เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานครัว,บริการ,เช็คเกอร์,ครัวซูซิ,พนักงานล้างจาน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมงานในส่วนบริการเพื่อทำการเปิดและปิดการขายของร้านให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 2.ปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯกำหนด 3.สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยให้อำนวยความสะดวก ซักถาม รับฟังและตอนสนองต่อข้อร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาการให้บริการอย่างดีที่สุด 4.ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง : กุ๊กครัว
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12000++
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำสาขา/พนักงานบริการ(เสิร์ฟ)/ ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำร้านซูกิชิ เดอะมอลล์บางแค
1. ฝึกเรียนรู้ ร่วมดำเนินการและสนับสนุนดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนดูแลเรื่องต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขายของบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย 4.ฝึกเรียนรู้ ดำเนินการและสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาภายในสาขาไม่ให้กระทบกับลูกค้าและบริษัท 5. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนสรุปรายงานปัญหาที่พบต่อผู้บังคับบัญชา > พนักงาน บริการ/ ต้อนรับ 1. บริการต้อนรับลูกค้า 2. แนะนำการให้บริการ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,พนักงานบริการ,ครัวซูซิ,ครัวร้อน,บัสบอย,พนักงานล้างจาน ประจำร้านซูกิซิ สาขา เซ็นทรัลพระราม 2
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ฝึกเรียนรู้ ร่วมดำเนินการและสนับสนุนดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนดูแลเรื่องต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขายของบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย 4. ฝึกเรียนรู้ ดำเนินการและสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาภายในสาขาไม่ให้กระทบกับลูกค้าและบริษัท 5. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนสรุปรายงานปัญหาที่พบต่อผู้บังคับบัญชา 6. และอื่นๆตามที่ได้
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,500-15,000 ขึ้นไป
พนักงานบริการ(เสิร์ฟ)/แคชเชียร์ / พนักงานครัว / ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำร้านซูกิชิ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9
ทำงาน 8 ชม./ วัน หยูด 1/ สัปดาห์ ไม่ตรงกับ เสาร์ - อาทิตย์ ลักษณะงาน งานผู้ช่วยกุ๊กต่างๆ : จัดเตรียมรายการอาหาร ทำอาหารตามเมนูที่ได้รับออเดอร์จากลูกค้า พนักงานต้อนรับ : ให้บริการลูกค้า / เสิร์ฟอาหารรับออเดอร์ บาร์น้ำ :จัดเตรียมเครื่องเคียง ทำเครื่องดื่ม และขนมหวาน ต่างๆ **ทุกตำแหน่งมีคนสอนงานให้**
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 11,000 - 12,000 บาทขึ้นไป
พนักงานบริการ,ครัวเกาหลี,ครัวซูซิ,พนักงานบาร์น้ำ ประจำร้านซูกิชิ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ 10 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมงานในส่วนบริการเพื่อทำการเปิดและปิดการขายของร้านให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 2.ปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯกำหนด 3.สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยให้อำนวยความสะดวก ซักถาม รับฟังและตอนสนองต่อข้อร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาการให้บริการอย่างดีที่สุด 4.ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,500 - 15,000 บาท ขึ้นไป
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,แคชเชียร์,พนักงานบริการ,พนักงานต้อนรับ,บาร์น้ำ ประจำร้านซูกิชิสาขาเซ็นทรัลพระราม 2
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1. ดำเนินการและสนับสนุนในเรื่องการวางแผนบริหารยอดขายของร้านให้ได้ตามเป้าหมาย 2. วางแผนการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. บริหารบุคลากรภายในร้าน 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ร่วมดำเนินการสรุปรายงานปัญหาที่พบต่อผู้บังคับบัญชา - พนักงานครัว : ทำอาหารตามเมนูที่ได้รับออเดอร์จากลูกค้า - พนักงานต้อนรับ : ให้บริการลูกค้า / เสิร์ฟอาหารรับออเดอร์ - บาร์น้ำ :จัดเตรียมเครื่องเคียง ทำเครื่องดื่ม และขนมหวาน ต่างๆ - แคชเชียร์ : บริการ คิดเงินลูกค้า, คำนวณสำ
12 ธันวาคม 2560
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. วางแผนด้านบัญชีและการเงินของบริษัท 2. วางแผนและควบคุมการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ตรวจสอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ 4. หาแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการอบรมทั้งใน และนอกสถานที่ 5. มีทักษะการใช้โปรแกรม SAP 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 7. ควบคุมบริหารทีมงานภายใต้สายงานบังคับบัญชา
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
พนักงานล้างจาน ร้านซูกิชิบุฟเฟ่ต์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์ภายในร้าน 2. ล้างและทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ภายในร้าน 3. และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ตรวจภาษีขาย)
