เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
พนักงานผลิต(รายวัน) ประจำสาขาภูเก็ต ด่วน
ผลิตถังและประกอบถัง บำบัด,ถังสำรองน้ำยี่ห้อ dos
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 20 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงวันละ310 บาท+ค่าเหมา
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)ประจำสาขาสมุทรสาคร
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้ทำการผลิตมา ตรวจรอยเชื่อม รอยอาก และสี งานประตู-รั้ว เหล็กและอลูมิเนียม
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าหมวดผลิต
รับผิดชอบการมอบหมายงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแลแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงาน ใน line การผลิตถังบำบัดน้ำเสีย , ถังเก็บน้ำ ให้ได้ตามเป้ากำหนด
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
จป.วิชาชีพ ด่วน
- ดูแลระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัท - จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - จัดหาอุปกรณ์ safety ให้แก่พนักงาน - สอบสวน ติดตาม การเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดจาการทำงาน
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป สาขาสมุทรสาคร
- รับผิดชอบงานรับงานสินค้าสำเร็จรูป , ตรวจสอบเอกสาร , บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - รับผิดชอบด้านงานจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปตามหมวดหมู่ ,นับยอดสต๊อก , - รับผิดชอบงานเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป , ตรวจสอบการเบิกจ่าย , บันทึกการเบิกจ่าย
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา ด่วน....ด่วน   เงินเดือน : 12,000 - 14,000
โฟร์แมน
ติดต่อประสานกับลูกค้าเมือมีการตกลงการสั่งซื้อ - ตรวจสอบสภาพหน้างาน เพื่อทำแบบผลิต - จัดทำแผนงาน schedule สำหรับการยืนยันการผลิต ติดตั้ง ส่งมอบงาน แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ/รับสินค้าทุกครั้ง ที่มีการส่งของเข้างาน - ควบคุมการติดตั้งประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ให้เป็นไปตามกำหนด - ส่งมอบงานให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน (Fleet card) + ค่าเสื่อม
ช่างเทคนิค
- ควบคุมงสนติดตั้งเครื่องจักร (งาน Biogas, งานเตาเผาขยะ ) และงานเดินท่อ - จัดทำเอกสารประกอบการติดตั้ง เช่นรายงานความห้าวหน้าของหน้างาน , รายงานประจำวัน,เอกสารส่งงาน - ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
programmer
- เขียนโปรแกรมด้วย Microsoft VB.NET โดยใช้ฐานข้อมูล SQL Server Version 2005
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
เป็นงานเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Techniacl Advisor (ภาคตะวันตก)
- ผลักดันสินค้าถังบำบัดน้ำเสีย ภายใต้ยี่ห้อ DOS ช่องทางผู้แทนจำหน่าย ในเขต ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี - บังคับบัญชา PC - จัดทำเอกสารด้านขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 13,000+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์+ค่าท
เจ้าหน้าที่ ISO
- ดำเนินการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 : 2008 ของบริษัท - จัดทำ ตรวจทาน การขอแก้ไข ยกเลิกเอกสารคุณภาพ แจกจ่าย เรียกคืนเอกสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ดำเนินการติดตามระบบเอกสารคุณภาพ - งานอื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 16,000 - 18,000
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ด่วนมาก!!!
สรุปรายงานยอดผลิต ยอดใช้เคมี ประจำวัน/ประจำเดือน จำทำผลเทียบแผนกการผลิต-ประกอบประจำวัน สรุปยอดเงินเหมาประจำวัน ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง สุปยอดขายสต๊อกคงเหลือประจำวัน/ประจำเดือน ออกเอกสารใบสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตในแผนก จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆภายในแผนก
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสรางบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ งานสถาปัตย์
- ตรวจงานโครงสร้างเหล็กตามแบบ - ตรวจงานสถาปัตตามแบบ - สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้ในงานช่างได้
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย(สินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ -เจราจาต่อรองราคาและเงื่อนไข -ดำเนินการจัดเอกสารการจัดซื้อ -ประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างซ่อมบำรุง(สาขา สมุทรสาคร)
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ซ่อมบำรุงรถโฟค์ลิฟท์ - สามารถทำงานเชื่อมได้
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 20,000
ช่างเทคนิค/ติดตั้ง
1.ซ่อมงานตามใบงานแจ้งซ่อมและให้บริการติดตั้ง 2.เขียนใบงานของแต่ละวันที่จะออกให้บริการ 3.เตรียมอุปกรณ์ในการซ่อม/ ขึ้นรถพร้อมตรวจเช็คสภาพรถลง Chack List 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งเวลาที่นัดหมาย 5.ให้คำปรึกษาแนะนำการรับเรื่องร้องเรียนตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลเกี่ยว- กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ 6.รับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าประจำวันและทำสรุปเป็นรายเดือน
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการแผนกผลิต
- ควบคุมการผลิตถังบำบัดนำ้เสีย , ถังเก็บน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - บังคับบัญชา , อบรม , ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการทำรายงานการผลิต - งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2    เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างเชื่อม ด่วนมาก
- เชื่อมเหล็ก งานโครงสร้าง - ตรวจสอบงานเชื่อมประตู- รั้ว
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
-ขับรถโฟค์ลิฟขนย้ายถังพลาสติก - เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ
25 เมษายน 2561
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 350/วัน ไม่รวมโอทีและค่าเหมา
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560