เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
Office Sales/ TeleSales (พนักงานขายประจำออฟฟิศ)
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดและโคมไฟ ยี่ห้อ PHILIPS ประจำอยู่ที่ Office นำเสนอขายสินค้า ให้กับลูกค้าทั้งใหม่และเก่า ช่วยติดต่อและติดตามลูกค้าและงานต่างๆที่ได้เสนอไป เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับแผนกจัดส่งสินค้า และบัญชี ดูแลฐานลูกค้า ระบบ CRM ประชุมสรุปการขายต่างๆ กับแผนกขายโครงการ และการตลาดเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
23 มิถุนายน 2561
Sales Representative (พนักงานขาย)
1. วางแผนการทำงานกับ Project Manager เพื่อเข้าพบลูกค้าในกลุ่มและพื้นที่ต่างๆ 2. เสนอขายสินค้า กลุ่มหลอดไฟ โคมไฟฟิลิปส์ และสินค้า LED รวมถึงการให้คำแนะนำทางด้านข้อมูลและสเปคสินค้า แก่กลุ่มลูกค้า โรงงาน, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ฯลฯ 3. ติดตามยอดขายและปิดเป้าหมายในแต่ละเดือน 4. ส่งรายงานการทำงานในแต่ละสัปดาห์ และสรุปผลงานตัวเองแก Project Manager โดยทางบริษัทฯจะมีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน หรืออบรมที่ Philips เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั่วไปและเน้นสินค้า LED การใช้เทคนิคทางด้านการวางส
23 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย จัดทำเอกสาร ภงด.1, 3, 53 จัดทำเอกสารรับ-จ่าย หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
สมุห์บัญชี
ปิดงบประเดือน-งบประจำปี กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทำ ภงด.ทุกประเภท , ยื่น ประกันสังคม รายงายภาษี ซื้อ,ขาย จัดทำเงินเดือนและรายงานต่างๆ รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ •ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี •คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีต่างๆทีเกี่ยวข้อง •ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัครา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
Lighting Design
สามารถออกแบบงานตกแต่งได้ทั้งภายในภาพนอก โดยสร้างเป็นภาพ Perspective สามารถออกแบบงานด้านแสงสว่างได้หลายประเภท เช่น ร้านค้า โชว์รูม โรงแรม ห้องพัก โรงงาน รวมถึงงานไฟประดับตกแต่งเปลี่ยนสี เช่น งาน ไฟตกแต่ง ภายใน สามารถกำหนดรูปแบบ โคมไฟ หลอดไฟ ตามงานแบบที่สร้างขึ้นมาได้ สามารถนำเสนอแบบให้กับทางลูกค้าได้ ช่วยสนับสนุนงานฝ่ายขายโครงการ โดยการพัฒนาช่องทางการขายกับกลุ่มลูกค้า และ ผู้ออกแบบ
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 20,000-25,000
Sales Support เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1 ประสานงานระหว่างทีมขาย ลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง 2 ดูแลเรื่อง ORDER และจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานขาย 3 จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ 4 ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า 5 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 6 จัดทำรายงานยอดขายและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7 รวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าจากทีมขาย และโทรติดตาม/นำเสนอ/สอบถาม/ให้ข้อมูลเพิ่มเติม กับลูกค้า
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 (เพศหญิงเท่านั้น)   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงาน ฝ่ายขายพื้นที่ภาคใต้
- ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จังหวัด โซนภาคใต้ เช่น ภูเก็ต / นครศรีธรรมราช / / เกาะสมุย /สงขลา-หาดใหญ่ เป็นต้น - เป็นคนพื้นที่ภูเก็ต /หาดใหญ่ /สุราษฎร์ธานี -มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 2 ปี (อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับ Lighting จะพิจรณาเป็นพิเศษ) - บริหารจัดการให้โซนที่รับผิดชอบบรรลุผลตาม KPIs ที่กำหนด -ดำเนินการขายให้บรรลุเป้าหมายรายเดือนตามนโยบาย - นำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริการให้กับลูกค้าให้กับบริษัทและโครงการต่าง ๆ ได้ - แสวงหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำรวจความต้องการของลูกค้าและให้นำเสนอก
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานเปิดบิล
เปิดบิล (Invoce ในระบบบ้านเชียง) และงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 (ผู้หญิง)   เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงาน ฝ่ายธุรการ งานด้านการขาย
1. จัดทำเอกสารสำคัญของบริษัท เพื่อยื่นเสนองานและการขาย 2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย 3. จัดเก็บเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ 4. ประสานงานกับ Sales ที่รับผิดชอบแต่ละงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี 6. ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 7. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจในด้านการประสานงานกับส่วนต่างๆ
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ไลท์ติ้ง ทูเดย์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 (ผู้หญิง)   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560