เข้าระบบผู้สมัครงาน
QC Supervisor
- การจัดการควบคุมและติดตามการตรวจสอบสินค้า - การจัดการการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และเคมี - จัดทำเอกสารห้องปฎิบัติการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ควบคุมดูแลงานทดสอบทางจุลชีววิทยา/ เคมี เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ - ติดตามตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์/ตามตกลง
หัวหน้าฝ่าย Logistics
-วางแผน และจัดระบบขนส่ง ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน -บริหาร จัดการเชิงปริมาณและคุณภาพ ของต้นทุนและประสิทธิภาพการขนส่ง -ควบคุมดูแลพนักงานขนส่งของบริษัท และรถรับจ้างให้อยู่ในระเบียบวินัย -จัดทำแผนตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรถขนส่ง -ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -ระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวสินค้า -ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกิจกรรม ISO, SAFETY 5ส. GMP, HACCP -รู้เส้นทางในการสัญจรเป็นอย่างดี
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานบัญชีชั่วคราว
-รับวางบิล - จ่ายเช็ค -เอกสารวางบิล จัดทำชุดเอกสารการรับชำระหนี้ บันทึกเอกสารการรับชำระหนี้ รวบรวมภาษีขาย สรุปรายงานการรับชำระหนี้ ยอดหนี้คงค้าง รายงานลูกหนี้ที่มีปัญหา รายงานยอดขายแยกตามประเภทของสินค้า ตามกลุ่มลูกค้า -บันทึกเอกสารเปิดหน้าบัญชีของกลุ่มลูกค้า ประวัติลูกค้าเข้าระบบ -อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
20 พฤศจิกายน 2560
ช่างกลโรงงาน
-ทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องจักร -ทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รับผิดชอบงานการดูแลเครื่องจักรให้พร้อมการผลิต -ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด -รับผิดชอบงานสร้าง,ซ่อม ในฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบดูแลและรักษาความสะอาด เครื่องมือช่างและสถานที่ทำงานให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ -รับผิดชอบงานซ่อม,สร้าง ในฝ่ายซ่อมบำรุง
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Supervisor ฝ่ายขายโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
-ติดต่อและประสานงานขายกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ทำแผนการขายประจำปี -ติดตามผลการทำงานแต่ละไตรมาศ -ขยายกลุ่มลูกค้ารายใหม่
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Operator/คุมเครื่อง/ระบบฝ่ายผลิต
-จัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับแผนการผลิต -ปฏิตามขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด -ดูแล และทำความสะอาด Line การผลิตให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ -ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรในสายการผลิตให้สะอาดและพร้อมใช้งาน
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : พนักงานรายวัน
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
คัดกรองพนักงานอัตราใหม่,จัดทำ Job Description,ควบคุมบันทึกใบลาพนักงาน,เก็บประวัติพนักงาน,บันทึกค่าแรง,Time Attendance,ส่งเอกสารประกันสังคม,ทำเรื่องเกี่ยวกับพนักงานต่างด้าว,บันทึกใบสั่งซื้อ,ควบคุมดูแลงานธุรการเอกสารทั่วไป,รับผิดชอบงานด้านการควบคุมนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Production supervisor
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานตามคู่มือการทำงานฯ จัดทำแผนงานการผลิตผลิตภัณฑ์,วัตถุดิบ,ของเสีย ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดูแลควบคุมอัตรากำลังคนในกระบวนการผลิต จัดทำมาตรฐานการทำงานตามหลักสากล ฯลฯ
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายประจำห้าง (PC) ด่วนมากที่สุด*****
แนะนำสินค้า และโปรโมชั่น จัดเรียบ และเติมสินค้าตามรูปแบบที่กำหนด ดูแลสต๊อคสินค้า การสั่งสินค้า ทำยอดขาย รายงานยอดขาย ดูแลความเรียบร้อยในบูธ ปรุงอาหาร ในห้างสรรพสินค้า
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 20   เงินเดือน : PC 310/วัน+OT+ค่าคอมมิชชั่น สำหรับหน่วยแทน ค่าแรง
Web Content Adminstrator
1. ร่วมคิด Content กิจกรรมออนไลน์ในโลกโชเชียลมีเดีย 2.โพสต์และอัพเดทเว็ปไซค์ , เฟชบุ๊ค , อินตราแกรม ,ไลน์ ฯลฯ 3.จัดทำและส่ง EDM และ Email Marketing 4.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
ดูแลเครื่องจักร ทำ preventive manternance ดูแลอะไหล่เครื่องจักร ทำตารางการดูแลรักษาเครื่องรายวัน,เดือน,ปี ซ่อมเครื่องจักรได้
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี(Part Time)
-รับผิดชอบการตรวจสอบ จัดเก็บ แก้ไขืเอกสารทางบัญชีเพื่อให้มีการทำงานที่ไว รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : หลังผ่านทดลองงานได้เดือนละ 9,300 บาท รวมค่าเที่ยวล
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560