สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด
พนักงานสินเชื่อ ( ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ) ด่วน!!!
1.เปิด-ปิดเครดิตลูกหนี้ 2.ตั้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ 3.แจ้งหนี้ค่าสินค้า 4.เก็บเงินค่าสินค้าจากลูกหนี้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำสาขาพระราม 2 )
1.ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ -งานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม -งานอาคารสถานที่/งานสวัสดิการ/งานข้อมูลเวลา ให้เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2.บริหารจัดการงานต่างๆที่ได้รับนโยบาย 3.ควบคุมดูแลพนักงานในสาขาให้ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้พร้อมให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆ 4.ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท 5.รายงานผลการทำงานตาม KIP หลักให้ผู้บริการประจำเดือน 6.ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
หัวหน้าแผนกรูปภาพสินค้า (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บริหารจัดการงานรูปภาพสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้า และนโยบายของบริษัท ก่อนประกาศลงเว็ปไซด์ขายสินค้าของบริษัท 2.ควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานด้านรูปภาพสินค้า ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งได้แก่ ช่างภาพ และ พนง.ตัดแต่งรูปภาพ 3.วิเคราะห์ปัญา พัฒนางานรูปภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมการขายสินค้าในระบบออนไลน์ (Ecommerce) 4.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาท ขึ้นไป / ประสบการณ์
วิศวกรขายโครงการ ( Project Sale ) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.นำเสนอสเปคสินค้า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ตลอดจนปิดการขายให้กับลูกค้า 3.วางแผนการออกหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย 4.ทำเป้าขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 5.รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
ผู้จัดการขายเเผนกปั้มน้ำ ประจำสาขาอุบลราชธานี
1.รับผิดชอบยอดขายในแผนกให้ได้ตามเป้าขายที่บริษัทกำหนด 2.บริหารจัดการทีมงาน เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 3.ดูแลพื้นที่ขายพื้นที่ขายในแผนกให้พร้อมขาย ตรวจสอบรายการการเบิกสินค้าและการจัดเรียงสินค้า บนชั้นวางให้เกิดความสวยงาม 4.ควบคุมดูแลการเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า ตามที่รับแจ้งการปรับเปลี่ยนจากฝ่ายจัดซื้อ พร้อมเบิกป้ายราคาเพื่อทำ การปรับเปลี่ยนป้ายราคา 5.ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานขายในแผนก
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
นิติกร ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี
1.ดำเนินคดี ฟ้องร้อง/แจ้งความร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย 2.ว่าความในคดีแพ่ง/ อาญา/แรงงานของบริษัท 3.ดำเนินงานด้านนิติกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ตรวจสอบเอกสารสัญญาก่อนทำนิติกรรมของบริษัท โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก 5.เสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางด้านนิติกรรม 6.ดำเนินการด้านเอกสาร และเจรจาต่อรอง หรือฟ้องร้องเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมาย
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกเเคชเชียร์ ประจำสาขารังสิต
1.กำหนดแผนงาน กำหนดเป้าหมายในการทำงาน มอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2.บริหารจัดการด้านอัตรากำลังผลให้เหมาะสมกับงาน 3.ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน การขาดงาน/ลางาน/หยุดงาน/มาสาย 4.ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ งานขาย POS 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย ( PC ) แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำดูโฮม-รังสิต
1.ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 3.อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า,บริการลูกค้า 4.ดูแลพื้นที่ขายและป้ายราคาสินค้าที่ได้รับผิดชอบ 5.ปิดการขายสินค้า
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ขั้นต่ำ10,000-13,500 บาท/เดือน
Sale Represetative (ผู้แทนขาย) ประจำสาขารังสิต
1.วางแผนยอดขาย กระตุ้นยอดขาย และนำเสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าขายที่ทางบริษัทกำหนด 2.เข้าพบลูกค้า และเสนอขายสินค้า ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. วางแผนการการออกพบลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ 4.ทำใบเสนอราคาสินค้า พร้อมปิดการขาย 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรขายโครงการ ( Project Sale ) ประจำสาขารังสิต
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.นำเสนอสเปคสินค้า พร้อมจัดทำใบเสนอราคา ตลอดจนปิดการขายให้กับลูกค้า 3.วางแผนการออกหาลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย 4.ทำเป้าขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 5.รักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก
20 ตุลาคม 2560
บริษัท ดูโฮม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 56 งาน

1 2 3 4 5 6

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560