เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขับรถดับเพลิง (Fire truck driver )
ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิงและสนับสนุนงานฉีดทำความสะอาด รับผิดชอบดูแล ตรวจเช็ค บำรุงรักษารถดับเพลิง สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานและงานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ หรือนายจ้างมอบหมาย
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล
-ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องกลในโรงงานผลิตไม้บอร์ด MDF -ดูแลซ่อมบำรุงระบบHydraulic และในระบบเครื่องอัดไม้ -ดูแลระบบ Pneumatic -บริหารงานในส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง, ดูแลรักษา, ตรวจซ่อม, ปรับปรุงและติดตั้งระบบเครื่องจักรกล -วางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planing Officer)
วางแผนการผลิต วางแผนการรับส่งสินค้า วางแผนการผลิต ตั้งแต่ได้รับ Order จนกระทั่งสินค้าได้ถูกผลิตครบกระบวนการ
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!
รับผิดชอบการตั้งหนี้เจ้าหนี้ในประเทศ (PBE & PBM) ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปรับปรุงและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด บันทึกรายการใน JV บันทึกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกการรับ-จ่ายเงินบางส่วน ปิดบัญชีภาษีซื้อรวมทั้งปิดบัญชีเจ้าหนี้
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเครื่องกล/เครื่องกล PM
รับผิดชอบด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ซ่อมงาน spare part ,ซ่อมอะไหล่, Maintenance ประจำเดือน ประจำวัน และงานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญญา
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : หลายตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
คนพิการ ด่วน!!
- งานธุรการคีย์ ข้อมูล - งานทำความสะอาดในไลน์ผลิต หมายเหตุ : จะพิรารณาตามความเหมาะสม
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
HR SUPERVISOR_ENGLISH SPEAKER (บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด)
• Recruitment manpower to support all departments • Contacting BOI for foreigner technicians approval • Contacting agency for labour contract service • Be responsible to foreigner staffs processing for VISA Approval, VISA Extension, Work Permit Application, Work Permit Renewing and Reporting 90 Days Staying in Thailand ; Singapore, Malaysia, Indonesia, Chinese Myanmar and Cambodian more than 100 employees • Orientation to new intakes both Thai and Foreigner employees • Assign relevant tr
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขายลูกค้าจีน (บริษัท เอเซียน โอ๊ค จำกัด)
1. รับ order จากฝ่ายขายเพื่อกระจายงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. จองเรือตามแผนการส่งออกจากฝ่ายขาย 3. แจ้งแผนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. แจ้งแผนการขึ้นสินค้าให้บริษัขนส่ง 5. ควบคุมและตรวจเช็คความสอดคล้องตรงกันระหว่าง order จากฝ่ายขาย และส่วนงานวางแผนการผลิต 6. ทำรายงานการส่งออกประจำเดือนและค่าใช้จ่ายขนส่ง/จองเรือให้ผู้บังคับบัญชาและบริษัทรับทราบ 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 8. จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับผ่านพิธีการให้กับบริษัทฯชิปปิ้งเพื่อเดินพิธีการด่านศุลกากร 9.
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเชื่อม (แผนกยานยนต์) ด่วน!!
-งานเชื่อมโลหะ, บาง, หน -เชื่อมและซ่อมแซมกระบะ, ฝาท้ายรถประเภทต่างๆ และอื่นๆ -บันทึกการเชื่อมซ่อมบำรุงยานยนต์รายวัน
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
งานไฟฟ้า ด่วน!!!
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (มีประสบการณ์)
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาร่วมกับฝ่ายผลิต เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถ 10, 12 ล้อพ่วง
- ขับรถขนส่งไม้ท่อนและตอไม้ - ตรวจเช็ครถทุกวันก่อนการปฎิบัติงาน - ขับรถรับไม้ตามลานไม้ต่างๆ - ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าเที่ยว
ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ด่วน!!!)
-ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานHR ทั้งหมด -รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแรงงานต่างด้าว -ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง -รับผิดชอบดูแลงานAdmin -งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!(ประจำ บ.เอเชียนโอ๊ค)
รับผิดชอบการตั้งหนี้เจ้าหนี้ในประเทศ (PBE & PBM) ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปรับปรุงและบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทั้งหมด บันทึกรายการใน JV บันทึกจ่ายเงินสดย่อย บันทึกการรับ-จ่ายเงินบางส่วน ปิดบัญชีภาษีซื้อรวมทั้งปิดบัญชีเจ้าหนี้
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า(โรงไฟฟ้าด่วน)
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การควบคุมและสั่งการจากผุ้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุุงและแก้ไขให้เครื่องจักรกลอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
16 มิถุนายน 2561
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560