เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ลาดพร้าว 101 / ทำงาน จ.-ศ. / มีประสบการณ์ 20,000 - 25,000 บาท (พร้อมเริ่มงานทันที)
1. การจัดการระบบบริหารงานคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า 2. ดูแลการจัดตารางการจัดส่ง การเตรียมสินค้า การเตรียมรถ และติดตามผลการจัดส่งกับลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า 4. แก้ไขปัญหาในการจัดเตรียมการขนส่ง 5. ประสานงานการนำเสนอการซ่อมบำรุงรักษารถ 6. สรุปผลการการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 7. วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท และ จัดหาแนวทางลดต้นทุน 8. จัดทำระเบียบสินค้าแยกตามหมวดหมู่ 9. จัดทำเอกสารตามระบบ ISO
21 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ( โฆษณา , ประชาสัมพันธ์ ) 15,000 - 20,000 + สวัสดิการ + com ทำงาน จ-ศ
- เป็นตัวแทนบริษัท นำเสนอสินค้า ประเภทสินค้า งานโฆษณา , สื่อสิ่งพิมพ์ , แมกกาซีน - สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอสินค้า - ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
21 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ /ปวช.-ปวส. /9,000-12,000 บาท /ลาดพร้าว101 - นวมินทร์ (เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ)
1.รับโทรศัพท์ 2.ติดต่อประสานงานภายนอก และภายใน 3.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 4.รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤศจิกายน 2560
เลขานุการกองบรรณาธิการ / ทำงาน จ-ศ (เริ่มงานได้ทันที พิจารณาพิเศษ)
1.ประสานงานกองบรรณาธิการกับนักเขียน คอลัมน์นิสต์ในการวางแผนนัดหมาย งานธุรการกองบรรณาธิการ 2.ประสานงานกับลูกค้าในงานธุรการขาย 3.ประสานงานกับกราฟฟิคด้านสื่อโฆษณาของลูกค้า 4.ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของนิตสสาร 5.งานทะเบียนสมาชิกและประสานงานขนส่ง
21 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและนวัตกรรม( ระยอง ด่วน!)
1.รับผิดชอบลงทะเบียน ติดต่อประสานงานเรื่อง Halal การทำ Lab 2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทำ Lab การวัดค่าคุณสมบัติ Activated Carbon 3.ศึกษาและดำเนินการนำเข้าและส่งออก Carbon 4.จัดทำวิจัยเกี่ยวกับ Activated Carbon/adsorbent/catalyst
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ออกบูธสินค้า (พนักงานประจำ) /ปวช.-ปวส. /9,000-12,000 บาท /ลาดพร้าว101 - นวมินทร์ (เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ)
- ออกบูธ แนะนำ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับลูกค้า - จัดบูทกิจกรรมส่งเสริมการขาย - หาลูกค้าจากช่องทางการขายใหม่ๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (ระยอง ด่วนมาก!)
ดูแลพนักงานให้รับ เก็บ จ่าย ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานะ ปริมาณสินค้าคงคลังปัจจุบัน จัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินค้าควบคุมการเคลือนย้ายสินค้าตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้า กำหนดกฏระเบียบความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานขาย จัดซื้อเพื่อรับทราบยอดจัดส่ง นำมาจัดทำวางแผนการจัดส่งตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องตรงเวลา ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ใ
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
ช่างเทคนิค (ประจำสาขาระยอง)ด่วนมาก
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500 - 12,000
เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า 10,000-12,000 + OT ทำงาน จ-ศ / ลาดพร้าว 101 - นวมินทร์
- ขับรถยนต์ของทางบริษัทฯ - บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรฝ่ายขาย โครงการ ( ระยอง ด่วนมาก!)
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ นำเสนอสินค้า equipment , chemical งานโครงการและบริการให้แก่ลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรม และเปิดตลาดลูกค้าใหม่ - สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน - ดูแลฐานลูกค้าเก่า และฐานลูกค้าใหม่ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
สมุห์บัญชี (ด่วนมาก!!) / มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป / ลาดพร้าว 101 , ทางด่วนรามอินทรา ,เกษตร- นวมินทร์ / ทำงานจันทร์ - ศุกร์
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษีขายประจำเดือน , ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ผังบัญชีให้เป็นไปตามหมวดหมู่ 2.จัดทำงบการเงิน งบประมาณการ งบประแสเงินสด และแบบพัฒนาการเงิน 3.งานตรวจสอบการจัดทำใบสำคัญจ่ายและการบันทึกบัญชีต่างๆ เจ้าหนี้/ใบสำคัญจ่ายอื่น ตามมาตรฐานทางบัญชี และให้ผู้บริหารอนุมัติตามขั้นตอนแล้วนำส่งแผนกการเงินจัดทำเช็ค 4.นำส่งรายงานภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1-3-53-ภพ.30 ภพ.50-51 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร ตามกฎหมายและเวลาที่กำหนด 5.คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศตรวจสอบเอกสาร S
21 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) / 20,000 + สวัสดิการ + com / ลาดพร้าว101 ,เกษตร-นวมินทร์ , เลียบทางด่วนรามอินทรา (ด่วน!! เริ่มงานทันที)
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย -เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ - ประจำสำนักงาน กรุงเทพ หรือ ระยอง
21 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ด่วนมาก)ระยอง
1.เบิกจ่ายสินค้าในคลังให้กับผู้ที่มาเบิก 2.ลงบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าในระบบให้ถูกต้อง 3.รับสินค้าเข้าคลังพร้อมลงบันทึกการรับสินค้าเข้าระบบ 4.ตรวจนับสินค้าในคลังพร้อมทั้งจัดทำรายงานคลังสินค้า 5.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในคลังสินค้า
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560