หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- ดูแล และให้บริการลูกค้าภายในร้านนารายา - ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานภายในร้าน - Able to work 6 days per week.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ดูแลบริการลูกค้า,รับของ,เช็คของ,จัดเรียงสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- ดูแลด้านการให้บริการลูกค้า - ดูแลให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า - ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่เพื่อนร่วมงาน - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
รับชำระเงินและดูแลการเงินของร้านนารายาสาขานั้นๆ เเละต้องสามารถบอกราคาสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ดูแลความเรียบร้อยและทรัพย์สินภายในร้านนารายา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยขาย (SA) 1.สินค้าประจำร้านนารายา 2.ดูเเลบริการลูกค้า 3.เช็คของ 4.จัดเรียงสินค้า เจ้าหน้าบริการลูกค้า (CS) - ดูแลด้านการให้บริการลูกค้า - ดูแลให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า - ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่เพื่อนร่วมงาน - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ดูแลทำความสะอาดหน้าร้าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ดูแลความเรียบร้อยและความสวยงามของร้านนารายาสาขาต่าง ๆ และจัดแสดงสินค้าเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้า 1. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าภายในร้าน โดยเฉพาะ ทรงของกระเป๋า, โบว์ ให้สวยงามได้รูปทรง 2. หาเทคนิคและวิธีนำเสนอสินค้า (Present) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้าได้ง่ายขึ้น 3. ออกแบบและจัดเปลี่ยน Window display และพื้นที่ภายในร้านให้เป็นไปตาม Theme และเทศกาลต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดให้อยู่ใน Trend และ Lifestyle 4. จัดทำและจัดซื้อ Prop ประกอบการจัดแสดงให้ตรงกับ Theme 5. รายงานและเสนอแนะมายังฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกรณีสินค้ามีปัญหา 6. เข้าตรวจเยี่ยมสาขาต่าง ๆ และให้ความรู้แก่พนักงานในการจัดแสดงสินค้าหรือถ่ายทอดเทคนิคในการจัดแสดง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิค Photoshop , Adobe , IIIustrator ได้เป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์และทักษะในการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี - ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดทำและดูแลสต๊อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและเวลาในการผลิต วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตเพื่อลดขั้นตอน และหาวิธีให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องปัก ( Tajima ) ในโรงงาน 2. แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องปัก ( Tajima ) เมื่อเกิดปัญหา 3. ตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุงเครื่องปัก ( Tajima )ตามแผนงานที่กำหนด 4. รายงานผลการซ่อมเครื่อง และการซ่อมบำรุงตามแผนให้กับหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงรับทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดทำบัญชี และปิดงบบัญชี-การเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ตรวจสอบเอกสารบัญชีที่จะส่งให้แผนกบัญชีสำนักงานใหญ่ เช่น 1.เอกสารทำจ่าย Maker ต้องตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายเงิน เช่น ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารต้นฉบับ สำเนา ของเอกสารวางบิล 2.เงินสดย่อย และเอกสารประกอบ การทำเบิกเงินสดย่อย ตรวจสอบใบกำกับภาษี 3.รายละเอียดเกี่ยวกับ Stock Inventory การรับ จ่าย วัตถุดิบ ผ้า ส่วนประกอบ 4.รายละเอียดเกี่ยวกับ Stock สินค้าสำเร็จรูป 5.ประสานงานกับบัญชีสำนักงนใหญ่ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 6.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดการเย็บ และประกอบ ตามรูปแบบที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
-ควบคุมดูเเลคลังสินค้าสำเร็จรูป -จัดทำเเละดูเเลสต็อกสินค้า -มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบรรจุสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน Pack นอก และงานสุ่ม By Pass ประจำเมืองทอง 1.ควบคุม และดูแลงานพร้อมกับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของงานระบบ การสุ่มงานโรงงาน และเมเกอร์ ระบบงาน Bypass 2.ควบคุม และดูแลงานพร้อมกับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของงา Pack นอก 3.ประสานงานด้านเอกสาร ทั้งของโรงงานและเมเกอร์/งาน QC แพ็คนอกขารับเข้าที่เมืองทอง 4.ควบคุมและดูแลงาน ในระบบที่ตนเองรับผิดชอบให้ถูกต้องแม่นยำ 5.รายงานผลการดำเนินงานของเมืองทองให้กับหัวหน้าแผนก QC 6.ประชุมทีม QC ที่ประจำอยู่ที่เมืองทอง 10 นาทีก่อนการเริ่มปฎิบัติงาน 7.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+