หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด
เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.ออกแบบ Graphic บรรจุภัณ์ / ฉลาก สินค้าต่างๆ ของบริษัท 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สินค้าและบริการของบริษัท 3.ออกแบบ Banner โฆษณา เพื่อประลงในเว็บไซต์ และ Social Media 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี

อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการขาย แผนกกระเบื้องสุขภัณฑ์ (ประจำสาขาอุบลราชธานี)
   1.วางแผนยอดขาย 2.ควบคุมดูแลพื้นที่ขายที่รับผิดชอบ 3.จัดทำงบประมาณ ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน 4.วิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน และวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน 5.ควบคุม ดูเเลการปฎิบัติงานของพนักงานขายในแผนก
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 + ค่าเป้า
พนักงานการตลาด (ประจำสาขาบางบัวทอง)
   1.วางแผนการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งระยะสั้นระยะยาว 2.วางแผนกิจกรรมทางการตลาด 3.ออกสำรวจตลาดเพื่อทำการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
วิศวกรเครือข่าย Network Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.ดูแล ติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตาม Incident ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้เป็นปกติ 2.ควบคุม และทดสอบการติดตั้งระบบเครื่อข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบดูแลระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานและรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ 4.บริหารจัดการ วิเคราะห์ระบบเครื่อข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานได้ และให้คำปรึกษาและความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายแก่ User 5.รายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้รับทราบ 6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.กำหนดนโยบายในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้สอดคล้องกับนโยบายที่ - บริษัทกำหนดไว้ ดังนี้ งานสรรหาว่าจ้าง / งานฝึกอบรม - งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ / งานข้อมูลเวลา 2.บริหาร /ควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกสาขาให้เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 3.รายงานผลการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตาม KPI ที่กำหนดไว้ให้ผู้บริหารรับทราบ 4.ออกแบบและกำหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนเพื่อนำเสนอผู้บริหารและให้คำปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน 5.แก้ไขปัญหาข้อพิพา
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการชิ๊ปปิ้ง (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้าจากต่างประเทศ 2.ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานกับหน่วยงานขนส่ง เพื่อการรับสินค้า และส่งมอบสินค้าไปยังสาขาต่างๆ
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000/ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี) ด่วน!!!
   1.เขียนสคิปรายการ เพื่อถ่ายทำรายการ รีวิวสินค้าของบริษัท 2.ทำหน้าที่พิธีกร รีวิวสินค้าของบริษัท อัดเสียงสปอตโฆษณาต่างๆของบริษัท 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อทำการถ่ายทำรายการรีวิวสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้นรับมอบหมาย
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บริหารการจัดเรียงสินค้า (สาขาบางบัวทอง นนทบุรี)
   1.ออกแบบการจัดเรียงสินค้าในแผนกต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องในจัดเรียงสินค้าที่หน้าร้านในกรณีเปิดสาขาใหม่ 4.รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงพลาโนแกรมที่ได้รับมอบหมาย 5.สนับสนุนขบวนการเปิดและปรับปรุงสาขาในการทำพลาโนแกรมกรณีเปิดสาขา, renovate สาขา และการอัพเดทพลาโนแกรม
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
พนักงานโปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)
   1.วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และเขียนโปรแกรม SAP 2.มีความรู้ และความสามารถใช้ฐานข้อมูล MS , SQL , MySQL , Oracle หรืออื่นๆได้ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาท ขึ้นไป /ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่าย IT (ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี) (ด่วน!!!)
   1.ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ งาน IT 2.ดำเนินการวางแผนงานทางด้านระบบ IT ประจำปีเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.ควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
28 มิถุนายน 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 59 งาน

1 2 3 4 5 6

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560