เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
การตลาด
-วางแผนงานด้านการตลาด -จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด -งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานฝ่ายขายประจำกรุงเทพ
1.เสนอขายสินค้าที่ตนรับผิดชอบต่อลูกค้า 2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตัวสินค้าที่ตนดูแลอยู่ 3.งานอื่นๆที่รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 16,000-25,000 หรือ ตามตกลง +ค่าคอมฯ+ค่าโทรศัพท์+ค่
พนักงานขายประจำสาขาภูเก็ต
นำเสนอการขายสินค้าที่รับผิดชอบ รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 - 25,000
sale supervisor
-บริหารจัดการทีมขายให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย -ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าที่ตนรับผิดชอบ -กิจกรรมพัฒนาทีมงานขายให้เป็นทีมขายมืออาชีพ
20 กุมภาพันธ์ 2561
วิศวกรไฟฟ้า Engineer
ควบคุม ดูแลการทำงานของช่างเทคนิค ดูแลงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ งานอื่นตามที่รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั่วไป สร้างเอกสาร ส่งเอกสารและจัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 20,000 บาท + ค่าครองชีพ + ค่าตำแหน่ง +
พนักงานขายสาขาเชียงใหม่
เสนอขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง +ค่าคอมฯ+ค่าโทรศัพท์+ค่าน
ช่างเทคนิค
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เตือนภัย ประตูอัตโนมัติ เครื่องกรองน้ำและอื่นๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 25,000 บาท + ค่าครองชีพ + ค่าตำแหน่ง +
Sales Supervisor(สาขาเชียงใหม่)
นำเสนอการขายสินค้าที่ตนรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลทีมขายที่ตนเองรับผิดชอบ บริหารงานขายสินค้าในแผนกที่ตนรับผิดชอบ งานอื่นที่รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
พนักงานขาย(AutoDoor)
นำเสนอการขายสินค้าที่ตนรับผิดชอบแก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 16,000 - 25,000 บาท หรือตามตกลง
พนักงานขายเครื่องกรองน้ำ
นำเสนอการขายสินค้าต่อลูกค้าของบริษัท รักษาลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าที่ตนรับผิดชอบ งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 16,000 บาท ถึง 25,000 บาท
ผู้จัดการฝ่ายขาย(ภูเก็ต)
-บริหารจัดการทีีมขายให้มีประสิทธิภาพ -เสนอขายสินค้าของบริษัทต่อลูกค้า -รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ -งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 บาท ขึ้นไปหรือตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ควบคุม ดูแลการทำงานของช่างฝ่ายเซอร์วิสให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานเทคนิคการติดตั้ง ทดสอบระบบ Fire Alarm ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า,ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000 บาท ขึ้นไป หรือตามตกลง
IT support
ติคตั้งอุปกรณ์ ระบบIT , Software ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ดูแลระบบ Network , Server ของบริษัท ดูแลระบบ Lan ของบริษัท
21 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขายเครื่องกรองน้ำ สาขาเชียงใหม่
นำเสนอการขายสินค้าเครื่องกรองน้ำแก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 18,000
การตลาดออนไลน์
1.ทำการตลาดออนไลน์ ในสินค้าที่ตนรับผิดชอบ 2.ปรับปรุงข้อมูลสินค้าอย่างสม่ำเสมอ 3.งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 บาท ขึ้นไป
Telesales
นำเสนอการขายสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 14,000 บาท ขึ้นไป หรือตามตกลง
Product Manager
-วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด และภาวการณ์คู่แข่ง เพื่อกำหนดแนวทางธุรกิจ -คิดกลยุทธ์เพื่อสร้างแบรนด์สินค้า พัฒนาสินค้า สร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นยอดขายของสินค้า -ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ -แก้ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
20 กุมภาพันธ์ 2561
เลขานุการผู้บริหาร
1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. ตอบรับ E-mail เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร 3. ดูแลประสานงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้บริหาร 4. จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 6. จดรายงานการประชุม เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ให้กับผู้บริหาร ทำบิลค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริหารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560