หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด
พนักงานพัฒนาระบบ ประจำสำนักงานใหญ่
   1.ดำเนินการพัฒนาระบบงาน / โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงาน 2.ประสานงาน ควบคุม ดูแล และติดตามผล การพัฒนาระบบงาน / โปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (ด้วย Supplier / Vendor ภายนอก) 3.ติดต่อ ประสานงานกับ Supplier / Vendor เพื่อการพัฒนาระบบงานและโปรแกรมสำหรับบริษัท 4.เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม 5.ดำเนินการทดสอบระบบงานหรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ 6.พัฒนาคู่มือการใช้งาน และถ่ายทอดวิธีการใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยว
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี

อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานการตลาด (ประจำสาขาบางบัวทอง)
   1.วางแผนการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นระยะยาว 2.วางแผนกิจกรรมทางการตลาด 3.ออกสำรวจตลาดเพื่อทำการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
ผู้ช่วยจัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ พนง.จัดซื้อบริหารการจัดซื้อสินค้า 2.จัดทำเอกสารใบสอบราคา และติดตามการสอบราคาสินค้า 3.จัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้า (PO) ติดตามการได้รับเอกสาร และตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งซื้อกับ Supplier 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป/ประสบการณ์
วิศวกรเครือข่าย Network Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.ดูแล ติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตาม Incident ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้เป็นปกติ 2.ควบคุม และทดสอบการติดตั้งระบบเครื่อข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานและรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ 4.บริหารจัดการ วิเคราะห์ระบบเครื่อข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานได้ และให้คำปรึกษาและความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายแก่ User 5.รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้รับทราบ 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่าย E-Commerce (ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี)
   1.วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุม และกำกับดูแลงานการตลาดด้าน E-Business 2.จัดการวางแผนการขายและพัฒนาธุรกิจใหม่สำหรับตลาดไทยรวมถึงลูกค้า ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด จัดการและพัฒนายอดขาย บนระบบเครือข่ายให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุม ตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมาร์เก็ตอีรีเซิร์ช (Market E-research) สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต ทั้งจากการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บ จากแบบสอบถามและจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า การวิจัยตลาด 4.วิเคราะห์ ออกแบบ ค
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ธุรการชิ๊ปปิ้ง (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้าจากต่างประเทศ 2.ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานกับหน่วยงานขนส่ง เพื่อการรับสินค้า และส่งมอบสินค้าไปยังสาขาต่างๆ
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บริหารการจัดเรียงสินค้า (สาขาบางบัวทอง นนทบุรี)
   1.ออกแบบการจัดเรียงสินค้าในแผนกต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องในจัดเรียงสินค้าที่หน้าร้านในกรณีเปิดสาขาใหม่ 4.รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงพลาโนแกรมที่ได้รับมอบหมาย 5.สนับสนุนกระบวนการเปิดและปรับปรุงสาขาในการทำพลาโนแกรมกรณีเปิดสาขา, renovate สาขา และการอัพเดทพลาโนแกรม
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 2.คอยซ่อมและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ตามที่หน่วยงาน ต่าง ๆ ร้องขอ 3.ทำการเดินสายแลนด์ต่างๆ กรณีหน่วยงานต่างๆ ร้องขอในสาขารังสิต 4.คอยประสานงานกับ IT Support ประจำสำนักงานใหญ่ 5.อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 6.ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันที พร้อมมาสัมภาษณ์ และคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 045-352802 ฝ่ายบุคคล
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานโปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.มีความรู้ และความสามารถใช้ฐานข้อมูล MS , SQL , MySQL , Oracle หรืออื่นๆได้ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป /ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่าย IT (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี) (ด่วน!!!)
   1.ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ งาน IT 2.ดำเนินการวางแผนงานทางด้านระบบ IT ประจำปีเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.ควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 สิงหาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 54 งาน

1 2 3 4 5 6

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560