เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร (แถวสุขุมวิท)
- ขับรถรับส่งผู้บริหารคนไทย - ดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ - เวลาปฏิบัติงาน 8.30 - 17.00 น. - บ้านพักผู้บริหารอยู่แถวสุขุมวิท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ** หมายเหตุ : ก่อนเวลา 8.30 และหลังช่วงเวลา 17.00 น. บริษัทจะคิดค่าทำงานล่วงเวลาตามเวลาการทำงานจริง หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณชญานิน เบอร์โทร 02-785-5171 , 092-261-5334 อีเมล : chayanin.k@thaibev.com
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 12,000
ผู้ช่วยหัวหน้าทีมพีซี (พื้นที่พิษณุโลก / ห้างท็อป กรุงเทพ)
ดูแลและประสานงานด้านการปฎิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า(Merchandiser) แต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งตรวจเยี่ยมร้านค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานจัดเรียง เขตพื้นที่พิษณุโลก 1 ตำแหน่ง / เขตพื้นที่กรุงเทพ (ดูแลห้าง Tops) 1 ตำแหน่ง
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 2   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพีซี [PC Admin]
- ตรวจสอบ ตลอดจนป้อนข้อมูล - ดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน - ประสานงานด้านต่างๆ ให้กับทีม PC / Merchandiser ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำสรุปรายงานประจำสัปดาห์ - พื้นที่จัดเรียงสินค้า - จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน - สินค้าหมดอายุ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานจัดเรียงสินค้า (ชลบุรี , สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา,หัวหิน,ภูเก็ต)
•จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย วางป้ายราคาในร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าตามแนวทางที่กำหนด • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทหรือ Key A/C จัดขึ้น • ตรวจสอบราคาปลีกวางจำหน่ายในแต่ละช่องทาง และสต็อกสินค้าของแต่ละห้างฯทุกสัปดาห์รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง • เป็นตัวแทนบริษัทในการรักษาคุณภาพของบริษัทในห้างต่างๆ ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้กับองค์กร •งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 6   เงินเดือน : negotiable
พนักงานขับรถโฟค์ลิฟท์
1.ขนถ่ายสินค้าลงจากรถขนส่งเพื่อนำไปจัดเก็บในคลังสินค้า 2.เบิกสินค้าจากคลังสินค้าแล้วเคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร 3.บันทึกผลการตรวจสอบ 4.ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในรถขนส่ง 5.จัดเรียงสินค้าบนรถ 6.ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า 7.บันทึกข้อมูลสินค้าลงในเอกสารการขนส่ง 8.ทำความสะอาดพื้นที่ลานจัดส่งหลังขึ้นของเรียบร้อยแล้ว 9.ดูแลรักษารถและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าคลังสินค้า
บริหารจัดการควบคุมการปฏิบัติงานเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
วิศวกรควบคุมระบบ (จ.ปทุมธานี)
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ( MAINTENANCE ) เพื่อให้เครื่องจักรใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน - ให้คำปรึกษาแนะนำ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง , งานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดแนวทางการบริหารงานโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ควบคุมดูแลการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้ระบบการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรใ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนขนส่ง - TBR
- วางแผนการขนส่งขวดใหม่ กระบะและถาดกระดาษ รวมถึงการประสานงานกับผู้รับขนส่งและหน่วยบริหารรถขนส่ง - วางแผนการขนส่งขวดเก่าจากลานคัดขวดหรือโกดังขวดไปยังลานคัดขวดอีกแห่ง เพื่อสนับสนุนให้มีขวดเพียงพอต่อการผลิต โดยประสานงานกับผู้รับขนส่งและหน่วยบริหารรถขนส่ง - ควบคุมมาตรฐานการให้บริการของผู้รับขนส่ง (Service Level) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม - ประสานงานการขนส่งทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อให้งานขนส่งเป็นไปด้วยความราบรื่น - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์ (ปทุมธานี / ชลบุรี / จันทบุรี / สกลนคร / เชียงราย / เพชรบูรณ์ / นครศรีธรรมราช / สงขลา)
- กำหนดแผนและการดำเนินการขายผ่านช่องทางเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์ ตามเป้าหมายที่กำหนด
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
หัวหน้าทีมอีเว้นท์ (ชัยนาท)
- กำหนดแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชัยนาท
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560