เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
ด่วน!!!!! รับสมัคร พนักงานสาธิตและแนะนำสินค้า(หน่วยวิ่งโปรโมชั่น) 8 อัตรา
ลักษณะงาน • สาธิตการทำอาหาร คาว หวาน เบเกอรี่ โดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวในการสาธิตและ แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • เชียร์ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ไมโครเวฟ เตาอบไฟฟ้า ฯลฯ • ซื้อวัตถุดิบมาประกอบการทำอาหาร ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังสาธิต เสร็จ • ทำรายงานยอดขาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป (ค่าคอม+ค่าเป้า แยกต่างหาก)
*** ด่วน *** รับสมัคร พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้าน The Best Buy สาขา ศรีราชา
☑️ ลักษณะงาน คือ นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า ปฎิบัติงานประจำร้านค้า ☑️เช็คสต๊อก ทำยอดขาย
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : 9,300-25,000
เจ้าหน้าที่ Admin Staff - Field Marketing วันทำงาน จันทร์ – ศุกร์ ปฏิบัติงาน โรงงานถนนเสรีไทย ระหว่างซอย 61-63 เขตคันนายาว
รายละเอียดงาน - ช่วยเหลือการจัดการร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งร้านค้าและงานอื่น ๆ - ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด - ดูแลและรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตกแต่งหน้าร้าน - ช่วยเหลืองานต่างๆ ในฝ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000
Project Coordinator - (ใช้ Excel คล่องทำสูตรฟังก์ชั่นต่างๆได้) ปฏิบัติงานที่อาคารไทยซีซี ถนนสาทร
- ประสานงานกับลูกค้า พนักงานขาย (PC, BA) และทีมงาน รวบรวมและตรวจเช็คการทำงานของพนักงาน - จัดทำรายงานยอดขาย จัดทำรายงานการตลาด และจัดการด้านเอกสารรายงานการทำงานต่างๆ - จัดทำด้านการฝึกอบรมงาน พัฒนาหลักสูตรด้านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน และทีมงาน - จัดทำ/ตรวจสอบ รายงานเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็จตามเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : xx,xxx ++ Commission
Sales Engineer สินค้า Projector / FPD ปฏิบัติงานที่โรงงานถนนเสรีไทย
รายละเอียดงาน - ทำการทดสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ - ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขาย และในทุกช่องทางต่างๆ รวมถึงบริการหลังการขาย - ทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง และจัดทำข้อมูลประเมินเปรียบเทียบ - สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในงานแสดงสินค้า/ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้านวัตกรรม - นำเสนอ/สาธิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และจัดฝึกอบรมสำหรับทีมงาน - จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งานด้านเทคนิค/คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : 20,000 – 25,000
Tele Sales (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ ปฏิบัติงาน โรงงานถนนเสรีไทย ระหว่างซอย 61-63 เขตคันนายาว
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ - เสนอขายให้ข้อมูล สินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 20,000 บาท/เดือน ++ Incentive 10,000 บาท/
เจ้าหน้าที่ Promotion Administration Officer แผนก Promotion ปฏิบัติงานถนนบางนา - ตราด กม.17
- ดูแลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายหน้าร้าน(PC) ทั้งหมด - ดึงข้อมูล Database จากระบบของร้านค้า(ห้างสรพสินค้า และร้านค้าดีลเลอร์) เพื่อนำมาจัดทำ Report - จัดทำReport ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายจากร้านค้า (เช่น Report ยอดขาย / Report จำนวนพนักงานขายหน้าร้านในแต่ละร้านค้า / Report อัตราการเข้า-ออกของพนักงานขายหน้าร้าน) - ประสานงานกับ Supplier ในเรื่องการจัดสรรพนักงานขายหน้าร้าน - สรุปข้อมูลการจ่ายเงิน และการจ่ายค่า Incentive ของพนักงานขายPC ให้กับทาง Supplier - Support งานด้านเอกส
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 20,000
IT Support & MIS Officer ปฏิบัติงานถนนสาทรใต้ วันทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
- ดูแลสนับสนุนระบบงานสารสนเทศทั้งหมดขององค์กร Hardware, Software, Network - บริหารจัดการ Access Control ดูแลจัดระเบียบการสำรองข้อมูลภายในองค์กร - นำเทคนิคความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์/พัฒนา/ปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร และธุรกิจ - ดูแลสนับสนุนนการใช้งานของ User คิดวิเคราะห์ วางแผนงานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ/ด้านเทคนิค - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ Technical Support Engineer วันทำงาน จันทร์ ศุกร์ ปฏิบัติงาน โรงงานถนนเสรีไทย ระหว่างซอย 61-63 เขตคันนายาว
รายละเอียดงาน - อบรม/สอนเทคนิคการติดตั้ง และการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายหน้าร้าน - เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท - ติดตั้งอุปกรณ์ และลงระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า - ให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด - ช่วยเหลืองานในทีม ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท/เดือน ++
เจ้าหน้าที่ Admin Staff – Customer Service (Spare Part) ปฏิบัติงานถนนเสรีไทย ระหว่างซอย 61-63 เขตคันนายาว
ลักษณะงาน - เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน จัดเก็บสินค้าเข้าสต๊อกอย่างเป็นระบบ - บรรจุ/แพ็คสินค้าสำหรับจัดส่งให้กับลูกค้าตามใบงาน - ปล่อยอะไหล่ ให้ช่างสำหรับซ่อมสินค้า/ งานเคลม - ให้คำปรึกษา และขายสินค้าอะไหล่ให้กับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์/ออนไลน์ - รับผิดชอบคอยช่วยเหลืองานในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 14,000 บาท
เจ้าหน้าธุรการงานขาย - Sales Admin Officer ปฏิบัติงานอาคารไทยซีซี ถนนสาทร
- รวบรวมและตรวจเช็คการทำงานของพนักงาน จัดทำ Report การทำงานของพนักงานเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า - จัดทำรายงานการขาย-บันทึกข้อมูลทางด้านตลาด, ติดต่อประสานงานกับทีม Supervisor และลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ด้านธุรการ และเอกสารงานทั่วไป
22 พฤศจิกายน 2560
พนักงานแนะนำสินค้าSmooth E ( EVEANDBOY สยาม / EVEANDBOY สยามสแควร์ 1 / EVEANDBOY เมกาบางนา)
- แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น - จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า - จัดทำรายงานยอดขาย เป็นงานประจำ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 11:00-20:00 น.
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 10,000 - 15,000
พนักงานแนะนำสินค้า Smooth E (Lotus พระราม 1 / พารากอน)
- แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น - จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า - จัดทำรายงานยอดขาย มีลาพักร้อน ปีละ 6 วัน มีประกันสังคม มีเบี้ยขยัน
22 พฤศจิกายน 2560
พนักงานจัดเรียงสินค้า Merchandiser รายได้รวม 16,500/เดือน ตจว.
จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า จัดรายงาน ส่งรูปทางเมลล์ให้กับทางบริษัทฯ ประสานงานกับทางห้างและร้านสาขามินิมาร์ท สามารถเดินทางภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000บาท/เดือน
พนักงานเชียร์ขายสินค้า Smooth E (ฺBoots พระราม 9 / Boots บางกะปิ
จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า เชียร์ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ส่งรายงานยอดขาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10000 - 15000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560