เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขาเกาะสมุย)
- ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม - ตรวจสอบอาการคอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้า ต่างๆ เช่น Computer, Notebook, Monitor - ดูแลจัดเรียงสินค้าภายในสาขา - ตรวจสอบสินค้าภายในสาขา
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 14,000
พนักงานขาย (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
- เเนะนำสินค้า ให้ลูกค้า - สามารถขายสินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10500 + Commission
ช่างเทคนิค(สาขาพันธ์ทิพย์ประตูน้ำ)
- ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ - ลงวินโดว์ ลงโปรแกรม - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
พนักงานขาย (สาขา เซ็นทรัลสมุทรสาครมหาชัย) ด่วนมาก++
- แนะนำสินค้าไอทีเช่น Computer, Notebook, Monitor - Printer, Smartphone - ตรวจสอบสินค้าในสาขา - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10500
พนักงานขาย / พนักงานช่างคอมพิวเตอร์ (ฉะเชิงเทรา ตะวันออกคอมเพล็กซ์)ด่วน!!!
- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ลงโปรแกรม - ดูอาการของคอมพิวเตอร์และแก้ไข - แนะนำสินค้า PC / Notebook / อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - อธิืบายข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจ - สามารถแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10500 + Commission
พนักงานขาย (สาขา เดอะ พาลาเดียม) ด่วน+++++
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วน)
จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้าให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จัดเตรียมของเพื่อส่งไปตามสาขา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
พนักงานขาย (สาขาเมกาบางนา) ด่วน !!
- แนะนำสินค้า ภายในร้าน - ขายอุปกรณ์คอมพิวเครื่อง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,519
ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขา เมกาบางนา) ด่วนมาก++
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ช่างเทคนิคต้องสามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้ - อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 10,519 + คอมมิชชั่น
ช่างภาพวีดีโอ (สำนักงานใหญ่)
- LIVE FACEBOOK เป็นหลัก - ถ่ายรูปงานกิจกรรมของทางบริษัท - ตัดต่อภาพและวีดีโอ
12 ธันวาคม 2560
ช่างคอมพิวเตอร์ (จันทบุรี)
- ติดตั้ง ซ่อม และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ - อธิบายข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจ - ตรวจสอบอาการชำรุดของสินค้าต่างๆ - เบิกสินค้าและดูแลสินค้าในสาขา
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 10500 + ค่าคอมมิดชั่น
IT Support
-ติดตั้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ภายในบริษัทให้กับผู้ใช้งานในแผนกต่างๆ -แก้ไขปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้งานในแผนกต่างๆ -จัดทำ User Manual -จัด Training ให้แก่ผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด -สนับสนุน Software Engineering Team ในการส่งมอบงานให้ผู้ดแลระบบและผู้เกี่ยวข้อง -สนับสนุน System Administrator ในการดูแลระบบ
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขาย (สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์)
- แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าและบริการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
ช่างคอมพิวเตอร์ (สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี)
-ประกอบคอมพิวเตอร์ -ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ -อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ -เบิกสินค้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,500 + คอมมิชชั่น
พนักงานขาย (สาขาจันทบุรี)
- แนะนำสินค้าและบริการให้ลูกค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : 2อัตรา   เงินเดือน : 10500 + ค่าคอมมิดชั่น
งานคนพิการ
- งานตามความเหมาะสมกับความบกพร่องของแต่บุคคล ( งานออฟฟิต) - ทำงานในคลังสินค้า - หยิบจับติดสติกเกอร์ - เคลื่อนย้ายสินค้า สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
12 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
-รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน -ร่วมประชุมในแผนกเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน - ดูแลระบบขอมูลของฝายงาน - เตรียมข้อมูลเพื่อใชสําหรับการทํางานวิเคราะห - สรุปรายงาน บันทึกและแกไขขอมูลเบื้องตนในระบบฐานขอมูล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ Product Control
- คีย์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย - สรุปผลที่ได้ - ที่ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินและบัญชี
12 ธันวาคม 2560
Telesales
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริํษัท - จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560