1. คัดแยกเอกสาร,ตรวจสอบ,ลงบันทึก MEMO ที่เกี่ยวดับในกำกับภาษีให้ถูกต้องและทันเวลา 2. จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 3. จัดเก็บเอกสารที่ตรวจสอบ ให้เป็นระบบ 4. จัดทำสต๊อกเอกสาร การส่งคืนซองเอกสาร 5. จัดเตรียม - ส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแคชเชียร์ส่งให้สาขา 6. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีฃ 7. และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
แคชเชียร์/ผู้ช่วยกุ๊ก/ เช็คเกอร์ /บาร์น้ำ /บริการ(เสิร์ฟ) ประจำร้านซูกิชิสาขา เมกาบางนา
- ทำอาหารตามออเดอร์ที่ได้รับ - เรียนรู้การทำอาหารตามสูตร - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000-13000
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านซูกิชิ สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
1. บริหารงานภายในร้านทั้งหมด รองมาจากผู้จัดการร้าน 2. บริหารกำลังคน เรียนรู้เทคนิคการจัดการบุคลากรในร้าน 3. ฝึกเรียนรู้งานด้านเอกสาร และงานบริการ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
พนักงานบริการ,พนักงานครัว ประจำร้านSukishi สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมงานในส่วนบริการเพื่อทำการเปิดและปิดการขายของร้านให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 2.ปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯกำหนด 3.สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยให้อำนวยความสะดวก ซักถาม รับฟังและตอนสนองต่อข้อร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาการให้บริการอย่างดีที่สุด 4.ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1.วุฒิก
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / แคชเชียร์ ประจำสาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
1. ฝึกบริหารสาขา /การจัดการสาขา 2. บริหารจัดการ บุคลากร 3. ฝึกเรียนรู้การเพิ่มยอดขาย 4. จัดประชุมพัฒนาบุคลากร
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 12500-15000
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / พนักงานบริการ ประจำสาขา เซ็นทรัลบางนา
ผู้ช่วยผู้จัดการ 1. บริหารยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. บริหารบุคลากรภายในร้าน 3. รายงานปัญหาภายในร้านให้กับผู้จัดการเขต 4. จัดประชุมร้าน และดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน พนักงานบริการ 1. รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหารและบริการลูกค้า 2. ต้อนรับลูกค้าภายในร้าน
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 16,000
พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก ประจำร้าน ซูกิชิ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
พนักงานครัว (เป็นผู้ช่วยกุ๊ก) 1. ฝึกเรียนรู้การประกอบอาหาร 2. จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3. ประกอบอาหารตามออร์เดอร์ลูกค้า
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!!
1. จัดซื้อจัดหา วัตถุดิบ - อุปกรณ์สำนักงาน 2. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารการสั่งซื้อทั้งหมด 3. ประสานงานกับ supplier ในการส่งสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องในการรับสินค้า 4. จัดทำเอกสารการจัดซื้อ 5. ติดต่อ supplier
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
ธุรการ GI คลังสินค้า บางนาตราด-กม19
- ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - บันทึกยอดการรับ-จ่ายสินค้า ในระบบ stock - ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้าที่มีอยู่ ในสโตร์และที่รับจาก Supplier - ตรวจรับสินค้าที่ส่งเข้ามาตามคุณภาพ จำนวน ราคา ตามยอดการสั่งซื้อ - สรุป report และ แจ้งให้ฝ่ายจัดซื้อทราบถึงสินค้าที่มีได้หมุนวียนเท่าที่ควร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานบริการ(สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
พนักงาน บริการ/ ต้อนรับ 1. บริการต้อนรับลูกค้า 2. แนะนำการให้บริการ 3. จัดโต๊ะและภาชนะ 4. จัดเก็บอุปกรณ์ในร้าน
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 13,000 บาท
พนักงานสโตร์อุปกรณ์ ชาย ประจำคลังสินค้า กม.19
1.ตรวจเช็คสินค้า( อุปกรณ์ ) ก่อนรับเข้าคลังสินค้าและก่อนจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2.เบิกจ่าย และกระจายสินค้า ( อุปกรณ์ ) ให้ถูกต้องตามเอกสารการเบิก 3.ดูแลจัดเก็บ( อุปกรณ์ )ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 4.ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง( อุปกรณ์ )ประจำเดือนและประจำปี 5.ปฏิบัติตามระบบคุณภาพต่าง ๆ 6.ดูแลความปลอดภัยเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในคลังสินค้า 7.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 8งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,000 -14,000
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำร้านซูกิชิเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช
1.บริหารและจัดการความเรียบร้อยภายในร้านรองจากผู้จัดการ 2.บริหารบุคลากรภายในร้าน 3.บริหารยอดขายภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.จัดประชุมร้านเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานภายในร้าน 5.ดูแลและควบคุมรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆภายในร้าน 6.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 ++
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560