หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัดบริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
รับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับ จัดเก็บ จ่าย วัตถุดิบและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นความต้องการขององค์กร ตลอดจนจัดทำเอกสารและดูแลเอกสารการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพเพลทให้เป็นไปตามข้อกำหนด ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ 2.บันทึกสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเพลทประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ประเมินราคาสิ่งพิมพ์ให้ทันตามกำหนดที่ลูกค้ากำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน และควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. ช่วยงานหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย และแผนงานของหน่วยงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ 2. ช่วยงานหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย และแผนงานของหน่วยงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ดูแลรับผิดชอบระบบงานขายและการตลาดทั้งระบบ เช่น ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ และควบคุมการปฏิบัติงานขอองพนักงานฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ส่งงานให้กับลูกค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน และควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. ช่วยงานหัวหน้าแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมาย และแผนงานของหน่วยงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. ขายและทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ออกเยี่ยมพบลูกค้า และขยายฐานลูกค้า 4. ติดตามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าหลังการขาย 5 นัดหมายลูกค้าใหม่เพื่อทำการนำเสนองาน และเปิดลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่การขาย 7. สรุปผลการขาย และการนำเสนอผลงานประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ออกติดต่อลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่ ปิดยอดขาย ประงานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
-รับผิดชอบงานคลังสินค้าทั้งระบบ -จัดทำเอกสารและสรุปรายงานประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและสำนักงาน 2. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่างทั่วไป 3. ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ทั่วไป 4. ซ่อมแซมระบบฉุกเฉิน 5. ทำตามตารางบำรุงรักษาเบื้องต้น (P/M) เป็นประจำตามแผนงานที่วางไว้ 6. ขนย้าย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. เปิดบิล,ใบส่งสินค้า และเอกสารตามระบบ 2. โทรสอบถามหมายเลข Receive จากโลตัสหลังส่งสินค้าแล้ว 3. ตรวจสอบคลังสินค้าประจำเดือน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- ส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บเช็ค วางบิล - เก็บเงินสด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. มีความรู้เรื่องระบบบัญชีทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1. รวบรวมข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา หาข้อสรุป จัดทำแผนการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และความต้องการของลูกค้า และสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งแผนการผลิตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล กระตุ้น ช่วยผลักดันการผลิตบรรลุตามแผนการผลิตที่กำหนด และให้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้คุณภาพ (มาตรฐาน จำนวนชิ้นงาน เวลา วัตถุดิบ คน และทรัพยากรอื่น) ตามที่ลูกค้าและบริษัทกำหนด และรายงานผลดำเนินงานและสถานะของแผนการผลิตแก่ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกัน ไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพของสินค้า บริการ และการส่งมอบสินค้า 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดถึงการประเมินผลของแผน ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ตอบสนองสอดคล้อง และบรรลุตามแผนงาน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัท 4. ให้คำแนะนำปรึกษา สอน ฝึกอบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- รับวางบิล - จ่ายเช็ค - จัดทำภาษี ภพ.30 - บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งานNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+