เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน AP (Thailand) Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ โซนกิ่งแก้ว
• เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดทำและติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และ ใบรับสินค้า (GR) ผ่านระบบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา • ติดตามการจ่ายค่างวดและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • เสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น • บันทึกฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสามาร
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ ใกล้ ม.รามคำแหง 2
• เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดทำและติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และ ใบรับสินค้า (GR) ผ่านระบบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา • ติดตามการจ่ายค่างวดและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย • เสนอแนะวิธีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น • บันทึกฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และสามาร
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Project Administrator (เจ้าหน้าที่อำนวยการโครงการ)
- มีความรู้เกี่ยวกับการขอนุญาตต่างๆ เช่น ขอมิเตอร์น้ำ-ไฟ รื้อถอน ขอบ้านเลขที่ ขอไฟฟ้า-น้ำประปาเข้าโครงการ ขออนุญาตติดป้ายโฆษณา - รู้ขั้นตอน วิธีการ เอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมที่จะใช้ในการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ - มีความสามารถในการประสานงานกับทางเขตหรือหน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการก่อสร้าง
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
Walk-in Interview เจ้าที่ธุรการโครงการ 29 มิ.ย. 61 สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันศุกร์ ที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 ถ.รัชดาภิเษก คุณสมบัติ ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการหมู่บ้าน • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา • มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, หรืออาคาร อย่างน้อย 1 ปี • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี • มีภาว
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Walk-in Interview ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน 29 มิ.ย. 61 สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันศุกร์ ที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 ถ.รัชดาภิเษก คุณสมบัติ ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการหมู่บ้าน • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา • มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, หรืออาคาร อย่างน้อย 1 ปี • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี • มีภาว
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Walk-in Interview ช่างประจำอาคาร 29 มิ.ย. 61 สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันศุกร์ ที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 19 ถ.รัชดาภิเษก คุณสมบัติ ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการหมู่บ้าน • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา • มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, หรืออาคาร อย่างน้อย 1 ปี • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี • มีภาว
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
High Rise QA (Condo)
1. กำหนดและควบคุมแผนการตรวจประเมินคุณภาพของโครงการแนวสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจประเมินและควบคุมคุณภาพโครงการแนวสูงอย่างต่อเนื่อง 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการควบคุมและตรวจประเมินคุณภาพของโครงการแนวสูง 4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจประเมินให้สอดคล้องแผนงานโครงการแนวสูง 5. พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานที่รับผิดชอบให้มีมาตรฐาน และเสนอแนะวิธีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อ
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : NA
AP Career Day @นนทบุรี 22 มิ.ย. 61 ตำแหน่ง Site Engineer สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 24 ชั่วโมง
มาแล้วววววว! โอกาสดีๆสำหรับ "ชาวนนทบุรี" และพื้นที่ใกล้เคียง ที่อยากร่วมงานกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "AP Career Day @นนทบุรี" 1 วันกับการสัมภาษณ์งานแบบ Exclusive ที่ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง พบกันวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โครงการ Pleno บางใหญ่ ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. Site Engineer (บ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม) 2. Sales/Sales Agent 3. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ 4. ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน 5. ช่างเทคนิคป
18 มิถุนายน 2561
AP (Thailand) Public Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560