เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการการเงิน(ด่วน)
- ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยธนาคาร - ด้านงานการเงิน - ติดต่อธนาคาร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้า QC.
-จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้ากระบวนการผลิต และการส่งมอบตามความจำเป็น -ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพตามแผนการตรวจสอบ -วิเคราะห์ปัญหา และข้อบกพร่องด้านการตรวจสอบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน -ควบคุมและตรวจสอบให้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถผู้บริหาร(ด่วน)
- ขับรถประจำให้กรรมการผู้จัดการ - รับส่งเอกสารและอปุกรณ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าคลังวัสดุสิ้นเปลือง
ควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองในสต๊อก,ตรวจรับ-เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสต๊อก,จัดทำรายการสต๊อก
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ คู่แข่งขันเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีแนวโน้มรวมทั้งนโยบายรัฐบาล กำลังซื้อของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจลิสซิ่ง 2. ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท 3. ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ และริเริ่มโครงการต่างๆ ใน บริษัท ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจหรือบริการใหม่ๆ เพื่อการเจริญเติบโตของ บริษัทตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนโครงการที่มีขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจการของ บริษัท ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของสายงานอื่น 4. ศึกษา วิเคราะห์ธุรกิจ สินค้าหรือบริการของ บริษัท และเสนอแนะแนวทางหรือวิธีกา
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานฝ่ายผลิต
-ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิต ในแผนกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 400-900/วัน
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ธุรการสินเชื่อ
1.ตรวจสอบเอกสารส่งพิจารณาสินเชื่อ 2.ทำสัญญาเช่าซื่อ สัญญาค้ำประกัน และสัญญาซื้อขาย 3.ทำรายงานรับชำระค่างวด ลงบันทึก ติดตามรายการชำระค่างวด และติดตามยอดค้างชำระ 4.ทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ส่งใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง 5.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการห้องปฏิบัติการ
-จัดทำระบบ ISO 17025 และควบคุมเอกสารให้ได้ตามข้อกำหนด
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560