หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรประมาณราคางานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล
   1.ศึกษาแบบ และข้อกำหนดโครงการที่จะทำราคา 2.ประสานงาานและจัดทำเอกสารราคาเพื่อประมูลโครงการกับวิศวกรในฝ่ายให้ทันตามกำหนด 3.ประสานงานในการจัดส่งเอกสารให้ Supplier สำหรับการขอราคา รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจกับการจัดทำเอกสารประมูลงาน 4.ถอดแบบราคา จำนวนสินค้า-วัสดุจากแบบ และขอราคาจากร้านค้า เพื่อเป็นข้อมูลประเมินราคาโครงการ 5.จัดทำต้นทุนของระบบโครงการ 6.จัดทำใบเสนอราคา พร้อมบัญชีแสดงรายการตามรูปแบบโครงการ 7.จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานในแผนกให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ+ประสบการณ์
พนักงานเขียนแบบงานระบบ M&E
   ดูแล SHOP APP Combine ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ ทำ Detail แบบในส่วนที่ขัดแย้งกันในแต่ละระบบ และส่งขออนุมัติ หาข้อสรุป และทำการรวบรวมแบบ ทั้งหมดตอนส่งงานสุดท้าย เพื่อทำ As-built DWG
23 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานสโตร์ (ประจำsite งานก่อสร้าง)
   ดูแลงานสโตร์ส่วนกลาง การจัดการเรื่องการใช้งาน ไม้แบบ นั่งร้าน ระบบการให้เช่าทรัพย์สิน เครื่องไม้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรโครงการ (ประจำหน่วยงาน จ.สงขลา)
   - จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ - จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ - เจรจาตกลงเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการทำงานในโครงการต่อผู้ควบคุมและเจ้าของงาน รวมถึงการควบคุมงานที่ไม่ได้มาตรฐาน การแก้ไขงานที่คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน - ควบคุมการขนย้าย จัดเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ มีมาตรฐานในการตรวจรับ การจัดเก็บ และป้องกันความเสียหาย - รายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำสัปด
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
โฟร์แมน
    ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ+ประสบการณ์
Cost Engineer (Senior)
   - ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ และรายการประกอบแบบ เทียบ BOQ ฝ่ายประมาณการ - ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลดจากหน้างานและทำ Cost Report
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Project Coordinator
   -ประสานงานกับทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการโครงการ -ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา M & E เจ้าของโครงการ -ประสานงานกับ Business Partners ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ -รายงานความคืบหน้าของโครงการ -จัดการกับความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ในโครงการที่ได้รับมอบหมายโดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ+ประสบการณ์
พนักงานจัดซื้อ(งานระบบ)
   จัดซื้อ จัดจ้าง เช่า วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานระบบ ให้ได้ตาม PR ที่ขอซื้อมา ทั้งหมดเพื่อให้ทันกับความต้องการของหน่วยงานก่อสร้าง
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ+ประสบการณ์
พนักงานเขียนแบบ (โครงสร้าง+สถาปัตย์)
   1. เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม กับวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติงานด้านเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา มัณฑนากรในการเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคจากภาพร่างหรือจากบันทึกแสดงรายการต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 2. Comebine แบบได้ 3. การเขียนแบบ 3D ด้านโครงส้างและสถาปัตยกรรมการถ่ายสำเนาแบบ และการจัดเก็บรักษาแบบพิมพ์เขียวชี้แจงรายละเอียดของแบบให้แก่ช่างก่อสร้าง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. สามารถเคลียร์แบบและแก้แบบตามที่ทางวิศวกรหรือสถาปนิกกำหนดและช่วยประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้นได้
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ+ประสบการณ์
โฟร์แมนสนาม
   -ควบคุมงานตอกเสาเข็ม -ตรวจเช็คระดับ Blow -ทำรายงานเอกสารต่อผู้ว่าจ้าง -ติดตามและแก้ไขปัญหาหน้างานได้
24 พฤษภาคม 2560
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดกระบัง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ+ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560