เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Graphic designer
ออกแบบ พัฒนา ปรับ ตกแต่งสื่อ POSM สื่อรายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้ากับตลาดปัจจุบัน และสนองตอบให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้บริโภค และร้านค้าตามช่องทางการจำหน่ายทั้งในภาพรวม และเฉพาะพิเศษในบางพื้นที่ของสาขา และงานออกแบบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายบริษัท
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สาขากระบี่)
จัดทำเอกสารข้อมูลด้านการเงินรับ พร้อมทั้งทำการตัดชำระหนี้ในระบบ SAP ขายสดรับเงินสด,ขายสดรับเช็ค,ขายเชื่อรับเงินสด,ขายเชื่อรับเช็ค,ทำการปรับปรุงรายการส่วนต่างของเงินรับจากค่าขาย,บันทึกเงินขาดเกินของพนักงานขาย ฐานปฏิบัติงานประจำสาขากระบี่
21 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
รับออเดอร์จากร้านค้า เพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาภูเก็ต)
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานงาน
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานในตลาด(สาขาปัตตานี)
สุ่มตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด พื้นที่ปฏิบัติงานจริง
19 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปัตตานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Trade Marketing Manager
วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาด จัดทำรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อต่างๆในช่องทางโมเดิร์นเทรด ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างทีม Trade Marketing และ Key Account เพื่อผลักดันแผนการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สรุปรายงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และนำเสนอแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเทคนิคและบริการซ่อม(สาขาหาดใหญ่)
ซ่อม ,บำรุงรักษา ,ให้บริการ กับลูกค้าในการซ่อมเครื่องทำความเย็นและเครื่องโพสต์มิกซ์ ของบริษัทฯ
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sales Operation Assistant Manager
• Monitor and follow up the in-store execution of sales in Modern Trade customer. • Conduct frequent visit to Modern Trade customers (store level) and build good relationship with them. • Working closely together with customers and team to improve working efficiency. • Control and follow up sales promotion by coordinate with Trade Marketing team. • To ensues that sales equipment and point of sales material are sufficient to the requirement • Manage in-store inventory and ensure FIFO circul
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Merchandising Supervisor
เป็นผู้มอบหมาย สั่งการ ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้าให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ วิธีการที่กำหนด , ตรวจเช็คและรายงานราคาสินค้า ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและรายงานกลับมายังต้นสังกัดเพื่อใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Commercial Finance Manager
1. จัดทำและวิเคราะห์กำไรของผลิตภัณฑ์และช่องทางต่างๆ เพื่อพิจารณาโอกาสในการขายและการทำกำไรสูงสุดของบริษัท 2. จัดทำและศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการลงทุน และผลิตภัณฑ์ใหม่ (feasibility analysis) 3. วิเคราะห์ด้านการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆของบริษัท 4. ประสานงานและเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทางการเงินและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supply Chain Assistant
- Gathers and interprets relevant data (costs, productivity, demand, etc.) - Provides analytical support for projects and proposals. - Identifies opportunities and implements actions to achieve efficiencies. - Coordinate across multiple divisions.
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยพนักงานขาย(สาขาภูเก็ต)
ให้การสนับสนุนงานขาย/บริการ จัดเรียงสินค้า จัดแช่จัดโชว์ ให้กับร้านค้า
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานไอที
ดูแลระบบ Server ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
21 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่การตลาด
ตรวจสอบความถูกต้องของฉลาก และแบบอาร์ตเวิร์คผลิตภัณฑ์ ออกสำรวจตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปและจัดทำรายงานรายการส่งเสริมการขายได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลRTM
· ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย · จัดเตรียมข้อมูลลูกค้า · ติดตามและประเมินผลการทำงานตามระบบ RTM โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ HIP,KPI’s Report · จัดทำแบบฟอร์มในการติดตามประเมินผลงานของฝ่ายขาย เพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่าคอมมิชชั่น และสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง · ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
19 กันยายน 2561
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560