หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
   - ซ่อมบำรุงเครื่องกลและดูระบบไฟฟ้า ของงานเครนไฟฟ้า
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)ด่วนๆ
   ติดตั้ง/ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในกระบวนผลิต
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน
   1.วิจัย และพัฒนา สินค้าใหม่ตามเป้าหมายขององค์กร 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการพัฒนาสินค้าในด้านคุณภาพ เพื่อให้สินค้าที่พัฒนาออกสู่ตลาดได้รับการยอมรับ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาสินค้าได้รับมาตรฐานที่จำเป็น 4.วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของสินค้าและบริการ กับบริษัทฯ คู่แข่ง 5.ติดตามผลและแก้ปัญหา production
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการโรงงาน ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด่วน!!
   1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การผลิต 2.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้เครื่องจักร 3.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้กำลังคน, วัตถุดิบ 4.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานประกอบ, งานเชื่อม,งานสี, งานโครงสร้างโลหะในระบบงานเครนอุตสาหกรรม 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46)
   1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบกำกับภาษี,ใบสำคัญรับ, รายได้ค้างรับ, ค่านายหน้าพนักงานขาย ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ทุกเดือน 2. ตรวจสอบและติดตามสถานะลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินกำหนดจากรายงานลูกหนี้คงค้าง, และรายงานใน Report Agingลูกหนี้รายงาน Aging รายได้ค้างรับ 3. จัดทำ/ตรวจสอบรายงานเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้าว่าทำไมจึงยังไม่ได้ส่งมอบงานกับงานระหว่างทำคงค้างและติดตามสอบถามจากพนักงานขายทุกเดือน 4. จัดทำ/ตรวจสอบกระทบยอดรายได้และเงินมัดจำในบัญชีแยกประเภทกับแบบ ภพ.30 ทุกเดือน 5. ตรวจสอบราย
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 7 ด่วน!!!
   1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินตามแผนความปลอดภัย 4.กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย 5.แนะนำ ฝึกสอน ฝึกอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 6.ตรวจสอบ หาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันกา
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรประสานงานโครงการพิเศษ ด่วน!!!
   1.ตรวจความถูกต้องของ ขอบเขตงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เครน ,Dock leveler , Doors, Lifts รวมทั้งจัดทำ Budget Sheets สำหรับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบ Bill of material สำหรับอุปกรณ์ทางกลและงานระบบไฟฟ้า 3.ตรวจสอบ ราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้า , วัตถุดิบ ว่าอยู่ในเป้าหมาย
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
   1. เชื่อม-ประกอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด 2. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่ผลิต
24 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร HRD) ด่วนๆ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
   1.ทำแผนงานพัฒนารายบุคคล (IDP) 2.ทำใบกำหนดหน้าที่ (JD) 3.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Function) 4.กำหนดคุณลักษณะประจำตำแหน่ง (Job Specifications) 5.ทำใบสรุปผล On thb Training เพื่อพัฒนา Competency ของพนักงาน 6.วางแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) 7.วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00 - 17.00 น.
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560