เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกการตลาด (กลุ่มธุรกิจอาหาร) ด่วนมาก!! เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
วางแผนหาช่องทาง ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายในรูปแบบต่างๆ ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ดูแลบริหารงานขาย ทีมงาน บริการ ดูแลลูกค้า ก่อนและหลังการขาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000-25000
เจ้าหน้าที่ขายสินค้าประจำรถฟู้ดทรัค (Food Truck) ประจำ ด่วน ! จำนวนมาก เงินเดือน 10,000-12,000 บาท/ด.+เบี้ยเลีัยง
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ Food Truck - ต้อนรับลูกค้า รับออร์เดอร์ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณรถ Food Truck - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale รีเทล) ด่วนมาก 15,000 - 18,000 + สวัสดิการ + Com / ทำงาน จ-ศ / ลาดพร้าว 101
เป็นตัวแทนของบริษัทนำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สำรวจความต้องการของลูกค้า และให้บริการดูแลก่อนและหลังการขาย
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (มีโอที) / ทำงาน จ-ศ / ลาดพร้าว 101 , นวมินทร์ ,เลียบทางด่วนรามอินทรา , เกษตร-นวมินทร์ (เริ่มงานได้ทันที)
1. รับจ่ายสินค้าและดูแลสินค้าคลัง 2. จัดวางสินค้าตามประเภท 3. บรรจุสินค้าใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมส่ง 4. ขนของตรวจนับสินค้าขึ้นรถตามคำสั่งซื้อ 5. ติดรถขนส่งลงของให้ลูกค้า
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(ระยอง ด่วนมาก)
ควบคุมการผลิตจดบันทึก อุณหภูมิและรายละเอียดของงาน ชั่งน้ำหนักก่อนเข้า-หลัง จากการเผาถ่านกัมมันต์
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 352 บาท/วัน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ( โฆษณา , ประชาสัมพันธ์ ) 15,000 - 20,000 + สวัสดิการ + com ทำงาน จ-ศ
- เป็นตัวแทนบริษัท นำเสนอสินค้า ประเภทสินค้า งานโฆษณา , สื่อสิ่งพิมพ์ , แมกกาซีน - สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอสินค้า - ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
18 พฤษภาคม 2561
เลขานุการผู้บริหาร (walk in) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ /ทำงาน จ-ศ/ลาดพร้าว101 - นวมินทร์ - เลียบทางด่วนรามอินทรา
- ทำงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร - ทำงานติดต่อประสานงานกับบุคคลากรทั้งภายนอกและภายใน - จัดทำ Presentation - จัดหมวดหมู่เอกสาร - จัดตารางนัดหมายผู้บริหาร - จัดเตรียมของชำร่วย
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและนวัตกรรม( ระยอง ด่วน!)
1.รับผิดชอบลงทะเบียน ติดต่อประสานงานเรื่อง Halal การทำ Lab 2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทำ Lab การวัดค่าคุณสมบัติ Activated Carbon 3.ศึกษาและดำเนินการนำเข้าและส่งออก Carbon 4.จัดทำวิจัยเกี่ยวกับ Activated Carbon/adsorbent/catalyst
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ออกบูธสินค้า (พนักงานประจำ) /ปวช.-ปวส. /9,000-12,000 บาท /ลาดพร้าว101 - นวมินทร์ (เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ)
- ออกบูธ แนะนำ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับลูกค้า - จัดบูทกิจกรรมส่งเสริมการขาย - หาลูกค้าจากช่องทางการขายใหม่ๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (กรุงเทพฯ)
1.จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (Proposal) เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้ารายใหม่ 2.รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ ได้แก่ เอกสารแนะนำสินค้าและบริการ 3.ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและงานประชุมทางธุรกิจต่างๆ 4.วิเคราะห์รายได้บริษัท รายจ่าย ยอดขาย และสินค้าที่ขาดแคลน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 5.จัดทำกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้า และรวมถึงการสอบถามข้อคิดเห็นจากลูกค้า
18 พฤษภาคม 2561
หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (ระยอง ด่วนมาก!)
ดูแลพนักงานให้รับ เก็บ จ่าย ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานะ ปริมาณสินค้าคงคลังปัจจุบัน จัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินค้าควบคุมการเคลือนย้ายสินค้าตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้า กำหนดกฏระเบียบความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานขาย จัดซื้อเพื่อรับทราบยอดจัดส่ง นำมาจัดทำวางแผนการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องตรงเวลา ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ใ
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (กราฟฟิกดีไซน์ ) ทำงาน จ-ศ / ด่วนมาก!!!!!
-ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ และนำเสนองาน ทำนิตยาสาร ตัดต่อภาพ ถ่ายรูป ต่างๆ -ทำเว็บไซด์บริษัทฯ -ทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อสังคม
18 พฤษภาคม 2561
ช่างเทคนิค (ประจำสาขาระยอง)ด่วนมาก
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,500 - 12,000
วิศวกรฝ่ายขาย สนง.ขอนแก่น ( ด่วนมาก!!!! )
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-25000
เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า 10,000-12,000 + OT ทำงาน จ-ศ / ลาดพร้าว 101 - นวมินทร์
- ขับรถยนต์ของทางบริษัทฯ - บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 พฤษภาคม 2561
วิศวกรฝ่ายขาย โครงการ ( ระยอง ด่วนมาก!)
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ นำเสนอสินค้า equipment , chemical งานโครงการและบริการให้แก่ลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรม และเปิดตลาดลูกค้าใหม่ - สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน - ดูแลฐานลูกค้าเก่า และฐานลูกค้าใหม่ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) / 20,000 + สวัสดิการ + com / ลาดพร้าว101 ,เกษตร-นวมินทร์ , เลียบทางด่วนรามอินทรา (ด่วน!! เริ่มงานทันที)
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย -เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ - ประจำสำนักงาน กรุงเทพ หรือ ระยอง
18 พฤษภาคม 2561
พนักงานรับ - ส่งเอกสาร ( ระยอง)ด่วนมาก
1.รับเอกสารจากพนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมเอกสาร 3.วางแผนการเดินทาง 4.รับส่งเอกสารกับหน่วยงานภายนอก 5.ส่งเอกสารให้แก่พนักงานหรือหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 6.จัดทำรายงานผลการรับส่งเอกสารประจำวัน
18 พฤษภาคม 2561
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
เจ้าหน้าที่บริหารสื่อออนไลน์ ด่วนมากกก ( Social Media Executive )
บริหารงานด้านสื่ออนไลน์ของบริษัท ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทุกช่อทาง และสามารถใช้ Application ต่างๆได้เป็นอย่างดี
18 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560