เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกแม่บ้านโรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง *ด่วนมาก สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที
-ดูแลการทำงานของแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาดห้องพัก -บริหารเวลาการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก -ทำเอกสารสรุปงานแม่บ้าน
22 กันยายน 2561
Reception / พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา-ห้วยขวาง)
- รับโทรศัพท์ / e-mail. ในการจองห้องพัก - Confirm การจองห้องพัก / Booking ห้องพัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ประสานงาน Contract กับบริษัทฯ ต่างๆ - ดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
22 กันยายน 2561
พนักงานขับรถส่งผ้า(ประจำโรงงาน MCP สุขสวัสดิ์ 84) **ด่วนมาก**
-ขับรถรับ-ส่งผ้าของลูกค้าโรงงาน -ช่วยตรวจเช็คผ้า , ตรวจนับผ้าขึ้นรถ -ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
22 กันยายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง) รับด่วน!!
-ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม - มีความขยัน และอดทน - มีความซือสัตย์ และเสียสละ ** รับด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที **
22 กันยายน 2561
พนักงานซักรีด (ประจำโรงงานซักรีด ซ.สุขสวัสดิ์ 84) รับสมัครด่วนมาก !!
- ทำงานซัก - อบ - รีดผ้าของโรงแรมด้วยเครื่องจักร - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
22 กันยายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาท + ค่าปฎิบัติงาน 1,000 บาท ( OT ชั่วโมงละ 60.93 บาท)
ผู้จัดการโรงงานซักรีด ** ประจำโรงงานสุขสวัสดิ์ 84
- สามารถติดตามยอดการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลยอดผลิตประจำวัน / ประจำเดือน - เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายในในการตรวจประเมินจากหน่วยงานราชการ - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีทักษะในการเจรจาเบื้องต้น - สามารถใช้งาน computer และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
22 กันยายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท + ค่าวิชาชีพ + ค่า Service Charge
Assistant Restaurant Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน [Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ]
- ดูแลและบริหารงานภาพรวมในร้านอาหาร - บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานทุกส่วนงานของอาหารและเครื่องดื่ม - บริหารและจัดการพนักงาน ตลอดจนบริหารยอดขายของบริษัท
22 กันยายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท + เซอร์วิสชาร์จ
Recruitment / เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ย่านประตูน้ำ)
- สรรหาบุคลากรและคัดเลือกเบื้องต้น - ประสานงานกับผู้สมัคร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการหน่วยงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้านอัตรากำลัง และจัดทำแผนอัตรากำลังคน - จัดทำเอกสารการเริ่มงาน ปฐมนิเทศและแนะนำพนักงานใหม่ - จัดทำเอกสารประเมินผลทดลองงาน เดินเรื่องบรรจุพนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้ว - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2561
Waiter-Waitress/บริการ-เสิร์ฟ [ร้าน Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ]
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
22 กันยายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน **Incentive 1,500 บาทขึ้นไป
Room maid / แม่บ้านโรงแรม (โรงแรม. My Hotel ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลทำความสะอาดห้องพักของโรงแรม - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สู้งาน ตรงต่อเวลา - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ วันหยุด 1 วัน
22 กันยายน 2561
Waitress-Waiter / บริการ-เสิร์ฟ (Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
22 กันยายน 2561
นักศึกษาฝึกงาน ช่างซ่อมบำรุง (Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- ฝึกงานด้านการซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ปะปา แอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงแรม
22 กันยายน 2561
นักศึกษาฝึกงาน ช่างซ่อมบำรุง (My Bed Ratchada ย่านลาดพร้าว)
- ฝึกงานด้านการซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ปะปา แอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงแรม
22 กันยายน 2561
Reception , Hostess / พนักงานต้อนรับ (My Hotel Pratunam ย่านประตูน้ำ 15)
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลห้องพักของโรงแรม - ให้บริการดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - ทำบัญชีเบื้องต้น รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวัน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2561
Helper / ผู้ช่วยกุ๊ก (โรงแรม Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-13,000 + เซอร์วิสชาร์จ
Resident Manager / ผู้จัดการโรงแรม (My Hotel ย่านประตูน้ำ)
- บริหารจัดการโรงแรมให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้าตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ด้านการบริหารโรงแรมขนาดเล็ก (Budget Hotel)
22 กันยายน 2561
Front Office Manager / ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (My Hotel ย่านประตูน้ำ)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน Check in / Check out ด้วยโปรแกรม Easyfo ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. จัดฝึกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ 3. ควบคุมดูแลการจัดตารางการเข้าเวรทำงานของพนักงานในแผนก 4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก 5. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก 6. สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ เพื่อให้งานราบรื่นและรวดเร็ว 7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สภาพของห้องพักที่สามารถใช
22 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี /Accountant [โรงแรม My Hotel CMYK@Ratchada ย่านห้วยขวาง]
- ทำรายงานด้านภาษีซื้อ-ภาษีขาย และภาษีทีเกี่ยวข้อง - งานธุรการจัดเตรียมเอกสารรายรับรายจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - โปรแกรมบัญชี Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560