หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัดบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
-ผลักดันสินค้า ประเภทประตูหน้าต่างอลูเนียมสำเร็จรูป -จัดทำรายงาน Stock สินค้าให้กับผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- เขียนแบบเครื่องจักร สายพานลำเลียง โดยโปรแกรม Auto cad , Solid work - ออก site งานเป็นครั้งคราว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- ดูแลระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัท - จัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - จัดหาอุปกรณ์ safety ให้แก่พนักงาน - สอบสวน ติดตาม การเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดจาการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร (ที่พักอยู่ประชาชื่น สำนักงานอยู่ราชเทวี) - ดูแลทำความสะอาด เช็คเครื่องยนต์ - ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- เขียนโปรแกรมด้วย Microsoft VB.NET โดยใช้ฐานข้อมูล SQL Server Version 2005
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- ดำเนินการควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 : 2008 ของบริษัท - จัดทำ ตรวจทาน การขอแก้ไข ยกเลิกเอกสารคุณภาพ แจกจ่าย เรียกคืนเอกสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ดำเนินการติดตามระบบเอกสารคุณภาพ - งานอื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
-สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้าและดำเนินการซ่อม + ดูแลรับผิดชอบให้เสร็จทันกำหนด - จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อมและเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพื่อให้ทันต่อการให้บริการลูกค้า - ทำรายงานผลในการให้บริการลูกค้าทุกเดือน - สรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ออกไปติดตั้งงานข้างนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
-ผลักดันขายสินค้าประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป ยี่ห้อ3K -แนะนำบริการลูกค้า -คีย์ยอดขายและ Stock สินค้าส่งให้กับผู้บังคับบัญชาทุกวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเสีย - บำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ซ่อมบำรุงรถโฟค์ลิฟท์ - สามารถทำงานเชื่อมได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
1.ซ่อมงานตามใบงานแจ้งซ่อมและให้บริการติดตั้ง 2.เขียนใบงานของแต่ละวันที่จะออกให้บริการ 3.เตรียมอุปกรณ์ในการซ่อม/ ขึ้นรถพร้อมตรวจเช็คสภาพรถลง Chack List 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อแจ้งเวลาที่นัดหมาย 5.ให้คำปรึกษาแนะนำการรับเรื่องร้องเรียนตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลเกี่ยว- กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ 6.รับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้าประจำวันและทำสรุปเป็นรายเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
1. ดึงข้อมูลบันทึกเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่อง ฯ 2. ตรวจสอบข้อมูล 3. ประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด 4. สรุปเวลาทำงานของพนักงาน 5.จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันอุบัติเหตุ 6.ดูแลการเบิกจ่ายแบบฟอร์มพนักงาน 7.คำนวณข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 8. ตรวจสอบผลการคำนวณ 9. สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน 10.นำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 11. นำส่งข้อมูลให้ธนาคาร 12. อำนวยความสะดวกในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้พนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
- เชื่อมเหล็ก งานโครงสร้าง - ตรวจสอบงานเชื่อมประตู- รั้ว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76