เข้าระบบผู้สมัครงาน
Reception / พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา-ห้วยขวาง)
- รับโทรศัพท์ / e-mail. ในการจองห้องพัก - Confirm การจองห้องพัก / Booking ห้องพัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ประสานงาน Contract กับบริษัทฯ ต่างๆ - ดูแลการ check in - check out ของลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการแผนกแม่บ้านโรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง *ด่วนมาก สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที
-ดูแลการทำงานของแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาดห้องพัก -บริหารเวลาการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก -ทำเอกสารสรุปงานแม่บ้าน
16 มิถุนายน 2561
พนักงานขับรถส่งผ้า(ประจำโรงงาน MCP สุขสวัสดิ์ 84) **ด่วนมาก**
-ขับรถรับ-ส่งผ้าของลูกค้าโรงงาน -ช่วยตรวจเช็คผ้า , ตรวจนับผ้าขึ้นรถ -ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรม My Hotel CMYK รัชดา-ห้วยขวาง) รับด่วน!!
-ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม - มีความขยัน และอดทน - มีความซือสัตย์ และเสียสละ ** รับด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทันที **
16 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยกุ๊ก ( ประจำโรงแรม My Hotel C.M.Y.K รัชดา- ห้วยขวาง )
- ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า - เป็นผู้ช่วยกุ๊กในการประกอบอาหาร เตรียมวัตถุดิบ หั่นผักต่างๆ
16 มิถุนายน 2561
พนักงานซักรีด (ประจำโรงงานซักรีด ซ.สุขสวัสดิ์ 84) รับสมัครด่วนมาก !!
- ทำงานซัก - อบ - รีดผ้าของโรงแรมด้วยเครื่องจักร - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาท + ค่าปฎิบัติงาน 1,000 บาท ( OT ชั่วโมงละ 60.93 บาท)
Recruitment Officer / เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ย่านประตูน้ำ)
- สรรหาบุคลากรและคัดเลือกเบื้องต้น - ประสานงานกับผู้สมัครและหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้านอัตรากำลัง และจัดทำแผนอัตรากำลังคน - จัดทำเอกสารการเริ่มงาน ปฐมนิเทศและแนะนำพนักงานใหม่ - จัดทำเอกสารประเมินผลทดลองงาน เดินเรื่องบรรจุพนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้ว - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มิถุนายน 2561
Technician Supervisor / หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ถนัดแอร์ (ย่านประตูน้ำ)
- มีทักษะในงานช่าง เช่น ระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภค - ทำการซ่อมบำรุง ระบบต่างๆของอาคาร ตามตารางงาน และตามความคำร้องขอจากแผนกต่างๆ - ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
16 มิถุนายน 2561
Technician / ช่างซ่อมบำรุงถนัดแอร์ (ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ - ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า แอร์ฯ น้ำ อื่นๆ ภายในโรงแรมและนอกโรงแรม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท + เซอร์วิสชาร์จ
Cook / กุ๊ก (โรงแรม Ten Star Inn ย่านประตูน้ำ)
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกครัวของโรงแรม • ประกอบอาหาร การจัดระเบียบหน้าที่การเตรียมอาหารทั้งหมด • ควบคุมงานในครัวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ • ควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารที่ดี รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า • รักษาต้นทุนของอาหารด้วยการจัดการและบริหาร วัตถุดิบ ของสด สินค้าต่างๆ เช่นวันหมดอายุ วิธีการเก็บรักษาอาหาร ทุกส่วนงานภายในครัว
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท/เดือน**เซอร์วิสชาร์จ
Helper / ผู้ช่วยกุ๊ก (โรงแรม Ten Star Inn ย่านประตูน้ำ)
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มิถุนายน 2561
Helper / ผู้ช่วยกุ๊ก [ร้าน Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ]
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน **Incentive
ผู้ช่วยกุ๊ก / Helper Cook [ร้าน My Cafe' the Library ย่านเกษตรนวมินทร์ซิตี้]
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำอาหาร - ช่วยประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า - เตรียมวัตถุดิบต่างๆในครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 - 13,000 บาท/เดือน **Incentive
Room maid-Room boy / แม่บ้าน-พ่อบ้านโรงแรม (โรงแรม. My Hotel ย่านประตูน้ำ)
- ดูแลทำความสะอาดห้องพักของโรงแรม - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สู้งาน ตรงต่อเวลา - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ วันหยุด 1 วัน
16 มิถุนายน 2561
Waiter-Waitress/บริการ-เสิร์ฟ [ร้าน Black Canyon Coffee สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ]
- บริการเสริฟอาหาร,จัดเตรียมโต๊ะอาหาร,ทําความสะอาดโต๊ะอาหาร - จัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 9,750-13,000 บาท/เดือน **Incentive
พนักงานขายหน้าร้านเสื้อผ้าแฟชั่น (ย่านประตูน้ำ)
- จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ปลีก-ส่ง - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ - ชอบงานขาย สนใจแฟชั่น - คล่องแคล่ว สุภาพ พูด สื่อสารดี - มีทักษะที่ดีในการนําเสนอกับลูกค้า
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-20,000+คอมมิชชั่น
แม่บ้านประจำบ้าน 10.00-20.00 (ย่านประตูน้ำ)
- ทำความสะอาดบ้าน ปัดกวาดเช็ดถูทั่วไป และดูแลความเรียบร้อยของบ้าน - ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย - ตั้งโต๊ะอาหาร - ซื่อสัตย์ ยิ้มแย้ม ไม่เกี่ยงงาน - มีใจรักงานบริการ - อัธยาศัยดี สามารถเข้ากับคนอื่นได้ - เวลางาน 10.00 – 20.00 น.
16 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing (ย่านสมุทรปราการ)
- บริหารจัดการพื้นที่เช่า MCP Home Factory (สมุทรปราการ) และ Premier Plus Sukprayoon (ชลบุรี) รวมถึงการหาผู้เช้า - เตรียมข้อมูลเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่ - วางแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ และโปรโมทโครงการ - ดูแลสื่อโฆษณา และ วางแผนงบประมาณการตลาด
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท + Commission
Barista / บาริสต้า (Black Canyon สาขาอินทราสแควร์ ย่านประตูน้ำ)
- บริการเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบเครื่องชงกาแฟ อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัตถุดิบ - ชงกาแฟและเครื่องดื่มให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณที่รับผิดชอบ อุปกรณ์ในบาร์น้ำ
16 มิถุนายน 2561
บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 11,000-16,000 บาท/เดือน **Incentive
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560