เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเชื่อม (สาย 5) ด่วน!!!
มีประสบการณ์งานเชื่อมโลหะ เหล็ก ,เชื่อมอาร์กอน , เชื่อมไฟฟ้า
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 350-500
หัวหน้าคุมงานติดตั้ง / โฟร์แมน (สาย5)
เจ้าหน้าที่คุมไซร์งานติดตั้ง / ชั้นวางสินค้า ติดตั้งงานตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมดูงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
พนักงานขาย Sales (มีรถยนต์ส่วนตัว) สาย 5
เสนอขายสินค้าชั้นวางสินค้า หรือ รถยก/รถลาก หรือ สายพานลำเลียง หรือ ตู้ไฟฟ้าให้กับฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ตามเขตพื้นที่ ๆได้รับมอบหมาย อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์ มีค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย, มีค่านำ้มัน , ค่าโทรศัพท์ , ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 13,000-20,000
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (สาขาเพชรบุรี)
1.การวางแผน และตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบได้ตรงกำหนดเวลาที่ ลูกค้าต้องการ 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามแผนการผลิต 3.บริหารการใช้บุคลากรตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.ดำเนินการแก้ไขความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นและป้องกันความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนติดตามผลและประเมินการแก้ไขและป้องกันให้สำเร็จลุล่วง 5.ควบคุม ดูแลระบบการผลิตของบริษัทให้เ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สาย 5)
-รับใบสั่งซื้อ(PR) จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบใบขอซื้อ (PR) ที่มีการตรวจเช็คราคาเปรีบเทียบ -เปิดใบสั่งซื้อ PO เสนอเซ็นต์ -จัดทำทะเบียนผู้ขาย ,ประเมินผู้ขาย -ติดตามสินค้าที่เปิดใบสั่งซื้อ/ตรวจเช็คสินค้า -ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000
พนักงานคลังสินค้า (สาย5) ด่วน!!!
ตรวจเช็คสินค้าในคลัง และการเบิก-จ่ายวัตถุดิบในคลัง ตัดเหล็ก มีพื้นฐานด้านงานเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/ฝ่ายผลิตสายพานลำเลียง (CONVEYORS) สาย 5
1.วิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จ 2.กำหนดแผนงานด้านการตลาดและการขายผลิตภัณ์ได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ 3.สำรวจ วิเคราะห์ช่องทางตลาด เพื่อกำหนดแนวทางด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ 4.บริหารผลงานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใน มั่นใจ ต่อองค์กร 5.ประสานงานกับฝ่ายโรงงาน เพื่อกำหนดทิศทางด้านการตลาดและการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุด 6.บริหารฝ่ายงาน และพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและองค์กร 7.อื่นๆ ตามนโยบายบริหาร
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมรถยกไฟฟ้า/ช่างยนต์ (สาย 5)
- มีความรู้เรื่องงานไฟฟ้า - สามารถซ่อมรถยก/รถลากได้ - มีทักษะเรื่องการบำรุงรักษารถยก/รถลาก
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 11,000-15,000
ผู้บริหารสายงานขายและการตลาด (ชั้นวางสินค้า) สาย5
1.กำหนดกลยุทธ์และแผนงานขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.กำกับดูแลฝ่ายขายทั้งหมด และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร 3.ทำการตลาดและเปิดตลาดลูกค้าใหม่ให้องค์กร เพื่อเพิ่มยอดขาย 4.บริหารความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด 5.บริหารจัดการกรอบงานขายทั้งหมด
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน/สิ่งแวดล้อม / ระบบคุณภาพ ISO 9001 - กำหนดแนวทาง และหากลยุทธ์ในงานสรรหา / ค่าตอบแทน / งานฝึกอบรม /งานแรงงานสัมพันธ์ และงานธุรการทั้งระบบ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000 ขึ้นไปตามความสามารถ
เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนแบบ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
เขียนแบบออกแบบตัวสินค้าของบริษัทฯ เขียนแบบเสนอขายและเขียนแบบเพื่อการผลิต งานเกี่ยวกับเหล็ก/โลหะ เช่น ชั้นวางสินค้า,รางไฟ,สายพานลำเลียง
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11000-15000
ผู้จัดการฝ่ายผลิตรถยก/รถลาก (สาย5)
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในกระบวนการ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนด และส่งมอบทันเวลา
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการทั่วไป ระบบงานสายพานลำเลียง (สาย5)
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทย์การขายบริหารและส่งเสริมการขายบริหารลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้กับองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สาขาเพชรบุรี)
จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน จัดทำรายงานของสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
พนักงานคลังสินค้า (สาขาบางปิ้ง)
1.จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ 2.ขึ้นสินค้าและลงสินค้า 3.แพ็คสินค้า
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เช็คเกอร์ คลังสินค้า (บางปิ้ง) ด่วน!!!!!!!!!!!
รับสินค้า ดูแลสต๊อก ตรวจรับสินค้าก่อน-หลังส่งให้ลูกค้า
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
ช่างเชื่อม (เพชรบุรี) ด่วน!!!!
-เตรียมการผลิตงานเพื่อให้ทันตามแผนที่กำหนด -ส่งมอบชิ้นงานเข้าคลังสินค้าเพื่อทำการจัดส่ง
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
พนักงานคุมเครื่องรีด และเครื่องปั๊ม (เพชรบุรี) ด่วน!!!!!!!!!!!!
-เตรียมการผลิตงานเพื่อให้ทันตามแผนที่กำหนด -ส่งมอบชิ้นงานเข้าคลังสินค้าเพื่อทำการจัดส่ง
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560