เข้าระบบผู้สมัครงาน
เภสัชกร Fีull time /Part time เสาร์-อาทิตย์ ด่วนมาก!!
รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ , HA. , JCI. และกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
17 กันยายน 2561
เวรเปล
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า บริการนำส่งผู้ป่วยไปในส่วนต่างๆของโรงพยาบาล ติดตามไปกับรถพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย
17 กันยายน 2561
นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบโดยตรงต่อการให้บริการทางรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี ได้แก่ เอกซเรย์ CT อัลตราซาวด์ โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วย การล้างฟิล์ม ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีเพื่อให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค จัดเตรียมและดูแลเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพทางรังสี ฟิล์มเอกซเรย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันรังสี รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการ
17 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่จัดซื้อยา
จัดหาแหล่งผลิตหรือจำหน่าย ทำหน้าที่ในการต่อรองราคาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ติดตาม / ทบทวนผลการประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์
17 กันยายน 2561
พยาบาลชำนาญการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ิอ
1. การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2. การดูแลผู้ป่วย 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4. การควบคุมสิ่งแวดล้อม 5. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 6. การวิจัย
17 กันยายน 2561
ผู้ชำนาญการบริหารความเสี่ยง
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ใบคำร้องเรียน 2. จัดเก็บเอกสารด้านวิชาการ 3. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
17 กันยายน 2561
พนักงานธุรการการตลาด
รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสาร การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การจัดทำรายงาน การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในแผนกและหน่วยงานอื่น ๆ และเบิกของใช้และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
17 กันยายน 2561
พนักงานขับรถ ด่วนมาก
1 ส่งเอกสารต่างๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา ระหว่างโรงพยาบาล 2. รับส่งบุคลากรในองค์กรกรณี อบรม/ประชุม ต่าง ๆ 3. ใช้ยานพาหนะของโรงพยาบาลที่อยู่ในความดูแล 4. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 5. บริการรถลูกค้าที่ลานจอดรถ
17 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ขาย (ด่วนมาก)
1. วางแผนและปฏิบัติตามแผนการขายราย 2. ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. ให้บริการเสนอขาย บริการตรวจสุขภาพ ให้แก่ลูกค้าบริษัท ทั้งในและนอกสถานที่ 4. การนำเสนองานตรวจสุขภาพ, งานฉีดวัคซีนให้บริษัทคู่สัญญา
17 กันยายน 2561
พนักงานธุรการ
1.ตรวจสอบเอกสารเข้า/ออก ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2.จัดทำบันทึกภายใน, จดหมายออกภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 3.รับนัด, แจ้งนัด, การประชุมลงตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล
19 กันยายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560