ เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลู
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร HRD) ด่วนๆ ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7
   1.ทำแผนงานพัฒนารายบุคคล (IDP) 2.ทำใบกำหนดหน้าที่ (JD) 3.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Function) 4.กำหนดคุณลักษณะประจำตำแหน่ง (Job Specifications) 5.ทำใบสรุปผล On thb Training เพื่อพัฒนา Competency ของพนักงาน 6.วางแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) 7.วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00 - 17.00 น.
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Marketing Officer (เจ้าหน้าที่การตลาด) ประจำสำนักงานอ่อนนุช 46
   1. เข้าพบลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯ สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2. เตรียมข้อมูลในการทำ Presentation ตัวอย่างสินค้า ฯลฯ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำใบเสนอราคาหรือเอกสารต่างๆ
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( IT ) (ประจำอ่อนนุช 46)
   1. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ IT เช่น เครื่อง PC, Server ,อุปกรณ์ Network , อุปกรณ์ต่อพ่วง, สายสัญญาณต่าง ๆ 2. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบโทรศัพท์ภายใน และตู้สาขา 3. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ CCTV 4. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. พัฒนา Hardware และ Software ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 6. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ 7. มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานบริการได้เป็นอย่างดี
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
EDP Manager (Electronic Data Processing Manager) ผู้จัดการฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (ประจำอ่อนนุช 46)
   - ดูแล บริหารจัดการฝ่าย - ดูแลบริหารจัดการข้อมูลในระบบอิเลทรอนิกส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่าง CEO และทีมผู้บริหารอื่น ๆ - อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ - ดูแล วิเคราะห์ นำเสนอเพื่อการอนุมัติการใช้ระบบอิเลทรอนิกส์และเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมกับองค์กร - รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างซัพพลายเออร์ด้านไอทีและการดำเนินงานโครงการหรือการใช้ระบบใหม่ เช่น SAP, ERP เป็นต้น - บริหารจัดการ ปัญหา ข้อซักถามหรือการขอใช้บริการที่เกี
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ฝ่ายผลิต2) ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
   1. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การผลิต 2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้เครื่องจักร 3. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้กำลังคน, วัตถุดิบ 4. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานประกอบ, งานเชื่อม, งานโครงสร้างโลหะในระบบงานเครนอุตสาหกรรม
23 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560