เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสาร กระทบยอดบัญชีต่างๆทั้งระบบปิดงบได้
23 กุมภาพันธ์ 2561
จป.วิชาชีพ- (ขนส่งสายใต้)
ดูแลระบบความปลอดภัยและจัดทำรายงานส่งกรมแรงงานและทำในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ฝึกอบรม
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 23,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำที่ขนส่งสายใต้ใหม่)
บัญชีลูกหนี้ ออกใบเสร้จ ใบแจ้งหนี้ ติดตามทวงหนี้ และอื่นๆ
23 กุมภาพันธ์ 2561
ช่างไอที ประจำที่ขนส่งสายใต้ใหม่
ดูแลระบบแลนด์ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ดูแลเวปไซด์ของบริษัท ควบคุมดูแลทั้งฮาร์ดเเวร์และซอฟแวร์ รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งระบบภายในอาคารขนส่งสายใต้ใหม่
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000-15,000
เจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.(ขนส่งสายใต้)
1.ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2.ควบคุมดูแลงานจราจร 3.ดูแลรักษาทรัพย์สินของบนริษัท 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000.00 บาท
คนจัดสวนหย่อม-(ขนส่งสายใต้)
ดูแลตัดกิ่งตกแต่งสวนต้นไม้จัดสวนหย่อมให้สวยงามรวมถึงทำความสะอาดสวนลดน้ำต้นไม้และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่ -การเงิน (ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์)
1.ทำบันทึกรายวัน รับเงิน ออกใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2.บันทึกรายวันรับ และออกบิลขายทรัพย์สินและขายอื่นๆ 3.จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์พร้อมสรุปยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก 4.บันทึกรายจ่ายชำระหนี้พร้อมจัดทำเช็คและภาษี หัก ณที่จ่าย 5.ติดตา่มหนี้และตรวจเช็คเงินรับชำระหนี้จากลูกค้าเพื่อออกใบเสร็จ 6.สรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระและตรวจสอบเงินเข้าของบัญชีบริษัท 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2    เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่การขาย/การตลาด-(ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์)
1.เสนอขายพื้นที่เช่า 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้า เก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.ดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการลูกค้าทุกด้าน 6.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000.ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บัญชี-บจ.เอสบีทีสตาร์
จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน,ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า,ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53
23 กุมภาพันธ์ 2561
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
- Achieves budgeted sales and maximum profitability. - Actively manages the financial statement, reviews and critiques performance in a timely fashion. Teaches the process to all members of the management team. - Responsible for marketing plan by merging with corporate marketing programs. - Closely monitors solicitation and booking activity through the sales activity reporting process and periodical spot checks.
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 80,000-120,000
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน-(A-Star-Resort)
1.บัญทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 2.จัดทำภาษีซื้อและภาษีขาย 3.ยื่นแบบ ภงด 1,5, 53 และ ภพ.30 4.ออกใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงิน 5.จัดทำเอกสารแนบบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-17,000 บาท/เดือน
พนักงานขาย-ห้องพัก A-star Resort
ขายห้องพักรีสอร์ท ห้องจัดเลี้ยง ที่ A-Star Resort เชียงราย ปฏิบัติงานที่สำนักงานกรุงเทพ-สถานีขนส่งกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 บาท
เจ้าหน้าที่การตลาด -(ตลาดกัลปพฤกษ์)
เสนอขายพื้นที่เช่าดูแลลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้ารายใหม่รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน- (ตลาดกัลปพฤกษ์)
จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายและออกใบแจ้งหนี้ ติดตามทวงถามหนี้และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
23 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าแผนกบัญชี - ประจำ ณ ราชพฤกษ์ พระราม 5
จัดทำและดูแลระบบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้และปิดงบการเงินรวมถึงรายละเอียดงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานช่วงเวลา 13.00-21.00 น.ได้
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท/เดือน
วิศวกรไฟฟ้า-โรงเบียร์พระราม 2
ติดตั้งซ่อมบำรุงควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าหม้อแปลง ภายในอาคาร
23 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560