เข้าระบบผู้สมัครงาน
โปรแกรมเมอร์
สำรวจและ วิเคราะห์ความต้องการ ในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาใช้ในการ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม หรือ จัดหาโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนการให้คำแนะนำการใช้งานและแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถ นำโปรแกรมต่างๆ ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการแม่พิมพ์
1. ควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC 2. ตรวจเช็คการติดตั้งวัสดุที่เครื่อง CNC 3. ออกแบบแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 มีนาคม 2561
วิศวกร
ควบคุมติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของสินค้า NEW ITEM และการแก้ไขปรับสินค้าของบริษัท และจัดทำเอกสารมาตรฐานสำหรับเป็นข้อมูลในการผลิตสินค้า ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
17 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานด้านสรรว่าจ้าง การบริหารค่าจ้างสวัสดิการ และงานแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและองค์กร ตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลกรในการทำงาน
17 มีนาคม 2561
ช่างเทคนิค
ดูแล ตรวจเช็ค ปรับแต่งการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง
17 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- ติดต่องานราชการภายนอก - ดูแลงานในเรื่องของแรงงามสัมพันธ์
17 มีนาคม 2561
Sale
-ติดต่อลูกค้าหรือจัดซื้อห้างสรรพสินค้า -ขายของเด็กเล่น และผลิตภัณฑ์พลาสติก ทุกประเภท
17 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ออกรายละเอียดการสั่งการผลิต 2.ออกเอกสารบันทึกรายงานลงข้อมูล 3.เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
17 มีนาคม 2561
เลขากรรมการผู้จัดการ
1. ดูแลการผลิต 2.กลั่นกรองตรวจสอบการผลิต ( ด้านเอกสาร)
17 มีนาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
1.วางแผนวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการบำรุงเชิงป้องกัน และหาแนวทางในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. วางแผนการซ่อมบำรุง และควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 3. ติดตามงานภายนอกด้านการบริการเครื่องจักร และการจัดซื้อ อะไหล่ 4.วางแผนการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งภายใน และภายนอกให้มีความเข้าในการปฏิบัติงาน
17 มีนาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
1.บริหารการจัดเก็บ จัดเรียงสินค้า จัดส่งสินค้า และดูแลรักษาสินค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนารายการเคลื่อนไหวของสินค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้า 4.วางแผน การผลิต เพื่อให้การจัดส่งได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
17 มีนาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน
1.ควบคุมดูแลการประมาณการต้นทุน สินค้าใหม่ ( New item) 2.ดูแลและตรวจสอบต้นทุนสินค้า ทั้งหมด 3.ตรวจสอบข้อมูลการสรุปผลกำไร – ขาดทุน ของสินค้า นำเสนอผู้บริหาร 4.ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลตามโครงสร้างต้นทุน ให้เป็นปัจจุบัน 5.ควบคุมการจัดทำ Master plan ของการผลิตสินค้าใหม่ 6.ควบคุมดูแลการสร้างข้อมูล ( BOM / ROUTING / STD COST
17 มีนาคม 2561
ช่างไฟฟ้า
1.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 2.ทำการซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบริษัท 3.บำรุงรักษาไฟฟ้าและโทรศัพท์ภายในบริษัท
17 มีนาคม 2561
QA Engineer
ตรวจสอบ ทดสอบรับรองผล สินค้าใหม่ ให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อกำหนดมาตรฐาน วิเคราะห์แนวโน้มข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ปรับปรุงวิธีการทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงจัดทำข้อมูลด้านสถิติ ซึ่งนำไปสู่การ วิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
17 มีนาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560