หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!
   - ซ่อมบำรุงเครื่องกลและดูระบบไฟฟ้า ของงานเครนไฟฟ้า
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!!
   ลักษณะของงาน - เขียนแบบเครื่องกล/ไฟฟ้า ประตู โดยใช้โปรแกรม Auto cad - พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรโครงการ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน !!
   ดำเนินงานตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหางานด้านเครื่องกล/งานด้านไฟฟ้าได้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในงานฝ่ายโครงการ ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการติดตั้งระบบเครน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยให้เป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)ด่วนๆ
   ติดตั้ง/ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในกระบวนผลิต
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( IT ) (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
   1. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ IT เช่น เครื่อง PC, Server ,อุปกรณ์ Network , อุปกรณ์ต่อพ่วง, สายสัญญาณต่าง ๆ 2. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบโทรศัพท์ภายใน และตู้สาขา 3. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ CCTV 4. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. พัฒนา Hardware และ Software ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 6. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ 7. มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานบริการได้เป็นอย่างดี
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน
   1.วิจัย และพัฒนา สินค้าใหม่ตามเป้าหมายขององค์กร 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการพัฒนาสินค้าในด้านคุณภาพ เพื่อให้สินค้าที่พัฒนาออกสู่ตลาดได้รับการยอมรับ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาสินค้าได้รับมาตรฐานที่จำเป็น 4.วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของสินค้าและบริการ กับบริษัทฯ คู่แข่ง 5.ติดตามผลและแก้ปัญหา production
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการโรงงาน ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด่วน!!
   1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การผลิต 2.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้เครื่องจักร 3.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การใช้กำลังคน, วัตถุดิบ 4.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานประกอบ, งานเชื่อม,งานสี, งานโครงสร้างโลหะในระบบงานเครนอุตสาหกรรม 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ่อนนุช 46)
   1.เปิดใบกำกับภาษี ตามที่พนักงานขาย/บริการ แจ้งเปิดบิล 2.นำใบกำกับภาษีไปวางบิลกับลูกค้า 3.ออกใบลดหนี้ตามที่ฝ่ายขาย/บริการแจ้ง 4.สรุปรายงานภาษีขาย ส่งให้ผจก.ตรวจสอบ ทุกเดือน 5.นำบิลไปลง BOOK คุม JOB ของฝ่ายขาย 6.ดูแลจดหมาย/เอกสารที่ฝ่ายอื่นๆ มาฝากยื่น/ส่ง ให้กับลูกค้า 7.ทำ KPI ส่ง ผจก. ทุกเดือน 8.จัดทำรายงานการเปิดบิลประจำเดือน ส่งให้หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้ 9.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและนโยบายด
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 7 ด่วน!!!
   1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดำเนินตามแผนความปลอดภัย 4.กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย 5.แนะนำ ฝึกสอน ฝึกอบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 6.ตรวจสอบ หาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันกา
19 มิถุนายน 2560
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560