เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด
พนักงานสินเชื่อ ( ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ) ด่วน!!!
1.เปิด-ปิดเครดิตลูกหนี้ 2.ตั้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ 3.แจ้งหนี้ค่าสินค้า 4.เก็บเงินค่าสินค้าจากลูกหนี้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำสาขาพระราม 2 )
1.ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ -งานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม -งานอาคารสถานที่/งานสวัสดิการ/งานข้อมูลเวลา ให้เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2.บริหารจัดการงานต่างๆที่ได้รับนโยบาย 3.ควบคุมดูแลพนักงานในสาขาให้ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้พร้อมให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆ 4.ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท 5.รายงานผลการทำงานตาม KIP หลักให้ผู้บริการประจำเดือน 6.ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
วิศวกรขายโครงการ ( Project Sale ) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.นำเสนอสเปคสินค้า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ตลอดจนปิดการขายให้กับลูกค้า 3.วางแผนการออกหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย 4.ทำเป้าขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 5.รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขาย ( PC ) แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำดูโฮม-รังสิต
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
ผู้แทนขายโครงการขนาดใหญ่ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.วางแผนยอดขาย กระตุ้นยอดขาย และนำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าขายที่ทางบริษัทกำหนด ในกลุ่มโครงการขนาดใหญ่ 2.เข้าพบลูกค้า และเสนอขายสินค้า ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. วางแผนการการออกพบลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ 4.ทำใบเสนอราคาสินค้า พร้อมปิดการขาย 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้จัดการแผนกขายค้าปลีก สาขาบางนาตราด
1.รับผิดชอบยอดขายในแผนกให้ได้ตามเป้าขายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารจัดการทีมงาน เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 3.ดูแลพื้นที่ขายพื้นที่ขายในแผนกให้พร้อมขาย ตรวจสอบรายการการเบิกสินค้าและการจัดเรียงสินค้า บนชั้นวางให้เกิดความสวยงาม 4.ควบคุมดูแลการเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า ตามที่รับแจ้งการปรับเปลี่ยนจากฝ่ายจัดซื้อ พร้อมเบิกป้ายราคาเพื่อทำ การปรับเปลี่ยนป้ายราคา 5.ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานขายในแผนก
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรขายโครงการ ( Project Sale ) ประจำสาขาขอนแก่น
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.นำเสนอสเปคสินค้า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ตลอดจนปิดการขายให้กับลูกค้า 3.วางแผนการออกหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย 4.ทำเป้าขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 5.รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
วิศวกรขายโครงการ ( Project Sale ) ประจำสาขาอุดรธานี
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.นำเสนอสเปคสินค้า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ตลอดจนปิดการขายให้กับลูกค้า 3.วางแผนการออกหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย 4.ทำเป้าขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 5.รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
วิศวกรขายโครงการ ( Project Sale ) ประจำสาขาพระราม2
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.นำเสนอสเปคสินค้า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ตลอดจนปิดการขายให้กับลูกค้า 3.วางแผนการออกหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย 4.ทำเป้าขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 5.รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ ุุ6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขาย ( PC ) แผนกเครื่องมือช่าง ประจำดูโฮม-พระราม2
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
พนักงานขาย ( PC ) แผนกสีเเละเคมีภัณฑ์ ประจำดูโฮม พระราม 2
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
พนักงานขาย ( PC ) แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำดูโฮม พระราม 2
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,00-13,500 บาท/เดือน
พนักงานแคชเชียร์ ประจำสาขาพระราม 2 **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***
1.บริหารการรับชำระสินค้า ประจำวันให้รวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐาน 2.ตรวจนับเงินขายประจำวัน,ป้องกัน แก้ไขปัญหา Customer Complain ให้รวดเร็วโดยไม่ให้เกิดผลเสียหายภายหลัง 3.ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาบริการและแนะนำโปรโมชั่นของบริษัท 4.บริหารลดความผิดพลาดในฝ่ายบริการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรขายโครงการ ( Project Sale ) ประจำสาขาบางบัวทอง
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.นำเสนอสเปคสินค้า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ตลอดจนปิดการขายให้กับลูกค้า 3.วางแผนการออกหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย 4.ทำเป้าขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 5.รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขาย ( PC ) แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำดูโฮม-บางบัวทอง
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
พนักงานขาย(PC) แผนกเครื่องมือช่าง ประจำดูโฮม-บางบัวทอง
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
พนักงานขาย ( PC ) แผนกเครื่องครัว บานซิงค์ ประจำดูโฮม-บางบัวทอง
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
พนักงานขายสินค้า / Telesales ประจำสาขาบางบัวทอง ด่วน!!!
1.ดูเเลยอดขายตามเป้าที่หมายที่บริษัทกำหนด 2.เเนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์/สินค้าของบริษัท ขายสินค้าเงินสดเเละเครดิต 3ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ รายละเอียดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท 4.จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า พร้อมปิดการขาย 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 บาท
พนักงานขาย ( PC ) แผนกอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ประจำดูโฮม-บางบัวทอง
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
Sale Represetative (ผู้แทนขาย) ประจำสาขาบางบัวทอง
1.วางแผนยอดขาย กระตุ้นยอดขาย และนำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าขายที่ทางบริษัทกำหนด 2.เข้าพบลูกค้า และเสนอขายสินค้า ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. วางแผนการการออกพบลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ 4.ทำใบเสนอราคาสินค้า พร้อมปิดการขาย 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 55 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560