หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นและรายการอาหารให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง -ปฏิบัติงานด้านการดูแลและต้อนรับลูกค้าที่สนใจและเข้ามารับบริการภายในร้าน - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
พนักงาน บริการ/ ต้อนรับ 1.บริการต้อนรับลูกค้า 2.แนะนำการให้บริการ 3.จัดโตะ ภาชนะ พนักงานในครัว 1. เป็นผู้ช่วยครัวทำ ครัวร้อน/ครัวซูชิ/ (ตามตำแหน่ง) 2. เรียนรู้ ลักษณะงานในครัว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
พนักงานบริการ 1.บริการต้อนรับลูกค้า 2.แนะนำการให้บริการ 3.จัดโตะ ภาชนะ 4.เสิร์ฟอาหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร ,สัมภาษณ์ สามารถเลือกสื่อต่างๆที่ใช้ในการ สรรหาบุคลากร 2.ประสานงานเพื่อจัดเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องให้ทันกับความต้องการของต้นสังกัด 3.สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังคน(Manpower) 4.ออกบูธงาน Job Fair ติดต่อประสานงานกับกรมจัดหางาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1. ฝึกบริหาร การบริหารบุคลากร 2. ฝึกการบริหาร ยอดขาย 3. บริการลูกค้า ให้มีความพึงพอใจ 4. ฝึกบริหารงานด้านเอกสาร และ เรียนรู้งานภายในสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1.ประสานงานในการนำเข้าส่งออก 2.สื่อสารภาษาอังกฤษและโต้ตอบ email กับลูกค้าต่างประเทศในระดับดีมาก 3.เตรียมงานเอกสารขึ้น L/C ประสานงานกับธนาคารในการขออัตราแลกเปลี่ยน 4.จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนำเข้า ส่งออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1. ฝึกบริหาร การบริหารบุคลากร 2. ฝึกการบริหาร ยอดขาย 3. บริการลูกค้า ให้มีความพึงพอใจ 4. ฝึกบริหารงานด้านเอกสาร และ เรียนรู้งานภายในสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ฝึกบริหารยอดขายสาขา - ประชุมร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานให้ถูกต้อง - อบรมและสอนงาน หัวหน้างานและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน - มอบหมายกระจายงานให้หัวหน้างานตามความเหมาะสม สะดวกในการประสานงาน การติดตามงาน - มีส่วนร่วมในการประมาณการณ์ยอดขาย การสั่งสินค้าและการจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา - ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท การใช้วัสดุสิ้นเปลืองการแจ้งซ่อม การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ - ดูแลคุณภาพอาหารและสินค้าที่รับจากคลังสินค้า หรือ Supplier ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุง - สรุปรายงานในแต่ละวันตามรายละเอียดที่กำหนด และ Mail ไปยังสำนักงานใหญ่ทุกวัน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1.เป็น ผช ช่วยกุ๊ก ทำครัวร้อน 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ การทำอาหาร 3. แนะนำการให้บริการแก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1. ฝึกเรียนรู้ ร่วมดำเนินการและสนับสนุนดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนดูแลเรื่องต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขายของบริษัทให้ตรงตามเป้าหมาย 4.ฝึกเรียนรู้ ดำเนินการและสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาภายในสาขาไม่ให้กระทบกับลูกค้าและบริษัท 5. ร่วมดำเนินการและสนับสนุนสรุปรายงานปัญหาที่พบต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ให้คำแนะนำ การให้บริการ ต้อนรับลูกค้า จัดโต๊ะ ให้ลูกค้าพร้อมกับ พนักงานในสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ตรวจรับสินค้าจาก Supplier - จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจนับ Stock ประจำเดือน , บันทึกการเบิกจ่าย และการรับเข้าสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1. ปฏิบัติงานในครัว ทำอาหาร ตามออเดอร์ 2. ดูแลความเรียบร้อยในครัว ที่รับผิดชอบ 3. เรียนรู้เทคนิค ในครัว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1. ฝึกบริหาร การบริหารบุคลากร 2. ฝึกการบริหาร ยอดขาย 3. บริการลูกค้า ให้มีความพึงพอใจ 4. ฝึกบริหารงานด้านเอกสาร และ เรียนรู้งานภายในสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมการรับเงินสดและเช็ค โดยตรวจสอบเอกสารการรับเงิน ลงรายการรับและนำฝากธนาคาร - ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ - บันทึกใบวางบิล พร้อมจัดทำใบเสร็จรับเงิน-เช็ค ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- เป็นผู้ช่วยกุ๊ก ในการทำอาหาร - เรียนรู้งาน ภายในครัว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1. รู้และเข้าใจการถ่ายทำภาพยนต์โฆษณา 2. เลือกใช้สื่อโฆษณา TV , วิทยุ , นิตยสาร 3. เชี่ยวชาญในการทำ Promotion 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริการลูกค้า ชงชาเครื่องดืม ทำขนมเค้ก แคชเชียร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ต้อนรับลูกค้า - รับออเดอร์ - ดูแลความเรียบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1. ฝึกบริหาร การบริหารบุคลากร 2. ฝึกการบริหาร ยอดขาย 3. บริการลูกค้า ให้มีความพึงพอใจ 4. ฝึกบริหารงานด้านเอกสาร และ เรียนรู้งานภายในสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+