เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าท่ี (พัฒนาชุมชน ) ประจาสำนักงานภาคกลาง(ปทุมธานี)
ลงพื้นที่สารวจ และหาข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัยของชุมชน, จัดทำประวัติเจ้าของบ้าน เพื่อนามาสู่การพิจารณาเป็นผู้รับบริจาค, ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมการสร้างบ้านกับทีมอาสาสมัคร ความรับผิดชอบ 1. ลงพื้นที่สำรวจและหาข้อมูลความต้องการบ้านจากชุมชนหรือจากผู้ให้การสนับสนุน โดยประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น (เช่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อบต.) 2. จัดทำเอกสารเจ้าของบ้าน เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการสร้าง หรือซ่อมแซมบ้าน 3. ลงพื้นที่ดูแลอาสาสมัครในการสร้าง หรือซ่อมแซมบ้าน และติดตามเจ้าของบ้านให้มามี
20 ตุลาคม 2561
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
เจ้าหน้าที่ ( งานก่อสร้าง/พัฒนาชุมชน ) ประจำสำนักงานภาคกลาง (จังหวัดปทุมธานี)
1. จัดทำเอกสารเจ้าของบ้าน เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการสร้าง หรือซ่อมแซมบ้าน 2. ลงพื้นที่ ดูแลอาสาสมัครในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ติดตามเจ้าของบ้าน และชาวบ้านให้มาลงแรงในการก่อสร้างบ้านทุกครั้ง 3. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้านตามโครงการที่กำหนด 4. ควบคุม / ประสานงาน / แก้ไขปัญหากับผู้รับเหมาที่ได้รับงานจากมูลนิธิฯ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ และงบประมาณที่กำหนด 5. ให้ความรู้ / คำปรึกษา เกี่ยวกับการสร้างบ้านแก่ ชุมชน / เจ้าของบ้าน / อาสาสมัคร 6. ติดตามเก็บเงินชำระคืนจากเจ
20 ตุลาคม 2561
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000-18,000 บาท
เจ้าหน้าที่ (ติดตามและประเมินผลโครงการ) ฝ่ายโปรแกรม
1. Prepare and recheck homeowner documents for present to Committee. 2. Monitoring and evaluation all projects to be consistent with propose, plan, timetable and budget. 3. Site visit and report for monitoring and evaluation all projects in zone according to the annual plan. 4. Liaise with APO (where applicable); give information according to APO’s request (seek instruction from Manager where appropriate) 5. Summarize monitoring and evaluation report to be consistent with project plan wh
20 ตุลาคม 2561
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
เจ้าหน้าที่ (โครงการก่อสร้าง) ฝ่ายโปรแกรม
1. ดูแลงานด้านโครงการก่อสร้างต่างๆ ของมลูนิธิให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด 2. ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น แบบก่อสร้างต่างๆ รายการ และราคาของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. จัดทำเอกสาร และประสานงาน กับผู้รับเหมา (การประกวดราคา, จัดซื้อจัดจ้าง) ในโครงการปกติ และโครงการพิเศษ 4. ลงพื้นที่จัดเตรียมเอกสารสำรวจ และดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2561
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560