เข้าระบบผู้สมัครงาน
Interior Designer/จิตรกรรม/Graphic Design/ซีเนียร์กราฟฟิคดีไซน์/Product Desing/Web Desing
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ กราฟฟิค และตัวการ์ตูน 2. ออกแบบการตกแต่งภายใน และภายนอกร้านค้า 3. ออกแบบ Art work สำหรับสิ่งพิมพ์ และสำหรับผลิตสินค้า Souvenir 4. ออกแบบ เวบไซต์ และ อัพเดทฟีเจอร์ใหม่ๆ 5. ตัดต่อวีดีโอ และ จัดทำAnimation สำหรับสื่อ Social Media
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : 20,000-40,000
สมุห์บัญชี/ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
วางระบบบัญชีของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและตรงกับนโยบายของบริษัทฯ
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-50,000
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/Programmer/Web Developer
1.ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 2.ดูแลงาน Web ควบคุมและพัฒนาสื่อสารออนไลน์
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : 20,000-50000
ผู้จัดการ/ช่างก่อสร้าง/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างควบคุมน้ำ/ช่างทาสี
ออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้าง,ซ่อมแซมดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างภายในบริษัทฯ
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 40   เงินเดือน : 10,000-40,000
ผู้จัดการ/ช่างไฟฟ้า/Audiovisual/Electronics
ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ระบบ CCTV ทั้งในโรงละครและหมู่บ้านหรรษา
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000-40,000
ผู้จัดการ/รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การสรรหาบุคลากร งานด้านวินัยออกกฎระเบียบต่างๆ ประกาศคำสั่ง บันทึกเวียน การพัฒนาหน้าที่การทำงาน งานค่าจ้างและเงินเดือนพนักงาน งานด้านสวัสดิการ
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-40,000
ผู้จัดการ/ช่างเครื่องปรับอากาศ
ดูแลระบบปรับอากาศ พัดลมห้องเย็นระบบโทรศัพท์ และระบบเคเบิ้ลTV ทั้งหมด
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 15   เงินเดือน : 12,000-40,000
ผู้จัดการ/พนักงานฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่น/พนักงานฝ่ายเครื่องจักรกล
วางแผนตรวจเช็กควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนของงานไฟฟ้าเครื่องกลก่อนโชว์และในระหว่างโชว์
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 45   เงินเดือน : 12,000-40,000
ผู้จัดการ/พนักงาน การตลาด/พนักงานสำนักการขายและการตลาดประจำกทม.
เป็นผู้ดูแลและประสานงานการขายภายในบริษัทฯ และให้การสนันสนุนส่งเสริมการขาย
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 10   เงินเดือน : 20,000-40,000
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
จัดเก็บสินค้า ควบคุมการรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าสำหรับจำหน่าย รวมทั้งทรัพย์สินของบริษัทฯ
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-35,000
ผู้จัดการฝ่ายบริการต้อนรับ
ต้อนรับและบริการลูกค้าหน้าปาร์ครวมทั้งในโรงละคร
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-40,000
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการคุณภาพ(ผู้จัดการปาร์ค)
การบริหารและจัดการหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ พัฒนาให้ได้มาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานที่บริษัทฯ ตั้งไว้
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000-40,000
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วนของทรัพย์สินภายในบริษัทฯ
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-35,000
ผู้จัดการ/พนักงานฝ่ายศิลปกรรม/ช่างแกะโฟม
ซ่อมแซมงานด้านศิลปกรรมที่มีอยู่ ให้สวยงามเสมอ และแกะโฟมเป็นรูปต่างๆ
18 ธันวาคม 2560
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12000-40000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560