หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser - ชลบุรี , สมุทรสาคร)
   •จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย วางป้ายราคาในร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าตามแนวทางที่กำหนด • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทหรือ Key A/C จัดขึ้น • ตรวจสอบราคาปลีกวางจำหน่ายในแต่ละช่องทาง และสต็อกสินค้าของแต่ละห้างฯทุกสัปดาห์รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง • เป็นตัวแทนบริษัทในการรักษาคุณภาพของบริษัทในห้างต่างๆ ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้กับองค์กร •งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร

อัตรา : 4   เงินเดือน : negotiable
พนักงานส่งเสริมการขายพีซี (PC) - อุดรธานี
   •จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย วางป้ายราคาจำหน่ายสินค้าตามแนวทางที่กำหนด • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทหรือ Key A/C จัดขึ้น • ตรวจสอบราคาปลีกวางจำหน่ายในแต่ละช่องทาง และสต็อกสินค้าของแต่ละห้างฯทุกสัปดาห์รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง • เป็นตัวแทนบริษัทในการรักษาคุณภาพของบริษัทในห้างต่างๆ ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้กับองค์กร •งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ทำงานประจำห้างโลตัส หนองคาย , โลตัสตลาดบ้านดุง
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อ่างทอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15000
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการเอเย่นต์ IT Support-On site
   สนับสนุนโครงการกลุ่มการขาย การประสานงาน การให้คำแนะนำ และติดตามการใช้งานของพนักงานขาย โดยเฉพาะพนักงานของบริษัททั้งทีม Cash Van, On Trade กว่า 12,000 คน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้งานโครงการที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์พร้อมติดตาม และแนะนำการใช้งานเทคโนโลยี และอุปกรณ์เช่น PDA เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : negotiable
ผู้ช่วยหัวหน้าทีมพีซี (พื้นที่ชลบุรี / ห้างแม็คโคร กรุงเทพ)
   ดูแลและประสานงานด้านการปฎิบัติงานของพนักงานจัดเรียงสินค้า(Merchandiser) แต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งตรวจเยี่ยมร้านค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานจัดเรียง เขตพื้นที่ชลบุรี 1 ตำแหน่ง / เขตพื้นที่กรุงเทพ (ดูแลห้าง Makro) 1 ตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/อาวุโส - สารสนเทศ
   1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 3. จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ 4. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมของระบบงานที่ตรวจสอบ 5. จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าทีมตรวจส
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่ขายเครดิต (ต่างจังหวัด)
   - ขยายตลาดและขายสินค้าประเภทโออิชิในกลุ่มลูกค้าร้านค้าส่ง ในเขตจังหวัด และพื้นที่รับผิดชอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ห้างฯท้องถิ่น ยี่ปั่ว ร้านค้าส่ง เป็นต้น
19 สิงหาคม 2560
พนักงานกิจกรรมพิเศษ
   1. ปฏิบัติงานด้านการจัดบริการเครื่องดื่มในงานต่างๆ 2. ปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมสินค้า และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมการออกบริการ 4. ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริม และอุปกรณ์ภาคสนาม 5. ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษา ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 10   เงินเดือน : negotiable
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
   - วางแผนงานจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม - ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน - ปฏิบัติงานด้านสำรวจพื้นที่ การจัดวาง และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม - ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ - ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานภาคสนาม
19 สิงหาคม 2560
หัวหน้าทีมเอเย่นต์
   รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมขายเอเย่นต์ในการกระจายสินค้าและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิดในร้านค้าของเอเย่นต์ และซับเอเย่นต์ตามแนวทางแผนการตลาด ของแต่ละสินค้าตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : negotiable
ผู้จัดการเทรดมาร์เก็ตติ้ง - Event
   กำหนดแนวทาง และวางแผนงานการส่งเสริมการขายในช่องทาง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในช่องทาง EVENT เพื่อสร้างภาพลักษณ์และผลักดันยอดขายสินค้า จัดทำงบประมาณที่นำไปบริหารช่องทางการขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารสิทธิประโยชน์ในงาน EVENT ต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : negotiable
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560