เข้าระบบผู้สมัครงาน
HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ย่านประตูน้ำ)
- มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป 8 ปี ขึ้นไป ในระดับหัวหน้างาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงานดีเยี่ยม - มีทักษะการเจรจาต่อรองด้านแรงงานสัมพันธ์ และมีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี - มีทักษะการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีทุกระดับ - งานพัฒนาและฝึกอบรม, ดำเนินการต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการพนักงาน, กิจกรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อพนักงาน - มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น - มีทักษะในการนำเสนอผลงานกับผู้บริหารระดับสูง - มีคว
24 มีนาคม 2561
Assistant Human Resource Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ย่านประตูน้ำ)
1. วางแผนและกำหนดนโยบายในการบริหารบุคล ร่วมกับ ผจก. ฝ่ายบุคคล 2. วางแผนการสรรหาบุคลากร ให้เพียงพอต่อความต้องการขององค์กร 3. วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พร้อมกับติดตามและประเมินผล 4. จัดทำงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี พร้อมนำเสนอฝ่ายบริหาร 5. จัดทำและรวบรวมโครงสร้างองค์กร ตามผังองค์กรในแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. จัดทำการประเมินผล KPI
24 มีนาคม 2561
Resident Manager / ผู้จัดการโรงแรม (ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา-ห้วยขวาง)
- บริหารจัดการโรงแรมให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร - มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้าตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ด้านการบริหารโรงแรม
24 มีนาคม 2561
Reception / พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา-ห้วยขวาง)
- รับโทรศัพท์ / e-mail. ในการจองห้องพัก - Confirm การจองห้องพัก / Booking ห้องพัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ประสานงาน Contract กับบริษัทฯ ต่างๆ - ดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 มีนาคม 2561
Assistant Front Office Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (My Hotel CMYK ย่านห้วยขวาง)
- ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลการ C/N, C/O ของลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
24 มีนาคม 2561
หัวหน้าแม่บ้าน (supervisor) โรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง *ด่วนมาก สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที
-ดูแลการทำงานของแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาดห้องพัก -บริหารเวลาการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก -ทำเอกสารสรุปงานแม่บ้าน
24 มีนาคม 2561
Front Office Manger / ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (My Hotel CMYK ย่านห้วยขวาง)
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริการให้เป็นมาตรฐาน“การบริการสู่ความเป็นเยี่ยม” - ตรวจสอบการบริหารงานของแผนกต้อนรับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่วางไว้ - วางแผนในการขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มยอดขาย
24 มีนาคม 2561
พนักงานขับรถส่งผ้า(ประจำโรงแรม My Hotel CMYK ห้วยขวาง-รัชดา) **ด่วนมาก**
-ขับรถรับ-ส่งผ้าของโรงแรมในเครือ (ประตูน้ำ - รัชดา-ลาดพร้าว) -ช่วยตรวจเช็คผ้า , ตรวจนับผ้าขึ้นรถ -ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
24 มีนาคม 2561
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง) รับด่วน!!
-ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม - มีความขยัน และอดทน - มีความซือสัตย์ และเสียสละ ** รับด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที **
24 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยกุ๊ก ( ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา- ห้วยขวาง )
- ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า - เป็นผู้ช่วยกุ๊กในการประกอบอาหาร เตรียมวัตถุดิบ หั่นผักต่างๆ
24 มีนาคม 2561
พนักงานซักรีด (เครื่องจักร) รับสมัครด่วนมาก !!
- รับเฉพาะเพศชาย เท่านั้น !! - ซัก - อบ - รีดผ้าของโรงแรมด้วยเครื่องจักร - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
24 มีนาคม 2561
Technician / ช่างซ่อมบำรุงถนัดแอร์ (Ten Stars Inn ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ - ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า แอร์ฯ น้ำ อื่นๆ ภายในโรงแรมและนอกโรงแรม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
24 มีนาคม 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท + เซอร์วิสชาร์จ
เจ้าหน้าที่บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์ / Project Sale Executive (ย่านประตูน้ำ)
• บริหารจัดการพื้นที่เช่า MCP Home Factory (สมุทรปราการ) และ Premier Plus Sukprayoon (ชลบุรี) • ถ่ายรูปโครงการ รวบรวมข้อมูล จัดทำ Wed Site เพื่อนำเสนอโครงการ • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น ติดป้าย ลงโฆษณาประกาศขาย ผ่านสื่อต่างๆ • สามารถจัดทำระบบ จอง-ซื้อ Online • บริการเจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำโครงการ (นอกและในสถานที่) • ให้คำแนะนำ และจัดหาสินเชื่อให้ผู้สนใจซื้อ • รายงานการขายให้เจ้าของสินทรัพย์ทุกสัปดาห์ • คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ • จัดเตรียม สัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ และ
24 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยกุ๊ก / Helper (โรงแรม Ten Star Inn ย่านประตูน้ำ)
- เตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ - ดูแลอุปกรณ์ความเรียบร้อยในการทําอาหาร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 มีนาคม 2561
บริการ-เสิร์ฟ / Waiter-Waitress [ร้าน Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ]
- เงินเดือน **พิเศษค่า Incentive , เบี้ยขยัน , เงินทิป - บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
24 มีนาคม 2561
Room maid-Room boy / แม่บ้าน-พ่อบ้านโรงแรม (โรงแรม. My Hotel ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลทำความสะอาดห้องพักของโรงแรม - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สู้งาน ตรงต่อเวลา - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ วันหยุด 1 วัน
24 มีนาคม 2561
Front Office Manager / ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริการให้เป็นมาตรฐาน“การบริการสู่ความเป็นเยี่ยม” - ตรวจสอบการบริหารงานของแผนกต้อนรับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่วางไว้ - วางแผนในการขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มยอดขาย
24 มีนาคม 2561
Driver / พนักงานขับรถส่วนกลาง (ย่านประตูน้ำ)
- ทำหน้าที่ขับรถยนต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย (รถตู้ฮุนได , รถกระบะ , รถเก๋ง) - ส่งของระหว่างสาขา ในเครือ - พร้อมทั้งดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งาน - เวลางาน 06.30 -15.30 น. และ 09.00-18.00 น. - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
24 มีนาคม 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท + ค่าเที่ยวรถ + OT
Online Marketing / การตลาดออนไลน์ (ชูเบย์ ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดของร้านชูเบย์ ผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ อาทิ Instagram, Facebook, Video Ad Networks, Gmail Sponsored Promotions , Line@ ฯลฯ - จัดทำ Contents และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง - Service ลูกค้าตอบข้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง - มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักในการบริการ และมีทักษะด้านการสื่อสาร - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ (08.00-17.00)
24 มีนาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560