หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ช่างเทคนิคติดตั้ง/ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
- ดูแลปฏิบัติงาน ด้านการติดตั้งเครน, การติดตั้งประตูและสะพานปรับระดับ, ปฏิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงเครน, งานซ่อมบำรุงประตูและสะพานปรับระดับ - เดินทางไปติดตั้งหรือซ่อมบำรุงในโรงงานของลูกค้า
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)ด่วนๆ
ติดตั้ง/ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในกระบวนผลิต
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน
1.วิจัย และพัฒนา สินค้าใหม่ตามเป้าหมายขององค์กร 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการพัฒนาสินค้าในด้านคุณภาพ เพื่อให้สินค้าที่พัฒนาออกสู่ตลาดได้รับการยอมรับ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาสินค้าได้รับมาตรฐานที่จำเป็น 4.วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของสินค้าและบริการ กับบริษัทฯ คู่แข่ง 5.ติดตามผลและแก้ปัญหา production
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการเครน (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา)
- สามารถเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครนอย่างถูกวิธี หรืออื่น ๆ ให้กับพนักงาน และลูกค้า - พบลูกค้า เพื่อชี้แจงข้อปัญหา สงสัย หรือให้ความกระจ่างที่เกิดขึ้น ร่วมหาแนวทาง หรือข้อเสนอแนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า - รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนงานของฝ่ายบริการ - สร้างเป้าหมายการขายรวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประจำปี โดยพิจารณาจาก สถิติการขายในปีก่อนหน้า , ฐานลูกค้าที่รับผิดชอบ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มลูกค้าหลัก และทบทวนเป้าหมาย การขาย ทุกไตรมาส - สนับสนุนและให้คำแนะนำ การรักษ
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 7 ด่วน!!!
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินตามแผนความปลอดภัย 4.กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย 5.แนะนำ ฝึกสอน ฝึกอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 6.ตรวจสอบ หาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันกา
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ด่วน!! (ประจำอ่อนนุช 46)
1.รับวางบิล จาก SUPPLIERS 2.บันทึกตั้งหนี้ค่าน้ำมันและภาษีซื้อของค่าน้ำมัน ทุกเดือน 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกเงินสดย่อยเข้าระบบ ส่งให้หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้ตรวจสอบ 4.ตรวจสอบและบันทึกค่าน้ำมันรถ (ที่ใช้บัตรเติมน้ำมันของบริษัท) พร้อมทั้งติดตามบิลน้ำมันที่ยังไม่ได้รับจากแผนกต่างๆ ทุกเดือน เพื่อส่งให้หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้ตรวจสอบ 5.จัดทำรายงานค่าเบี้ยเลี้ยงที่พนักงานเบิกจากเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ส่งให้แผนก HR บันทึกเป็นรายได้พนักงาน เพื่อยื่น ภงด.1 ทุกเดือน 6.จัดเก็บและแยก
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรประสานงานโครงการพิเศษ ด่วน!!!
1.ตรวจความถูกต้องของ ขอบเขตงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เครน ,Dock leveler , Doors, Lifts รวมทั้งจัดทำ Budget Sheets สำหรับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบ Bill of material สำหรับอุปกรณ์ทางกลและงานระบบไฟฟ้า 3.ตรวจสอบ ราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้า , วัตถุดิบ ว่าอยู่ในเป้าหมาย
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1. เชื่อม-ประกอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่ผลิต
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Marketing Manager (ประจำอ่อนนุช 46)
1. เข้าพบลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯ สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2. เตรียมข้อมูลในการทำ Presentation ตัวอย่างสินค้า ฯลฯ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำใบเสนอราคาหรือเอกสารต่างๆ 4. วางแผนในการส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา : 08.00 - 17.00 น.
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง 3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้ เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลู
22 กันยายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560