เข้าระบบผู้สมัครงาน
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า !! ด่วนมาก
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประสานงานกับผู้รับเหมา งานระบบภายในโครงการ , ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า cctv ความปลอดภัย อาคารสูง
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ IT Support ด่วนมาก !
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ Server และระบบ Network ของบริษัทฯ 2. ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง Software, Hardware ของระบบ Server 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Server และ Network 4. Support การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของผู้ใช้ในบริษัทฯ ทั้งสำนักงานและหน่วยงาน 5. งานด้าน IT Support ทั่วไป
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ ด่วนมาก!
ควบคุมการก่อสร้างอาคารสูง คอนโดมิเนี่ยม ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 8 ตำแหน่ง   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เลขานุการผู้บริหาร
-บริหารตารางนัดหมาย อัพเดตตารางเวลานัดหมาย และตารางการประชุม - รับผิดชอบในด้านการประสานงาน,การต้อนรับ,การจัด,จัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม - บันทึกรายงานการประชุมและประสานงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ - ติดต่อสือสานประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
หัวหน้าทีมขาย/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย&/ฝ่ายต้อนรับลูกค้า/Sale Online
- ให้บริการลูกค้าที่มาเยี่ยมชมในโครงการ อธิบายสินค้าให้ลูกค้าทราบ - เก็บข้อมูลดูแลประวัติลูกค้า - ดำเนินการขายตามเป้าที่กำหนด - จัดทำรายงานและปัญหาต่าง ๆ ที่พบ - รับผิดชอบการตรวจส่งมอบ จัดทำสินเชื่อ และโอนให้ลูกค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
มัณฑนากรโครงการ ด่วนมาก!
ออกแบบตกแต่งภายใน ประมาณราคา บริหารและควบคุมดูแลงานได้ทั้งระบบ
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 3   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
โฟร์แมนก่อสร้าง ด่วนมาก!!
-ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง อาคารสูง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ควบคุมการดำเนินงานตกแต่งภายใน (ต้องการด่วน) -ตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานงานของบริษัท -ประสานงานและทำรายงานเสนอต่อผูับังคับบัญชา
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : มีนบุรี, คลองสามวา
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
โฟร์แมนงานระบบประปา !! ด่วนมาก
ติดตั้ง ควบคุมงานระบบสุขาภิบาลอาคารสูง, แก้ไขงานเฉพาะหน้า เช่น ท่อรั่ว ท่อแตก ฯลฯ
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
ช่างประจำอาคาร !! ด่วน
- ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบปรับอากาศ สระว่ายน้ำ (งานภาคสนาม) - ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในงานซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้อยู่เสมอ - สามารถเดินทางไป โครงการดอนเมืองได้
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด่วนมาก !!
เขียนแบบ งานระบบไฟฟ้า ประกอบอาคาร โรงแรม และคอนโดมิเนียม ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขแบบ ก่อนหรือหลังส่งมอบให้แก่ลูกค้า
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก
1. ตรวจสอบการทำงาน สภาพเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยุูในสภาพที่ปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานประจำวัน 2. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ประสบอันตราย การเจ็บป่วย บ่งชี้จุดอันตราย ตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 4. ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน!
1.งานบริการขับรถยนต์ วางแผนการเดินทางขับรถส่งผู้บริหาร 2.งานขับรถรับส่งเอกสารวางแผนการเดินทางตรวจสอบเอกสาร 3.งานดูแลบำรุงรักษารถยนต์ตรวจเช็ครถตามกำหนดเวลานำรถเข้าศูนย์ซ่อมตามระยะ
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม - กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix - รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ - ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน - กำหนดราคาขายและรายการส่งเสริมการขาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
พนักงานขับรถเครื่องจักรงานก่อสร้าง(แบ็คโฮ) ด่วนมาก!
- ขับรถแบ็คโฮในหน่วยงานก่อสร้าง - ดูแลรักษารถเบื้องต้น - ตรวจเช็คสภาพรถก่อนและหลังปฏิบัติงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรสุขาภิบาล
ควบคุมออกแบบงานสุขาภิบาล ดับเพลิง สระว่ายน้ำ ควบคุมดูแลงาน ด้านระบบสุขาภิบาล งานท่อต่างๆ และติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา ควบคุมงานก่อสร้าง
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก.!
- บันทึกบัญชีไอ้ย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี - จัดทำ Payment รับ-จ่าย ปรับปรุงรายการทางบัญชี ตรวจสอบ Staetment ได้ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน - จัดทำ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ใบสรุปค่าใช้จ่าย ก่อนโอนให้กับลูกค้าได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
สถาปนิกโครงการ ด่วนมาก !
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง ฺBOQ - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ - ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ - นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ผู้จัดการโครงการ ด่วนมาก!
-บริหารและควบคุมงาน วางแผนงานก่อสร้าง -ควบคุมการวางแผนการก่อสร้างในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความคืบหน้า-ของโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบ ทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์ -ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของงานใน Project -วิเคราะห์หาแนวทางที่ควรใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหรือการแก้ปัญหา ร่วมกับทีมงานและเจ้าของงานเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องรัดกุม
14 สิงหาคม 2561
บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560